mgr inż. Jolanta Kochanowska
- ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu (1980 – 1985), Wydział Rolniczy, kierunek: Ogólna uprawa roślin
- zatrudniona w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego od 1985 r. Obecnie prowadzi Dział Edukacji Przyrodniczej.
Od 2000 r. organizuje w Ogrodzie cykliczną imprezę "Plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży".
Popularyzuje wiedzę o Ogrodzie w środkach masowego przekazu.

Publikacje:
"Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli odwiedzających Ogród Botaniczny we Wrocławiu" – INTERIOR Wrocław 2001 wyd. I, Wrocław 2002 wyd. II.
"Rośliny chronione" - Wyd. OBUWr
"Kwiaty" – Wyd. OBUWr
"Owoce" – Wyd. OBUWr
"Liście" – Wyd. OBUWr
"Modyfikacje organów roślinnych" – Wyd. Obuwa
"Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego" – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 7
"Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym" (wersja elektroniczna) – współautorka
"Ogród wita" – Wyd. OBUWr – artykuły o "roślinach dla ciała" i "rośliny na I stronę"
"Szkody wyrządzone przez huragan Cyryl w kilku polskich ogrodach botanicznych" – Rocznik dendrologiczny vol. LV-2007 – współautorka

Nagrody:
- coroczne nagrody rektorskie w okresie 1997 – 2007