ARBORETUM W WOJSŁAWICACH

FILIA OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Adres : Wojsławice, 58-230 Niemcza
Adres do korespondencji : Ogród Botaniczny U.Wr.,ul. Sienkiewicza 23,
50-335 Wrocław
tel. +48/71/322 59 57
fax. +48/71/322 44 83
e - mail : obuwr@biol.uni.wro.pl
Strona internetowa:
http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs.
Rok założenia : około 1825
Powierzchnia : 6 ha starego parku i prawie 5 ha nowego
Kolekcje :
liczba gatunków i odmian około 2000, w tym drzew i krzewów 1500,
rodzaj Rhododendron 470 ;
kolekcja narodowa - różaneczniki rasy łużyckiej ; 60
Okres otwarcia : 1. 05. - 30. 09., codziennie w godz. 9 - 18
w maju i czerwcu
w soboty, niedziele i ¶wieta w godz.8 - 20
Wstęp płatny : bilet normalny i ulgowy
( dzieci od 4lat, uczniowie i studenci, pracownicy Uniwersytetu
Wrocławskiego, emeryci )
Wstęp wolny: dla osób powyżej 70 roku życia i dzieci do lat 4
Dojazd : przede wszystkim własnym ¶rodkiem lokomocji,
ale także autobusem PKS lub z Niemczy autobusem miejskim
Położenie : 50° 43' N, 16° 50' E ; 250 - 275 m n.p.m., Dolny ¦l±sk,
50 km na południe od Wrocławia na trasie
Wrocław - Kudowa Słone i 2km na wschód od Niemczy
przy drodze Niemcza - Strzelin.