Autorzy monografii
Strona główna


dr.hab.prof. Tomasz Nowak
Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego


Urodził się 28 marca 1949 roku w Kaznowie na południu Kujaw. Wychował się, ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Zagłębiu Śląsko - Dąbrowskim. Od 1967 roku mieszka we Wrocławiu. Tutaj ukończył w 1972 roku studia biologiczne, uzyskał tytuł doktora i doktora habilitowanego. Od paru lat jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Za działalność naukową uzyskał między innymi nagrody : Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi wykłady o roślinach dla studentów architektury krajobrazu, botaniki i kształtowania terenów zieleni. Od 1981 roku jest dyrektorem Ogrodu Botanicznego UWr, a od 1988 także Arboretum w Wojsławicach. Ogród, oprócz żony Hani, dzieci Gosi, Mikusia, Michasia i Olka oraz wnuczki Majki ( 2 lata ) i wnuczka Andrzeja ( 4 lata ), jest jego miłością i pasją.
Był członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu i w Wałbrzychu, członkiem zespołu doradczego ds. zieleni Prezydenta miasta Wrocławia, założycielem i przewodniczącym Rady Ekologicznej miasta i gminy Niemcza. Jest iniciatorem powołania Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych, Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie” , Stowarzyszenia Ochrona Krajobrazu, Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego Klub SILESIA, Towarzystwa Roślin Wrzosowatych, Bractwa Kurkowego w Sycowie oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu. Jest członkiem kilku rad naukowych między innymi : Rady Ogrodów Botanicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady naukowej Arboretum Leśnego w Sycowie i w Bolestraszycach, oraztowarzystw naukowych między innymi : Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Węgierskiego Towarzystwa Bluszczowego. Od 1965 roku jest członkiem PTTK.
Za działalność organizacyjną i społeczną otrzymał : medal 75 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, srebrną odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia, liczne nagrody JM Rektora UWr i AR we Wrocławiu oraz Złoty Krzyż Zasługi.Oprócz pracy zawodowej interesuje się etnografią, teatrem, makrofotografią przyrodniczą i .... innymi ogrodami.

Działalność Naukowa w latach 1999 - 2003
Prace publikowane :
 • Nowak T.J. 1999.  Index Plantarum Polskich Kolekcji Dendrologicznych Acta Univ.Wrat.No 2153, Prace OBUWr 5/1:27-306.
 • Nowak T.J.Grzeszczak-Nowak H.,Eysymontt K.,1999 r.,Dzieje wsi i parku w WojsławicachActa Univ.Wrat.No2153, PraceOBUWr 5/1:513-541.
 • Marszał J.,Kromer K.Nowak T.J.,1999 r., Ochrona paproci serpentynowych z Masywu Ślęży i możliwości ich rozmnażania in vitro. Acta Univ.Wrat.2153,Prace OBUWr 5/1 : 415 - 422.
 • Nowak T.J., Gawryś W.,Marcinkowski J.,2000. Index Plantarum of outdoors cultivated herbaceous plants in Poland. Acta Univ. Wrat. No 2243, Prace OBUWr T. 6/1 : I- 399 s.
 • Kromer K., Nowak T.J., Wojtuń B., Poturała D., 2000. Rozmnażanie w warunkach in vitro populacji roślin Drosera intermedia pochodzących z Gór Izerskich. Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, 9 : 147 - 152.
 • Kromer K., Nowak T.J., Poturała D., 2000. In vitro culture of Lonicera periclymenum. L. Plant Physiol.Bioch. 38 : 29
 • Nowak T.J.(redakcja); Gawryś W. 2002. Rośliny szklarniowe uprawiane w Polsce, Prace OBUWr; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2002, T. 8, zeszyt 1. (w druku)
 • Nowak T.J.2002. Szata Roślinna Część I. Rośliny nagonasienne. Notatki z wykładów dla studentów architektury krajobrazu. Wrocław, 2002. 8 CD -Room.
 • H. i T. Nowak 2002. Arboretum w Wojsławicach. Skarby Dolnośląskiego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. ,CD - Room, e-book, - 1987 s.
 • Nowak T.J. 2003. Szata Roślinna Część II. Drzewa i krzewy liściaste ( Okrytonasienne ).Notatki z wykładów dla studentów architektury krajobrazu, Wrocław, 2003. 13 CD - Room.
 • H. i T. Nowak 2003. Przewodnik po Arboretum w Wojsławicach. OBUWr Wrocław, - 107 s.
Inne nie przeznaczone do druku :
 • Scenariusz stałej wystawy dydaktycznej pt.: „Panorama Natury”
 • Scenariusz stałej wystawy dydaktycznej pt.: „Sukulanty Meksyku”
 • Scenariusz stałej wystawy dydaktycznej pt.: „Sukulanty Afryki”
 • Scenariusz stałej wystawy wzorcowej kolekcji narodowej „Hedera”
 • Scenariusz stałej ekspozycji dydaktycznej pt.„Systematyka Roślin”
 • Autorska wystawa fotograficzna pt.„Małe jest piękne”
Czynny udział w konferencjach naukowych :
 • Nowak T.J. 1999. Rewaloryzacja historycznych założeń w Arboretum w Wojsławicach.Ukraina, Ukraińska Akademia Nauk, Umań, „Zofiówka”, lipiec 1999.
 • Kromer K. Nowak T., 1999. Biotechnologia w ochronie gatunków rzadkich i ginących. I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław, 20 - 25 września 1999, Postery :113
 • Marszał J., Kromer K., Nowak T., 1999. Ochrona paproci serpentynowych z Masywu Ślęży w warunkach in vitro. I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław, 20 - 25 września 1999, Postery :121
mgr inż. Hanna Grzeszczak - Nowak


Urodzona w Legnicy w 1958 r., matka dwóch dorosłych synów. W 1983 r. ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Ogrodniczym ze specjalnością Kształtowanie Terenów Zieleni.Od 1985 r. pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, początkowo na stanowisku dendrologa, później kierownika działu arboretum. Prowadzi narodową kolekcję roślin z rodzaju bluszcz (Hedera), której zbieranie rozpoczęła 7 lat temu. Szczególną pasją darzy rośliny z rodziny wrzosowatych (Ericaceae) i oczarowatych (Hamamelidaceae) oraz z rodzajów: bukszpan (Buxus), hortensja (Hydrangea), buk (Fagus) i funkia (Hosta). Ale jak sama twierdzi, co roku przybywają jej nowe roślinne miłości! Od chwili przejęcia Arboretum w Wojsławicach przez Uniwersytet Wrocławski, tj. od 1988 roku, pełni funkcję pełnomocnika dyrektora d/s Arboretum w Wojsławicach, a 15 lat później inspektora. Od początku nadzoruje rewaloryzację parku oraz rozbudowuje kolekcje roślinne, w tym także najliczniejszą w Wojsławicach, historyczną kolekcję różaneczników rasy Seidla (patrz artykuł „Ogrodnicza historia rodu Seidel i jej wkład w hodowlę mrozoodpornych różaneczników” w „Erica Polonica”, nr 12, 2001 r.). Na nowo przyłączonych do Arboretum terenach zakłada nowe kolekcje roślin. Jest członkiem rady naukowej Arboretum w Ślizowie, członkiem i wielo-letnim skarbnikiem Towarzystwa „Rośliny Wrzosowate” oraz współzało-życielem Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”. Autorka artykułów o Wojsławicach oraz współautorka książek „Ogrody Botaniczne w Polsce” (2002 r.), „Przewodnika po Arboretum w Wojsławicach” (2003 r.), „Arboretum w Wojsławicach” (CD-ROM 2003 r.) i opracowań „Dzieje wsi i parku w Wojsławicach” („Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”, tom 5, Wrocław 1999 r.), „Polskie Kolekcje Roślin Wrzosowatych” („Erica Polonica” nr 3/91, 5/94, 6/1995, 8/97, 10/99). W latach 1992 - 1996 wraz z mężem Tomaszem Nowakiem pisała scenariusze i uczestniczyła w produkcji pięćdziesięciu odcinków filmów przyrodniczych dla Telewizji Polskiej S.A., z serii „W rajskim ogrodzie”. Hobby: fotografowanie, tenis stołowy, kolekcjonowanie miedzianych naczyń i starych, ogrodniczych konewek. Największą radość sprawia jej jednak poznawanie i zbieranie nowych roślin. Pracoholik z wyboru i zamiłowania -tak twierdzą najbliżsi.