Spis znaków i skrótów:


roślina trująca

V/VI, V-VI, 1. poł. V miesiące kwitnienia (owocowania): na przełomie, od-do lub w pierwszej połowie
[...] rodzice
< mniejszy, przed
> większy, po
+ mniej więcej
(+) żeński
(>) męski
Arb. Arboretum
auct. auctores = autorzy
b. bardzo
b. mroz. bardzo mrozoodporny
Baumsch. Baumschule = szkółki
comb. nova combinatio nova = nowe połączenie
cv. cultivar = kultywar, odmiana uprawna
d. dawniej
dł. długość
dość mroz. dość mrozoodporny
dost. mroz. dostatecznie mrozoodporny
E rośliny wymierające w Polsce
em. emendavit = poprawił
et i
et al. et alii = i inni
Ex rośliny wymarłe i przypuszczalnie wymarłe w Polsce
ex z
f. forma
F.C.C First Class Certificate = najwyższy znak jakości
fot. fotografia
gat. gatunek
gm. gmina
HCC Horticultural Colour Chart = Ogrodnicze Wzorce Barw
hort. hortulanorum = ogrodowy, mieszańcowy, wg ogrodników, szkółkarzy
I rośliny o nieokreślonym zagrożeniu w Polsce
I-XII miesiące
kat. katalog szkółkarski
kw. kwatera wg oznaczeń na planie
mmgat. mieszaniec międzygatunkowy
MPZ Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni
mroz. mrozoodporny
ndost. mroz. niedostatecznie mrozoodporny
nie mroz. nie mrozoodporny
nn nieznane
non nie
Nurs. Nursery = szkółka
OB Ogród Botaniczny, Botanischer Garten, Botanical Garden, Botanická Zahrada itd.
OBUWr. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
odm. odmiana
odm. bot. odmiana botaniczna
odm. upr. odmiana uprawna
p.p. pro parte = po części, częściowo
pan. panorama
płd. - południe
pgat. podgatunek
PL roślina krajowa
płn. północ
poch. - pochodzenie rośliny i rok posadzenia w Arboretum
poł. połowa
R rośliny rzadkie w Polsce
Rchr. roślina chroniona w Polsce
RHS The Royal Horticultural Society = Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze w
Londynie
Sect. sekcja
sp. species = gatunek
ssp. subspecies = podgatunek
Subsect. podsekcja
syn. synonim
szer. szerokość
szk. szkółki
śr. środkowa (-y)
śred. średnica
upr. uprawa
V rośliny narażone na wyginięcie w Polsce
var. varietas = odmiana geograficzna
wsch. wschód
wyst. występowanie; nazwy prowincji i stanów przyjęto w wersji angielskiej
× mieszaniec międzygatunkowy lub międzyrodzajowy
zach. zachód
zad. mroz. zadowalająco mrozoodporny