Turystyczne atrakcje w okolicy
Strona główna     Mapka dojazdowa do Arboretum     Mapa okolic
Arboretum w L±dku zdroju

Oddalone od Wojsławic o około 55 km jest najwyżej w Polsce położonym arboretum. Oprócz azalii i różaneczników można tam zobaczyć zdrowo rosn±ce okazy, m.in. szydlicy, mamutowca i wierka wężowego.

Henryków

Miasto, położone około 20 km od Wojsławic, znane jest z unikatowego zespołu opactwa pocysterskiego z XIII-XVII w. Przy klasztorze: dawny ogród opactwa o powierzchni 2,5 ha, urz±dzony w końcu XVII w.; należy do nielicznych zachowanych założeń barokowych tego typu na ¦l±sku, czę¶ciowo zachowany ogród włoski, założony na pocz±tku XX w., park angielski, założony na powierzchni ponad 60 ha i zaprojektowany przez E. Petzolda, pomnikowy cis licz±cy ponad 700 lat.

Muszkowicki Las Bukowy

Około 25 km od Wojsławic, 4 km od Henrykowa znajduje się rezerwat cisły o powierzchni 16,4 ha. Rosn± tam imponuj±cych wymiarów buki, dęby, jesiony, jawory i wierki. Wiosn± pojawiaj± się bogate kobierce kwitn±cej nieżycy wiosennej (Leucojum vernum ssp. vernum), nieżyczki przebinieg (Galanthus nivalis), zawilca gajowego (Anemone nemorosa) i pierwiosnka lekarskiego (Primula officinalis).

Niemcza

Miasto położone 2 km od Wojsławic, na wysokim skalistym wzniesieniu, przy trasie E 67. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, przez które przebiegał niegdyszlak bursztynowy. W 1017 r. załoga grodu wsławiła się zwycięsk± walk± z wojskami niemieckiego cesarza Henryka II. Niemcza ze swoimi redniowiecznymi murami obronnymi jest zabytkiem urbanistycznym.

Przerzeczyn Zdrój

Leży około 6 km od Wojsławic, przy międzynarodowej drodze E 67 do Kudowy. To niewielkie, wiejskie uzdrowisko znane jest od 1802 r. z ciepłych Ľródeł radonowosiarczkowych. Godny uwagi turystów jest kociół parafialny z XIII w. z bogat± kolekcj± renesansowych epitafiów. Tu także znajduje się grobowiec rodziny Oheimbów. Oprócz kocioła warto zobaczyć park z przełomu XIX i XX w., z bardzo interesuj±cym i unikatowym drzewostanem.

¦lężański Park Krajobrazowy

Około 20-30 km od Wojsławic i Wrocławia wyrasta w krajobrazie samotny masyw ¦lęży (718 m n.p.m.), na którym znajduj± się wykonane z rodzimego granitu monumentalne kręgi i rzeĽby kultowe ¦lężan oraz prasłowiańskiej ludnoci łużyckiej z XVII-IV w. p.n.e. Najcenniejsze elementy rodowiska tych okolic chroni od 1988 r. ¦lężański Park Krajobrazowy. Na jego terenie wyodrębniono pięć rezerwatów, m.in.: „Góra ¦lęża”, „Góra Radunia” i „Ł±ka Sulistrowicka ” należ±ca do najcenniejszych rezerwatów florystycznych na Dolnym ¦l±sku. Prócz bogatej fauny można tam zobaczyć najpiękniejsze polskie roliny ł±kowe: goryczkę w±skolistn± (Gentiana pneumonanthe), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), pełnik europejski (Trollius europaeus), goĽdzik pyszney (Dianthus superbus), mieczyk błotny (Gladiolus palustris) i inne. Dla turystów przygotowano wiele tras do pieszych wędrówek.