Czy wiesz,że:

Wśród gatunków królestwa zwierząt 75% stanowią owady!
 

 
 

Marcin Kaczmarek, ur. 4 kwietnia 1980 r. we Wrocławiu;   inż. rolnictwa ds. agroturystyki 2005 r., mgr rolnictwa, specjalność ochrona roślin 2006 r., od 1 lipca 2006 r. zatrudniony w Ogrodzie Botanicznym UWr na stanowisku samodzielnego biologa.