kwatera IIC
009667
Rhododendron mucronulatum Turcz. var. mucronulatum
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Rhodorasta
syn.: Rhododendron mucronulatum Turcz. var. albiflorum Nakai 1911, Rhododendron dauricum L. var.
mucronulatum (Turcz.) Maxim. 1870
Róæanecznik ostrokończystyodm. bia³okwiatowa
Prawie identyczny jak R. mucronulatum, ale kwiaty bia³e, licie nieco janiejsze i ronie wolniej.Wyst .: Rosja Amur, Chiny Hubei, Shandong oraz Mongolia, Pó³wysep Koreański. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.
kwatera VIA
009735
Rhododendron × nikomontanum (Komatsu) Nakai 1917
[R. aureum × R. brachycarpum]
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron brachycarpum G.Don var. lutescens Koidz. 1916, Rhododendron chrysanthum Pall. var.
nikomontanum Komatsu 1917
Róæanecznik nikomontański
Naturalny mieszaniec o cechach porednich rodziców. Pokrój podobny do R. brachycarpum, ale bardziej zwarty. K w i a t y jak u R. aureum jasnoæó³te. W y s t .: Rosja A³taj, Kraj Krasnojarski, Chita, Kraj Amurski, Chabarowsk, Kraj Nadmorski, Kamczatka, Wyspy Kurylskie, Sachalin oraz Pó³wysep Koreański, Japonia, Chiny Ilin na wysokoci 8502700 m. U p r .: mroz. ( - 29 °C) i ³atwiejszy w uprawie od rodziców. P o c h .: nn ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.
fot.29
kwatera IVB, A/5a;
002971
Rhododendron occidentale (Torr. et A.Gray) A.Gray 1876
Subg. Pentanthera, Sect. Pentanthera
syn: Azalea californica Torr. et A.Gray ex Durand 1855, Azalea nudiflora L. var. ciliata Kellogg 1855, Azalea
occidentalis
Torr. et A.Gray 1857, Rhododendron occidentale (Torr. et A.Gray) et A.Gray var. paludosum Jeps.
1922, Rhododendron occidentale (Torr. et A.Gray) et A.Gray var. sonomense (Greene) Rehder 1921,
Rhododendron sonomense Grenne 1891
Azalia zachodnia
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, w ojczy¼nie do 7,5 m. L i c i e sezonowe 4-10 × 0,5-4 cm, eliptyczne do pod³ugowatolancetowatych, obustronnie rzadko pokryte szczeciniastymi w³oskami. K w i a t y w VI, 3-7 cm red., równoczenie z rozwojem lici, 5 - 6-p³atkowe, delikatnie s³odko pachn±ce, bia³e i kremowe czasami z wyra¼nymi, æó³tymi plamkami; zebrane po 5-12 w szczytowe kwiatostany.Wyst .: USA Oregon, Kalifornia na wysokoci oko³o 2700 m. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); w uprawie od 1850 r.Poch.: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera: VIA, XIIB
010935
Rhododendron oreodoxa Franch. 1886
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Fortunea
Róæanecznik dekoracyjny
K r z e w 1,5-2,5 × 2 m, w ojczy¼nie takæe niskie drzewo do 6 m wysokoci. M³ode p źd y pokryte gźstym, szarobia³ym kutnerem, starsze szybko nagie. P±ki wegetatywne duæe, kuliste, pźkate, s± podobne do p±ków kwiatostanowych. L i c i e wielosezonowe 5 - 10 × 2 - 3,5 cm, w±skoeliptyczne, z wierzchu jasnozielone i nagie, od spodu sinozielone z pojedynczymi w³oskami. K w i a t y w III/IV, oko³o 8 cm red., szerokodzwonkowate, 7 - 8-p³atkowe, jasnopurpuroworóæowe do czysto róæowych, niekiedy z czerwonawym brzegiem p³atków; zebrane po 1012 w szczytowe kwiatostany; prźcików 14. Torebki nasienne d³ugie 2 - 2,5 cm, nagie (!). W y s t .: Chiny Yunnan, Sihuan, Hubei, Shaanxi, Gansu, Xizang na wysokoci 2650 - 4150 m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); kwiaty s± czźsto uszkadzane przez wiosenne przymrozki. Wprowadzony do uprawy przez E.H. Wilsona w 1904 r. Poch .: Grugapark Essen 1989; nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1995.
fot.68
119 panorama:2, 21a; kwatera IIC;
007692
Rhododendron oreodoxa Franch var. fargesii (Franch) D.F.Chamb. 1979
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Fortunea
syn.: Rhododendron erubescens Hutch. 1916, Rhododendron fargesii Franch. 1895, Rhododendron fargesii
Franch. var. album Wilson nomen nudum
Róæanecznik Fargesa
K r z e w 1-2 m wysokoci, w ojczy¼nie 1-6 m, bardzo podobny do R. oreodoxa, ale kwitnie nieco pó¼niej w IV, kwiaty janiejsze, owoce ogruczolone, a l i c i e mniejsze 5-8,2 × 2-4,8 cm, pod³ugowate do jajowatych. W y s t .: Chiny Sichuan, Hubei, Gansu. U p r .: mrozoodporno¶ę æna w zaleænoci od pochodzenia, od dost. mroz. ( - 23 °C) do mroz. ( - 29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : nazwa nadana na pami±tkź Paula G. Fargesa, francuskiego misjonarza i zbieracza rolin w p³n.-zach. Sichuanie. P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.
kwatera: IIIB, IIID, IVB, XIIB
009668
Rhododendron oreotrephes W.W. Sm 1914
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect.Triflora
syn.: Rhododendron artosquameum Balf.f. et Forrest. 1922, Rhododendron cardioeides Balf.f. et Forrest. 1922,
Rhododendron depile Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron exquisitum Hutch. 1932, non T.L.Ming 1981,
Rhododendron hypotrichotum Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron phaeochlorum Balf.f. et Forrest 1922,
Rhododendron pubigerum Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron timeteum Balf.f. et Forrest 1920,
Rhododendron trichopodum Balf.f. et Forrest 1922
Róæanecznik górski
K r z e w 1-2 m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo do 8 m wysokoci, do¶ę gźsty. M³ode p ź d y najczź¶ciej czerwonawo, bia³o lub szaro nabieg³e i pokryte tarczkami. L i c i e wielosezonowe 2 - 6 × 2 - 3 cm, okr±g³awe do odwrotnie jajowatych, na wierzcho³ku zaokr±glone, z wierzchu niebieskawe z nielicznymi tarczkowatymi w³oskami, które od spodu s± bardziej liczne, czerwonopurpurowe do szaroniebieskich; nerw g³ówny pokryty tarczkowatymi oraz miźkkimi w³oskami; ogonek liciowy 0,5 - 2,0 cm d³. K w i a t y w V , 5 - 6 cm red., lejkowate, liczne, róæowe, lawendowe, rzadko bia³e, czźsto z ciemnymi cźtkami, brzeg p³atków pofalowany, prźcików 10, kielich 0,5-2,0 cm d³. Gatunek zmienny. W y s t .: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan na wysokoci 2750 - 4250 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od ndost. mroz. ( - 18 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Rhododendronpark Bremen 1991; Grugapark Essen - 1989; OB PAN Warszawa-Powsin - 1995 i inne.
kwatera IIIF
008934
Rhododendron pachysanthum Hayata 1913
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Maculifera
syn.: Rhododendron rufum Batalin var. pachysanthum (Hayata)S.S.Ying 1976
Róæanecznik rdzawolistny
K r z e w 0,9-1,5 m wysokoci, zwarty. M³ode p ź d y intensywnie rude, rzadziej srebrne od gźstego kutneru. Li c i e wielosezonowe 8-10 × 2,5 - 4 cm, jajowate do lancetowatych, z wierzchu matowe, od spodu rdzawe od trwa³ego kutneru (st±d nazwa polska); ogonek liciowy z kutnerem jak spód lici: K w i a t y w IV/V, dzwonkowate, róæowe z ciemniejsz± plamk± w rodku, na zewn±trz bia³e; nitki prźcików i s³upka bia³e, szypu³ka kwiatowa bordowa; zebrane po 4-5 w lu¼ne kwiatostany. Gatunek podobny do R. pseudochrysanthum. W y s t .: Tajwan. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C); introdukowany przez J. Patricka w 1972 r. P o c h .: nn ofiarowany przez Z. Kwanik - 1998.
19 panorama: 1a, 2, 3; kwatera VIA
002976
Rhododendron pachytrichum Franch. 1886
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Maculifera
Róæanecznik grubow³osy
K r z e w 1-3 m wysokoci, kulisty i zwarty, m³ode p źd y gźsto pokryte drobnymi w³oskami, k o r a szarobr±zowa. L i c i e wielosezonowe 9 - 15 × 2 - 4 cm, eliptyczne do odwrotnie jajowatych, u podstawy zaokr±glone, obustronnie nagie, brzeg orzźsiony; nerw g³ówny od spodu z br±zowymi w³oskami; ogonek liciowy 1,5-2 cm d³., omszony i z tarczkami. K w i a t y IV/V, dzwonkowate, bia³e do róæowych z purpurow± plamk± w gardzieli i cźtkami na górnym rodkowym p³atku; kielich orzźsiony 1mm d³.; zebrane po 7 - 10 w lu¼ne kwiatostany. Owoce pokryte gźstym kutnerem. W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan, Xizang na wysokoci 2500 - 3600 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska 1989; nn ofiarowa³ A. Wo¼niak 1989; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1989.
30 panorama: 1a, 1b, 2, 3, 22; kwatera: IA, IIIB, IIIF, VIA, XIB, XIII, XIV
002984
Rhododendron ponticum L. 1762
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron adansonii Pépin 1859, Rhododendron algarvense Page 1817, Rhododendron azaleoides
Desf. (b³źdnie), Rhododendron baeticum Boiss. et Reut. 1856, Rhododendron hyacinthiflorum hort. 1841,
Rhododendron lancifolium Moench 1794 (b³źdnie), Rhododendron lancifolium Hook.f. 1849 (b³źdnie =
Rhododendron barbatum Wall. ex G.Don 1834), Rhododendron lowei hort. 1835, Rhododendron obtusum hort.
1825, Rhododendron odoratum Lodd. ex Steudel 1841 (b³źdnie), Rhododendron parviflorum Dum. Cours. 1834,
Rhododendron ponticum L. ssp. baeticum (Boiss. et Reut.) Hand.-Mazz. 1909, Rhododendron ponticum L. var.
brachycarpum Boiss. 1875, Rhododendron speciosum Salisb. 1796 (b³źdnie), Rhododendron speciosum (Willd.)
Sweet 1830 [b³źdnie = Rhododendron calendulaceum (Michx.) Torr. 1824]
Róæanecznik pontyjski
K r z e w 2-4 × 4-10 m, powoli rosn±cy, o zmiennym pokroju zwarty do lu¼nego. M³ode p źd y nagie. Li c i e wielosezonowe 6 - 18 × 2,5-5,5 cm pod³ugowatolancetowate do szerokoeliptycznych, na wierzcho³ku zaostrzone, u podstawy klinowate do zaokr±glonych, obustronnie nagie. K w i a t y w V/VI, 3,5-5,0 cm d³., dzwonkowate, lilioworóæowe do purpurowych, rzadko bia³e, przewaænie z zielonoæó³tymi cźtkami; kielich 12 mm d³., nagi, szypu³ki kwiatowe 3-3,5 cm d³., nagie lub ogruczolone; zebrane po 8 - 20 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: Hiszpania, Portugalia, Bu³garia, Turcja, Gruzja, Armenia, Abhazja i Liban na wysokoci do 2200 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. ( - 18 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); w uprawie od 1753 r. P o c h .: nn <1920; OB Moskwa - 1988.
212 panorama 5; kwatera XIB
017603
Rhododendron ponticum 'Lancifolium' Moench 1794 {<1794 ?} (Gr. 1a Ponticum)
Róæanecznik pontyjski 'Lancifolium'
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, bardzo szeroki i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 5 - 10 × 1,2 - 2,0 cm, w±skolancetowate, p³askie (!). K w i a t y w V/VI, niekiedy powtórnie jesieni±) mniejsze od gatunku, purpurowe i bielej±ce ku rodkowi. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIC, VIA
011543
Rhododendron ponticum 'Variegatum' (Gr. 1a Ponticum)
syn.: Rhododendron 'Silver Edge'
Róæanecznik pontyjski 'Variegatum'
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale ma licie wźæsze i mniejsze, czźsto zdeformowane, brzegiem nieregularnie kremowo obrzeæone; kwitnie mniej obficie. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C);odmiana o ozdobnych liciach, ale kremowe obrzeæe blaszki liciowej czźsto bywa uszkadzane zim± przez s³ońce i mróz. Wymaga miejsc zacienionych i os³oniźtych od wiatru oraz okrywania na zimź.Poch .: nn - <1920.
kwatera IIIF
013663
Rhododendron praevernum Hutch. 1920
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Fortunea
Róæanecznik wczesnowiosenny
K r z e w 1-2,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 1,8-4,6 m, szybko rosn±cy. L i c i e 10 - 20 × 2,5 - 7 cm eliptyczne do d³ugolancetowatych, z wierzchu jasnozielone, od spodu oliwkowe do jasnozielonych, nagie (!); ogonek liciowy nagi 1,5 - 2,5 cm d³. K w i a t y w III/IV (!) 5-6 cm d³. i 5 cm red. lejkowatodzwonkowate, bia³e, czasem z róæowym odcieniem intensywniejszym na zewn±trz; cźtki liczne, purpurowe przechodz±ce w duæ± plamkź w gardzieli, prźcików 13 - 15, szypu³ki kwiatowe nagie 1-1,5 cm d³.; zebrane po 8-10 w kuliste kwiatostany. Podobny do R. calophytum, który ma licie do 30 cm d³., prźcików 15-20, po 30 kwiatów w kwiatostanie i do R. sutchuenense licie omszone od spodu, w gardzieli brak plamki. W y s t .: Chiny Sichuan, Hupei. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Introdukowany przez Ernesta H. Wilsona w 1900 r. P o c h .: nn ofiarowa³ Z. Kwanik - 1998.
kwatera IIC, IIID
010873
Rhododendron primuliflorum Bureau et Franch. 1891
Subg. Rhododendron, Sect. Pogonanthum
syn.: Rhododendron acraium Balf.f. et W.W.Sm. 1916, Rhododendron cephalanthoides Balf.f. et W.W.Sm.
1916, Rhododendron clivicolum Balf.f. et W.W.Sm. 1916, Rhododendron crenophilum Balf.f. et W.W.Sm.
1916, Rhododendron gymnomiscum Balf.f. et Kingdon Ward 1916, Rhododendron lepidanthum Balf.f. et
W.W.Sm. 1916, Rhododendron praeclarum Balf.f. et Farrer 1916 (b³źdnie = Rhododendron praeclarum),
Rhododendron primuliflorum Bureau et Franch. var. cephalanthoides (Balf.f. et W.W.Sm.) Cowan et Davidian
1947, Rhododendron primuliflorum Bureau et Franch. var. lepidanthum (Balf.f. et W.W.Sm.) Cowan et
Davidian 1947, Rhododendron tsarongense Balf.f. Forrest 1919
Róæanecznik pierwiosnkowaty
K r z e w 0,3-0,8 m wysokoci, lu¼ny do zwartego. L i c i e wielosezonowe 1 - 3 × 0,5 - 1 cm, pod³ugowatoeliptyczne, silnie aromatyczne, obustronnie zaokr±glone, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu br±zowe od licznych tarczek. K w i a t y w IV/V, 1 - 2 cm d³., rurkowate, czysto bia³e lub bia³e z æó³t± rurk±; prźcików 5, szypu³ki kwiatowe krótkie, kielich 3 - 5 mm z tarczkami; zebrane po 6-15 w gźste baldachogrona. Gatunek zmienny. W y s t .: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan na wysokoci 3350-4000 m. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C); w uprawie od 1917 r. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbchen - 1991.
kwatera: IVA, XIIB
008472
Rhododendron prinophyllum (Small) Millais 1917
Subg. Pentanthera, Sect. Pentanthera
syn.: Azalea nudiflora var. rosea Sweet 1830, Azalea prinophylla Small 1914, Azalea rosea Loisel 1812 (b³źdnie
= Rhododendron canescens (Michx.) Sweet 1830), Rhododendron canescens Porter 1889 non (Michx.) Sweet
1830, Rhododendron nudiflorum var. roseum Sweet 1830 non (Loisel.) Weigand 1924, Rhododendron
nudiflorum
Darlington 1889 non (L.) Torr. 1824, Rhododendron roseum (Loisel.) Rehder f. plenum Rehder
1947, Rhododendron roseum (Loisel.) Rehder 1921 (b³źdnie = Rhododendron canescens (Michx.) Sweet 1830)
Azalia niebieskolistna
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, w ojczy¼nie do 4,5 m, w m³odoci ronie szybko, zwarty, kulisty, wyprostowany i tworz±cy niekiedy roz³ogi. M³ody p ź d y pokryte bia³ymi, aksamitnymi w³oskami, starsze nagie, szare do jasnobr±zowych. L i c i e sezonowe 3 - 7 cm d³., niebieskozielone (!), eliptyczne do odwrotnie jajowatych, na wierzcho³ku zaostrzone, z wierzchu szaroniebieskozielone, od spodu pokryte miźkkimi w³oskami, czasami ogruczolone; ogonek liciowy 3 - 4 mm d³. K w i a t y w V, 4,0-4,5 cm red., pojawiaj± siź równoczenie z rozwojem lici, rurkowatolejkowate, silnie pachn±ce, róæowe, prźciki 2 × d³uæsze od korony i tak samo jak rurka aksamitne; zebrane po 5-9 w lu¼ne kwiatostany. W y s t .: USA Arkansas, Oklahoma, Missouri, Illinois, Alabama,. Carolina p³n., Kentucky, Virginia zach. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), w Europie w uprawie od 1812 r. P o c h .: OB PAN Warszawa ofiarowa³ A. Marczewski 1995; nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1995.
kwatera: IIIF, IX
008935
Rhododendron prunifolium (Small) Millais 1917
Subg. Pentanthera, Sect. Pentanthera
syn.: Azalea prunifolia Small 1913, Rhododendron prunifolium Forbes 1833 (b³źdnie)
Azalia ¶liwolistna
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, w ojczy¼nie do 4,5 m, kulisty, wyprostowany. P źd y nagie. L i c i e sezonowe 3-12,5 × 2-3,5 cm, eliptyczne, zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone, od spodu janiejsze, przewaænie nagie, nerwy pokryte w³oskami. K w i a t y w VI/VIII, 2,5 cm d³. i 45 cm red. wród lici, lejkowate, czerwone, pomarańczowoczerwone lub æó³topomarańczowe, prźciki 5 - 6 cm d³., szypu³ka kwiatowa 0,5 cm d³., aksamitna; zebrane po 4 - 5 na końcach pźdów. W y s t .: USA Georgia, Alabama. U p r .: b. mroz (> - 29 °C); w uprawie od 1918 r. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIIF
008937
Rhododendron pseudochrysanthum Hayata 1908
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Maculifera
Róæanecznik szary
K r z e w 0,5-1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 3 m, zwarty i ronie powoli. M³ode p źd y grube, pokryte szarobr±zowym lub czerwonobr±zowym kutnerem i gruczo³kowatymi w³oskami. L i c i e wielosezonowe 4-8 × 2,5-5 cm jajowate do eliptycznych, d³ugo zaostrzone, a u podstawy zaokr±glone; z wierzchu nagie, od spodu w m³odoci z kutnerem, pó¼niej tylko nerwy pokryte szarym kutnerem; ogonek liciowy 0,5 - 2,5 cm d³., z gźstym kutnerem. K w i a t y w IV/V, 3-4 cm d³., liczne, dzwonkowate, róæowe z karminowoczerwonymi cźtkami i ciemniejszymi æy³kami na zewn±trz, prźcików 10, kielich 2 - mm d³., szypu³ki kwiatowe 2,5-3 cm d³., lekko ogruczolone; zebrane po 5-10 w gźste kwiatostany. W y s t .: Tajwan. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od ndost. mroz. ( - 18 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). W Europie w uprawie od 1918 r. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIIB
009594
Rhododendron pumilum Hook.f. 1849
Subg. Rhododendron, sect. Rhododendron, Subsect. Uniflora
Róæanecznik kar³owaty
K r z e w bardzo niski 0,15-0,2 m, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 1 - 2 × 0,5 - 1 cm, eliptyczne, na wierzcho³ku zaostrzone lub okr±g³awe, u podstawy klinowate; z wierzchu ciemnozielone, przewaænie bez tarczek, od spodu jasnoszarozielone z pojedynczymi z³otoæó³tymi tarczkami. K w i a t y w IV/V, 1,2-1,8 cm d³., rurkowatodzwonkowate, róæowe lub purpurowe, pokryte aksamitnymi w³oskami, kielich 3 mm d³. czerwonawy, g³źboko klapowany; 10 prźcików z w³oskami u podstawy; zebrane po 1-3 na końcach pźdów, W y s t .: Nepal, Indie, Chiny, Birma na wysokoci 3500-4250 m w miejscach wilgotnych i na torfowiskach. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). Wskazane miejsca pó³cieniste i os³ona przed zimowym s³ońcem. Do uprawy wprowadzony w 1924 r. P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1989.
fot.83  endemit
110  panorama: 2, 3; kwatera VIA;
007696
Rhododendron purdomii Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. bez przydzia³u
Róæanecznik Purdoma
K r z e w 1-3 m wysokoci, zwarty. M³ode p ź d y pokryte pojedynczymi, d³ugimi, bia³ymi lub jasnorudymi w³oskami. K o r a , szczególnie na m³odych pźdach, zielona lub czerwona. L i c i e wielosezonowe 5,5-10,5 (12) × 2,5-4 (5) cm, skórzaste, utrzymuj± siź 2 - 3 lata i s± pod³ugowatolancetowate do eliptycznych, na wierzcho³ku tźpo zakończone lub z krótkim dziobkiem, u podstawy zaokr±glone, czasem stopniowo zwźæaj±ce siź; z wierzchu w m³odoci z krótkimi jasnorudymi w³oskami, pó¼niej nagie, jasnozielone, b³yszcz±ce, nieco pomarszczone, brzeg lekko podwiniźty z w³oskami jak na m³odych pźdach; nerw g³ówny æ³obiony, nagi i bez gruczo³ków, nerw rodkowy wystaje, nerwów bocznych 10-12 (14) par (!), od spodu wyra¼nie janiejsze; ogonek liciowy 1-1,5 cm g³adki i bez gruczo³ków, krótszy niæ u R. pachytrichum. K w i a t y w IV, 2-3 cm d³, bardzo podobne do R. pachytrichum 2 - 3 cm d³., liczne dopiero w starszym wieku, dzwonkowate, 5-p³atkowe, w p±ku róæowe, pó¼niej najczź¶ciej bia³e, takæe róæowe z purpurow± plamk± w gardzieli i niekiedy z nielicznymi cźtkami na trzech górnych p³atkach; 10 nierównych prźcików 1,3 - 2,5 cm d³., krótszych od korony, s³upek 3 - 4 cm d³., szypu³ki kwiatowe 1-1,6 cm d³. z nielicznymi bia³ymi w³oskami, kielich oko³o 1 mm d³.; torebki 1,5-2 cm d³., prawie nagie z resztkami dzia³ek kielicha.; zebrane po 6 - 14 w lekko przewisaj±cych baldachogronach. W y s t .: Chiny Shaanxi, na jednym stanowisku w górach Tai-bai-shan (=Tai Pai Shan, =Taibaishan) na wysokoci od 2300 m, w uprawie od 1914 r. U p r .: b. mroz (> - 29 °C). W Polsce 40-letnie okazy rosn± w Arboretum w Rogowie i Kórniku. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa gatunku pochodzi od nazwiska angielskiego odkrywcy Williama Purdoma, który znalaz³ go w 1910 r. P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.
fot.49
kwatera IIA;
002991
Rhododendron racemosum Franch. 1886
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Scabrifolia
syn.: Rhododendron crenatum H.Lév. 1915, Rhododendron iochanense H.Lév. (b³źdnie), Rhododendron
motsouense
H.Lév. 1914
Róæanecznik groniasty
K r z e w 0,2-1,5 m wysokoci, o pźdach giźtkich i zwieszaj±cych siź na boki. M³ode p źd y czerwone. L i c i e wielosezonowe 2 - 6 × 1 - 3 cm, eliptyczne, obustronnie nagie, m³ode czerwonawe, starsze z wierzchu oliwkowozielone, od spodu sine i pokryte tarczkami. K w i a t y w pierwszej po³. V, 1 - 2 cm d³., lejkowate, barwy zmiennej czysto bia³e, bia³e z róæowym brzegiem, jasno lub ciemnoróæowe do jasnoczerwonych; prźciki i s³upek wyra¼nie wystaj± ponad koronź (!). Rozwijaj± siź po 2 - 3 na końcach pźdów i po oko³o 2 - 5 w k±tach lici w górnej czź¶ci pźdu (!). W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan, Guizhou na wysokoci 2500 - 4300 m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), kwiaty bywaj± uszkadzane przez wiosenne przymrozki. W Europie w uprawie od 1889 r. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1989.
kwatera: IIA, IIIF, IVA
002992
Rhododendron reticulatum D.Don 1834
Subg. Tsutsusi, Sect. Brachycalyx
syn.: Azalea reticulata K.Koch 1872, Azalea rhombica Kuntze 1891, Rhododendron decandrum Makino 1917
[b³źdnie = Rhododendron decandrum (Makino) Makino 1917], Rhododendron dilatatum Miq. 1863 [b³źdnie =
Rhododendron dilatatum Miq. 1863], Rhododendron kiyosumense (Makino) Makino 1931 [b³źdnie =
Rhododendron kiyosumense (Makino) Makino 1931], Rhododendron lagopus Nakai 1926 [b³źdnie =
Rhododendron lagopus Nakai 1988], Rhododendron mayebarae Nakai 1935 [b³źdnie = Rhododendron
mayebarae
Nakai et H.Hara 1984], Rhododendron nagasakianum Nakai 1926 [b³źdnie = Rhododendron nudipes
Nakai var. Nudipes], Rhododendron nagasakianum Nakai var. graciliensis Nakai 1926 [b³źdnie = Rhododendron
nudipes
Nakai var. Nudipes], Rhododendron nudipes Nakai 1926 [b³źdnie = Rhododendron nudipes Nakai
1926], Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don var. bifolium T.Yamaz. 1987, Rhododendron reticulatum
D.Don ex G.Don var. parviflorum T.Yamaz. 1984, Rhododendron rhombicum Miq. var. albiflorum Makino
1904, Rhododendron rhombicum Miq. 1865-66, Rhododendron sakawanum Makino 1926, Rhododendron
viscistylum
Nakai (1935) (b³źdnie = Rhododendron viscistylum Nakai 1935), Rhododendron wadanum Makino
1917 (b³źdnie = Rhododendron wadanum Makino 1917)
Azalia æy³kowana
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 6 m. M³ode p źd y æó³tawobrunatne, pokryte w³oskami, starsze nagie. L i c i e sezonowe 4 - 7 × 3 - 6 cm, szerokojajowate do romboidalnych, m³ode pokryte rudymi w³oskami, pó¼niej z wierzchu nagie i ciemnozielone; od spodu szaroniebieskawe z wyra¼nym siatkowym unerwieniem; nerwy pokryte szorstkimi w³oskami. K w i a t y w IV/V, przed rozwojem lici, szerokolejkowate do kolistych, liliowe do purpurowych; zebrane po 1-2 (4) na wierzcho³kach pźdów. W y s t .: Japonia. U p r .: dost.mroz. ( - 23 °C), w zaleænoci od pochodzenia do zad. mroz. ( - 26 °C). Dobrze ronie i kwitnie w miejscach nas³onecznionych i odkrytych. Znane s± formy o kwiatach bia³ych z 10 lub z 5 prźcikami o nie jednakowej d³ugoci. P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1995; OBUWr. Wroc³aw - 1989; OB Kanagawa - 1996.
kwatera IIIF
009593 2n=26
Rhododendron rigidum Franch. 1886
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Triflora
syn.: Rhododendron caeruleum H.Lév. 1913, Rhododendron eriandrum H.Lév. ex Hutch. 1930, Rhododendron
hesperium
Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron racemosum Franch. var. rigidum (Franch.) Rehnelt 1908,
Rhododendron rarosquameum Balf.f. 1917, Rhododendron syncathum Balf.f. W.W.Sm. 1917
Róæanecznik sztywny
K r z e w 1-2 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,6 - 10 m wyprostowany, zwarty i kulisty. P źd y bardzo sztywne (st±d polska nazwa) z nielicznymi tarczkami, w m³odoci sinoniebieskozielone. L i c i e wielosezonowe 4-6,5 × 1-3 cm, pod³ugowatolancetowate, zwźæaj±ce siź ku nasadzie, obustronnie pokryte gruczo³kowatymi tarczkami; z wierzchu niebieskozielone, b³yszcz±ce z nielicznymi tarczkami, od spodu szarozielone, nierównomiernie pokryte br±zowymi tarczkami, nasada licia i ogonek liciowy ze szczecinkami. K w i a t y w V, ma³e, liczne, najczź¶ciej jasnoróæowe, czasem lawendowe i bia³e, cźtki karminowe do oliwkowobr±zowych; 10 prźcików róænej d³ugoci 1,2-3,8 mm, szypu³ki kwiatowe 0,5-2,0 cm d³.; zebrane po 2-4 (6) w szczytowe, lu¼ne kwiatostany. Podobny do R. yunnanense (chromosomów - 78). W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan, Guizhou na wysokoci 800-3350 m. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) lub dost. mroz. ( - 23 °C). Gatunek obficie kwitn±cy, o niebieskawych liciach, cenny w przysz³oci dla hodowli. P o c h .: University of Bergen - 1999.
kwatera IIIE
008538
Rhododendron roxieanum Forrest 1915
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Taliensia
Róæanecznik Roxie
K r z e w 0,4-1 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,9-2,7 m, powoli rosn±cy o grubych, pokrytych we³nistymi w³oskami pźdach. L i c i e wielosezonowe 5-12 × 0,8-4 cm, lancetowate do eliptycznych, na wierzcho³ku zaostrzone, brzeg wyra¼nie podwiniźty do spodu; z wierzchu ciemnozielone, b³yszcz±ce i pomarszczone, od spodu z grubym rdzawym kutnerem; ogonek liciowy 0,5-1,0 cm d³., pocz±tkowo pokryty kutnerem, pó¼niej prawie nagi. K w i a t y w pierwszej po³. V, 2 - 4 cm d³., lejkowatodzwonkowate, bia³e, rzadko æó³te z lekkim odcieniem róæu, cźtki liczne, purpurowe; korona 1 - 2 mm d³., ogruczolona i pokryta kutnerem; zebrane po 6-15 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan na wysokoci 3050-4250 m. U p r . zad. mroz. ( - 26 °C); krzew o piźknym ulistnieniu. W Wojs³awicach okazy tego gatunku rosn± dobrze, ale dot±d nie kwit³y. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa gatunku pochodzi od nazwiska Mrs. Hanny Roxie z Tali-fu w Chinach przyjació³ki G. Forresta, odkrywcy tego gatunku. P o c h : OB Bielefeld - 1991.
kwatera IIC
018043
Rhododendron roxieanum Forrest var. roxieanum
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Taliensia
syn.: Rhododendron aishropeplum Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron poecilodermum Balf.f. et Forrest 1922,
Rhododendron recurvum Balf.f. et Forrest 1919, Rhododendron roxieanum Forrest var. recurvum (Balf.f. et
Forrest) Davidian
Róæanecznik Roxie odm.typowa.
K r z e w w uprawie 0,8-2,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,6-3 m, podobny do R. roxieanum, ale li¶ę jest wyra¼nie wźæszy 0,6-1,2 cm, a jego d³ugo¶ę jest ponad czterokrotnie wiźksza od jego szerokoci; brzeg jest charakterystycznie wygiźty. W y s t .: Chiny Yunnan i Sichuan. U p r . zad. mroz. ( - 26 °C); . Introdukowany przez G. Forresta w 1914 r. P o c h .: OB Bielefeld - 1992.
kwatera: IIID, IVB, XIII
008938
Rhododendron rubiginosum Franch. var. rubiginosum
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Heliolepida
syn.: Rhododendron catapastum Balf.f. et Forrest 1920, Rhododendron desquamatum Balf.f. et Forrest 1920,
Rhododendron leclerei H.Lév. 1913, Rhododendron leprosum Balf.f., Rhododendron rubiginosum Franch. var.
leclerei (H.Lév.) R.C.Fang 1987, Rhododendron squarrosum Balf.f. 1930 (b³źdnie), Rhododendron
stenoplastum
Balf.f. et Forrest 1920
Róæanecznik rdzawy odm. typowa
K r z e w 2-3 m wysokoci, w ojczy¼nie do 10 m, silnie rosn±cy. M³ode p ź d y czerwone i z licznymi tarczkami. Li c i e wielosezonowe 6 - 11 × 2 - 4,5 cm, intensywnie aromatyczne, eliptyczne do prawie lancetowatych, obustronnie zaostrzone; z wierzchu nagie lub z nielicznymi tarczkami, od spodu gźsto pokryte rdzawymi (st±d nazwa) tarczkami nachodz±cymi na siebie; ogonek 1 cm d³. K w i a t y w pierwszej po³. V, 2-3 cm d³., szerokolejkowate, róæowe do ciemnoróæowych, rzadziej bia³e z róæowym odcieniem, na zewn±trz z tarczkami; zebrane po 10 w szczytowe kwiatostany. Gatunek zmienny.Wyst.: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan na wysokoci 2500-3500 m. U p r .: mrozoodporno¶ę zaleæna od pochodzenia od ndost. ( - 18 °C) do b. mroz. (> - 29 °C); w uprawie od 1892 r. P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1990, 1996.
kwatera IIIF
008468
Rhododendron rufum Batalin 1891
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Taliensia
syn.: Rhododendron weldianum Rehder et E.H.Wilson 1913
Róæanecznik czerwony
K r z e w 0,7-1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 5 m, kulisty i zwarty. M³ode p źd y grube i w m³odoci pokryte aksamitnymi w³oskami. L i c i e wielosezonowe 7-11 × 3-4,5 cm, eliptyczne do jajowatych, obustronnie tźpo zakończone, z wierzchu prawie nagie i pomarszczone, z wyra¼nie zag³źbionym nerwem g³ównym, od spodu z kutnerem jasnobr±zowym do rdzawoczerwonego; ogonek liciowy oko³o 2 cm d³. z wyció³k± jak spód lici. K w i a t y w V, do 3 cm d³., lejkowatodzwonkowate, bia³e do róæowopurpurowych, cźtki karminowe, nitka s³upka silnie rdzawoczerwono ow³osiona; zebrane po 6-10 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: Chiny Sichuan, Gansu na wysokoci 3500 m. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: OB Bielefeld - 1989.