ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE PREZYDENTA WROCŁAWIA


Wrocławska
MAGNOLIA

Jeśli jesteś absolwentem:

  • Akademii Ekonomicznej,
  • Akademii Medycznej,
  • Politechniki Wrocławskiej,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • Uniwersytetu Wrocławskiego,

a twoja praca dyplomowa w danym roku akademickim otrzymała ocenę bardzo dobrą oraz porusza problemy i zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i przyrody miasta Wrocławia lub proponowane w niej rozwiązania są możliwe do zastosowania we Wrocławiu, zgłoś swoją pracę do pełnomocnika uczelni ds. konkursu
„ Wrocławska Magnolia ” .

Celem konkursu jest popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac zawierających nowe rozwiązania problemów, odznaczających się dużymi walorami poznawczymi, bądź spodziewanymi efektami przyrodniczymi,technicznymi i ekonomicznymi w zakresie stosunków społeczno – gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Prace mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:
  1. prace przyrodnicze (dotyczące analizy środowiska przyrodniczego, w tym jego ochrony),
  2. prace technologiczno – inżynierskie (dotyczące zagadnień technicznych, projektów urządzeń i technologii z zakresu ochrony środowiska),
  3. prace projektowo – planistyczne (zagadnienia architektury krajobrazu, ekologii oraz oceny oddziaływania na środowisko),
  4. prace społeczno – ekonomiczne (w tym zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne itp.).

Laureatom konkursu przyznawane są nagrody pieniężne zróżnicowane hierarchią zajętego miejsca, które wręczane są podczas uroczystego zakończenia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na stronie internetowej :

www.wroclaw.pl