Dolnośląskie Archiwum Fotografii Przyrodniczej Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomasz J. Nowak Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

         Dolnośląskie Archiwum Fotografii Przyrodniczej, zwane dalej DAF OBUWr, zostało założone w 1995 roku w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiej. W placówce tej, od wielu lat, spotykali się ludzie zajmujący się zawodowo i amatorsko fotografią przyrodniczą. Wymieniali się swoimi doświadczeniami, przeprowadzali szkolenia, uczestniczyli w plenerach fotograficznych, korzystali z dobrodziejstw przyrodniczych Ogrodu Botanicznego i organizowali pokazy swoich prac. Ogród Botaniczny stał się miejscem, gdzie można było mieć bezpośredni kontakt z dobrą i bardzo dobrą fotografią przyrodniczą. Wielu z tych pasjonatów fotografii jest dzisiaj członkami różnych organizacji takich jak Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych. Prace niektórych z nich są drukowane w renomowanych czasopismach jak np. National Geographic.
        Uznałem za celowe, by zacząć gromadzić prace różnych autorów w jednym miejscu. Zrobiliśmy program do komputerowej bazy danych, opracowaliśmy system archiwizowania odbitek i ustaliliśmy dżentelmeńskie zasady funkcjonowania archiwum. Oto one: 1/ DAF OBUWr prowadzi Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, wspiera wykonanie odbitek i może wykorzystywać prace dla własnych celów bez honorarium, ale z zachowaniem prawa autorskiego, 2/ DAF OBUWr jest udostępniane wszystkim zainteresowanym wraz z danymi kontaktowymi autorów prac, 3/ DAF OBUWr gromadzi tylko odbitki prac fotografii małoobrazkowej w formacie 23 x 16 z białą ramką, bez żadnych zmian w stosunku do negatywu.
        Zebraliśmy około 10 000 klasycznych prac fotograficznych. Jest to plon twórczości fotograficznej czterdziestu autorów różnych profesji, pochodzących z Dolnego Śląska. Współtwórcą DAF OBUWr jest także kol. Maria Sochacka. To jej zawdzięczamy żmudne tworzenie albumów i archiwizowanie danych.
        Od założenia DAF OBUWr minęło 10 lat. Rozwinęła się błyskawicznie fotografia cyfrowa. Pojawiły się doskonałe narzędzia multimedialne foto/wideo. Zmieniła się filozofia fotografii małoobrazkowej. Laboratoria fotograficzne po wywołaniu filmu przetwarzają go na wersję elektroniczną i dopiero wtedy poddają go dalszej obróbce. Etap filmu małoobrazkowego w dzisiejszej fotografii amatorskiej stał się zbędny. Taka fotografia, podobnie jak klasyczna fotografia czarno-biała, stała się fotografią elitarną. Pasjonowałem się kiedyś makrofotografią roślin. Naświetlałem kilka filmów rocznie. Cieszyłem się ze zdjęć z odwzorowaniem najpierw 1:1, później 2:1, 4:1. Dzisiaj, bez większych umiejętności, możemy zrobić bardzo przyzwoitą makrofotografie aparatem cyfrowym, możemy zrobić kilka tysięcy poprawnych technicznie zdjęć w ciągu dnia, możemy zrobić wyśmienitą fotografię horyzontalną. Dolnośląskie Archiwum Fotografii Przyrodniczej, w dotychczasowej formie, musimy uznać za zamknięte.

         Większość zdjęć z DAF OBUWr postanowiliśmy zapisać w wersji elektronicznej. Podziękowania w tym miejscu należą się kol. Rajmundzie Ziomkowskiej za skanowanie fotografii. W podpisach do zdjęć zachowaliśmy jedynie skróty nazwisk autorów. Ich pełne imiona i nazwiska przedstawiają się następująco:

1 ADB ADAM BENCAL
2 AGK AGNIESZKA KOLANEK
3 AGS AGNIESZKA SZKUTECKA
4 AJN ANDRZEJ NOGA
5 ALP ALOJZY PACHUCKI
6 ANK ANNA KAŁUŻA
7 ANN ANNA NOGA
8 ANW ANDRZEJ WIECZOREK
9 CEB CEZARY BARTCZAK
10 CET CEZARY TAJER
11 DAP DAREK PAWŁOWSKI
12 ELB ELŻBIETA BOGACZEWICZ
13 EWF EWA FORMICKA
14 GRD GRAŻYNA DZIAŁOWSKA
15 HAN HANNA GRZESZCZAK – NOWAK
16 JAD JANUSZ DĄBROWSKI
17 JAK JACEK KĘDZIERSKI
18 JEG JERZY GUBERNATOR
19 JEO JERZY OKULEWICZ
20 JES JERZY SPEIL
21 JOK JOLANTA KOZŁOWSKA – KALISZ
22 JUG JULIUSZ GAJEWSKI
23 JUK JUSTYNA KĘDZIERSKA
24 KAK KAROLINA KRÓLIKOWSKA
25 KRR KRZYSZTOF ROMANCZUKIEWICZ
26 KRS KRZYSZTOF SZYPULSKI
27 LEN LESZEK NOGA
28 MAS MACIEJ STAWIŃSKI
29 PAJ PIOTR JESZKE
30 PIW PIOTR WARGAN
31 RAS RAFAŁ SOBKOWICZ
32 RYK RYSZARD KAMIŃSKI
33 RYM RYSZARD MORGA
34 TON TOMASZ NOWAK
35 TOZ TOMASZ EJGIERD - ZALESKI
36 VIL VIOLETTA LACHOWSKA
37 WIW WIESŁAW WŁODARCZYK
38 WOG WOJCIECH GIŻA
39 ZBD ZBIGNIEW DZIAŁOWSKI
40 ZYD ZYGMUNT DAJDOK

Wykorzystanie zdjęć z archiwum w wersji klasycznej i elektronicznej wymaga
uzgodnienia z autorem. Informacje kontaktowe można uzyskać pod adresem:
obuwr@biol.uni.wroc.pl