363 panorama 14; kwatera XIIA
009676
Rhododendron viscosum (L.) Torr. 1824
Subg. Pentanthera, Sect. Pentanthera
syn.: Azalea glauca Lam. var. hispida (Pursh.) Heynh. 1840, Azalea glauca Lam. 1783, Azalea hispida Pursh.
1914, Azalea nitida Pursh. 1914, Azalea oblongifolia Small. 1903, Azalea serrulata Small. 1903, Azalea
serrulata
Small var. georgiana (Rehder) Ashe 1922, Azalea tomentosa Dum. Cours. 1811, Azalea viscosa L. var.
aemulans (Rehder) Ashe 1922, Azalea viscosa L. var. floribunda Aiton 1789, Azalea viscosa L. var. glauca
Aiton 1789, Azalea viscosa L. var. glauca Michx. 1803 (b³źdnie), Azalea viscosa L. var. hispida (Pursh) Hook.
1835, Azalea viscosa L. 1753, Azalea viscosa L. var. montana (Rehder) Ashe 1922, Azalea viscosa L. var. nitida
(Pursh) Britton 1893, Azalea viscosa L. var. palustris Marshall 1785, Azalea viscosa L. var. pubescens Lodd.
1821, Azalea viscosa L. var. rubescens Lodd. 1829, Azalea viscosa L. var. virens Michx., Rhododendron coryi
Shinners 1961, Rhododendron glaucum (Lam.) Sweet 1830 non Hook.f. 1849, Rhododendron hispidum (Pursh)
Torr, non D.Don 1824, Rhododendron nitidum (Pursh) Torr 1824, Rhododendron oblongifolium (Small) Millais
1917, Rhododendron serrulatum (Small) Millais 1917, Rhododendron serrulatum (Small) Millais var.
georgianum Rehder 1921, Rhododendron serrulatum (Small) Millais f. molliculum Rehder 1921, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. var. aemulans Rehder 1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. coerulescens Rehder 1921,
Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. glaucum (Aiton) T.F. Wood 1872, Rhododendron viscosum (L.) Torr.
var. glaucum (Michx.) Torr. 1824, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. glaucum Fernald 1941, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. f. hispidum (Pursh) Voss 1896, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. montanum Rehder
1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. nitidum (Pursh) A.Gray 1856, Rhododendron viscosum (L.) Torr.
f. rhodanthum Rehder 1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. roseum Hollick 1891, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. var. rubescens (Lodd.) Sweet 1830, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. serrulatum
(Small) Ahles 1964, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. tomentosum Rehder 1921, Rhododendron viscosum
(L.) Torr. f. rubescens (Lodd.) Torr. 1921
Azalia lepka
K r z e w 1,5-2,0 m wysokoci, w ojczy¼nie do 3 m,, czasem tworz±cy roz³ogi. M³ode p źd y w czź¶ci wierzcho³kowej pokryte gźstym kutnerem. L i c i e sezonowe 2 - 6 × 1 - 2 cm pod³uænie jajowate; z wierzchu ciemnozielone i g³adkie, od spodu jasnozielone, z miźkkimi szczeciniasto stercz±cymi w³oskami na nerwie g³ównym, brzegiem orzźsione; ogonek liciowy 1 - 3 cm d³. z szorstkimi w³oskami. K w i a t y 3-3,5 cm red, rozkwitaj± w VI/VII po rozwiniźciu siź lici, bia³e, kremowe lub jasnoróæowe, intensywnie pachn± go¼dzikami, rurka korony i szypu³ki kwiatowe 0,5-1,0 cm d³., gźsto pokryte w³oskami, ogruczolone i lepkie (st±d nazwa); prźciki krótsze od s³upka; zebrane po 4 - 9 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: USA Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, Pensylwania, Virginia, p³n. i p³d. Carolina, Georgia, Alabama, Tennessee, Florida, Missisippi, Louisiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, New Jersey. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); w uprawie od 1735 r. Bardzo wartociowa azalia do ogrodów zapachowych i dla osób niewidz±cych (zapach, lepkie rurki). P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1995.
kwatera IIIF
010883
Rhododendron wardii W.W. Sm. var. puralbum (Balf.f. et W.W.Sm.)
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Campylocarpa
syn.: Rhododendron puralbum Balf.f. et W.W.Sm. 1916
Róæanecznik Warda odm. bia³a
K r z e w jak R. wardii var. wardii, ale k w i a t y d³uæsze do 4 cm d³., czysto bia³e, 12 prźcików z w³oskami u podstawy. W y s t .: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). Gatunek odkryty i wprowadzony do uprawy przez angielskiego zbieracza rolin George Forresta w 1913 r. P o c h .: University of Bergen - 1999.
369   panorama 14; kwatera: IIIF, XIIB
007713
Rhododendron wardii W.W.Sm. 1914 var. wardii
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Campylocarpa
syn.: Rhododendron astrocalyx Balf.f. Forrest 1920, Rhododendron croceum Balf.f. et Forrest 1917,
Rhododendron gloeblastum Balf.f. et Forrest. 1922, Rhododendron litiense Balf.f. et Forrest 1920,
Rhododendron mussoti Franch. (b³źdnie), Rhododendron oresterum Balf.f. et Forrest 1920, Rhododendron
prasinocalyx
Balf.f. et Forrest 1920
æanecznik Warda
K r z e w 1-2 m wysokoci, w ojczy¼nie do 6 m, wyprostowany i lu¼ny. M³ode p źd y w róænym stopniu ogruczolone lub nagie. L i c i e wielosezonowe 6 - 11 × 2,5 - 6 cm, skórzaste, odwrotnie jajowate do szerokojajowatych, u podstawy sercowate, obustronnie nagie, z wierzchu ciemnozielone, od spodu przewaænie niebieskozielone; ogonek liciowy 1,0-3,5 cm d³., nagi lub ogruczolony. K w i a t y w V, 2,5-4 cm d³., dzwonkowate, czysto æó³te, bez lub z purpurow± plamk± w gardzieli, s³upek ogruczolony; szypu³ki kwiatowe 1,5-5,0 cm d³., kielich 0,5-1,5 cm d³., ogruczolony i orzźsiony; zebrane po 5-10 w lu¼ne kwiatostany. Gatunek zmienny. W y s t .: Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan na wysokoci 3000 -3400 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia ndost. mroz. (- 18 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); dobrze regeneruje siź po przemarzniźciu. W a r t o w i e d z i e ę : gatunek nazwany ku czci F. Kingdon-Warda (1885-1958), s³ynnego angielskiego badacza i zbieracza rolin we Azji
Wschodniej. P o c h . nn ofiarowa³a B. Stawikowska 1995; OBUWr. Wroc³aw 1988.
fot.71
17   panorama: 1a, 13; kwatera IA;
007704
Rhododendron williamsianum Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Williamsiana
Róæanecznik Williamsa
K r z e w 0,5-1 m wysokoci, szerokokulisty, bardzo gźsty. Pźdy grube, w m³odoci lekko ogruczolone. M³ode pźdy piźknie br±zowe (!). L i c i e wielosezonowe 2-4 × 1,5-3 cm szerokojajowate, u nasady sercowate, z wierzchu æywozielone i nagie, od spodu niebieskozielone z nielicznymi czerwonymi gruczo³kami; ogonek liciowy 1 cm d³. K w i a t y w IV/V, 3 - 4 cm d³., dzwonkowate, czysto róæowe z ciemniejszymi cźtkami, 10 nagich prźcików, s³upek ca³y ogruczolony; zebrane po 2-3 w zwisaj±ce kwiatostany. W y s t .: Chiny Sichuan, Guizhou na wysokoci 2000 - 3000 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); niektóre okazy „leniwie” kwitn±. W uprawie od 1908 r. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa nadana dla uhonorowania J.C. Williamsa (1861-1939) z Kornwalii. P o c h .: Nepal ofiarowa³ A. Koziorowski - 1989.
kwatera IIIF
009677
Rhododendron wiltonii Hemsl. et E.H.Wilson 1910
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, subsect. Taliensia
Róæanecznik Wiltona
K r z e w 1,0-1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,9-5,0 m, szerokokulisty, zwarty, ronie powoli. M³ode    p ź d y grubo pokryte br±zowym, we³nistym kutnerem. L i c i e wielosezonowe 5 - 10 cm d³. zebrane g³ównie na końcach pźdów, pod³ugowate, ³adne, z wierzchu æywozielone, b³yszcz±ce i g³źboko pomarszczone, od spodu grubo pokryte br±zowym, we³nistym kutnerem; ogonek liciowy 1,2 cm d³.    K w i a t y w IV/V, dzwonkowate, karminowe do bia³ych, z karminow± plamk± w gardzieli i niekiedy z cźtkami lu¼no rozrzuconymi, prźcików 10; zebrane w lu¼ne kwiatostany. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Arboretum Lene w ¦lizowie - 2000.
148   panorama 3; kwatera IX
003009
Rhododendron degronianum Carriére ssp. yakushimanum (Nakai) H.Hara 1986 var.
yakushimanum
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron degronianum Carriére ssp. yakushimanum (Nakai) H.Hara 1986, Rhododendron
degronianum
Carriére var. yakushimanum (Nakai) Kitam. 1972, Rhododendron metternichii Siebold et Zucc.
var. yakushimanum (Nakai) Ohwi 1953, Rhododendron metternichii Siebold et Zucc. ssp. yakushimanum
(Nakai) Sugim. 1961, Rhododendron yakushimanum Nakai 1921
Róæanecznik jakuszimański
K r z e w do 1 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,5-1,5 m, bardzo gźsto ulistniony, kulisty, zwarty o bardzo ma³ych przyrostach pźdów na d³ugo¶ę. P ź d y grube i pokryte gźstym, filcowatym, bia³oszarym kutnerem. L i c i e wielosezonowe, w ojczy¼nie utrzymuj± siź przez 5 - 7 lat, jajowatolancetowate, 5-12 × 3 cm, wypuk³e, brzeg podwiniźty do do³u; m³ode z wierzchu pokryte gźsto szarobia³ymi lub szarobrunatnymi w³oskami, starsze g³adkie, b³yszcz±ce i ciemnozielone, od spodu pokryte wyció³k± najpierw szarobia³±, pó¼niej szarobrunatn± do jasnobrunatnej. K w i a t y w drugiej po³. V, oko³o 3,5 cm red., 5-p³atkowe, szerokodzwonkowate, w p±ku jasnoróæowe, pó¼niej bladoróæowe, pod koniec kwitnienia czysto bia³e (wtedy bardzo podobne do odmiany 'Koichiro-Wada', która od pocz±tku kwitnienia jest mniej róæowa); zebrane po 18-20 w gźste kwiatostany. W y s t .: Japonia wyspa Yaku Shima (st±d nazwa), najliczniej w górach Kuyu, Yaedake. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); we Wroc³awiu podczas surowej zimy 1986/87 m³ode roliny, okryte stroiszem wierkowym, nie dozna³y æadnych uszkodzeń. Róæanecznik jakuszimański jest jednym z najpiźkniejszych i najcenniejszych niskich róæaneczników. P o c h . Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbchen - 1994.
kwatera VIA
010924
R. degronianum ssp. yakushimanum var. yakushimanum × R. insigne (Gr. 3a
Yakushimanum)
Róæanecznik jakusigne
Nie opisany dot±d mieszaniec, wyhodowany oko³o 1990 r., ofiarowany przez hodowcź Janusza Kwanika w 1994 r. dla Arboretum w Wojs³awicach. Nazwany tymczasowo przez nas jako R. × yakusigne. Obecnie znajduje siź pod obserwacj±.
kwatera IIID
006863
Rhododendron yedoense Maxim. var. poukhanense (H. Lév.) Nakai 1920
Subg. Tsutsusi, Sect. Tsutsusi
syn.: Rhododendron coreanum Rehder 1913, Rhododendron halaisanense H.Lév. 1913, Rhododendron
poukhanense
H.Lév. 1908, Rhododendron yedoense Maxim. var. hallaisanense (H. Lév.) T.Ymaz. 1987
Azalia koreańska
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, szeroki i wyprostowany. Li c i e dwusezonowe letnie 3-8 × 2,5 cm, jajowate do eliptycznych, na wierzcho³ku zaostrzone i obustronnie pokryte w³oskami. K w i a t y rozwijaj± siź w pierwszej po³. V, przed lub po zrzuceniu lici zimowych, 5 cm red., szerokolejkowate, pachn±ce, róæowe do lekko liliowopurpurowych najczź¶ciej z ciemniejszymi cźtkami, brzeg p³atków pofalowany; prźcików 10 z purpurowymi pylnikami; zebrane po 2-3 na wierzcho³kach pźdów. Wyst .: Japonia, Korea P³d. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od zad. mroz. ( - 29 °C) do mroz. ( - 29 °C); w uprawie od 1913 r. P o c h .: OB Kijów - 1999.
kwatera IVA
003010
Rhododendron yedoense Maxim. 1886 var. yedoense
Subg. Tsutsusi, Sect. Tsutsusi
syn.: Azalea Yodogawa Grignan 1908, Rhododendron poukhanense var. yodogawa Reder 1916, Rhododendron
poukhanense
var. plenum Nakai 1917, Rhododendron Matsumurai Komatsu 1918, „Boton Tsutsuji,
„Yodogawa Azalea
Azalia jedoeńska
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, zwarty. P ź d y bardzo cienkie, powyginane, m³ode pokryte szczeciniastymi w³oskami, w drugim roku nagie. L i c i e sezonowe 3-7 cm d³., eliptyczne do lancetowatych, obustronnie zaostrzone, ze szczeciniastymi w³oskami (liczniejszymi na dolnej stronie), z wierzchu ciemnozielone, od spodu janiejsze, czźsto na brzegu karbowane. K w i a t y rozwijaj± siź w pierwszej po³. V, przed rozwojem lici, 4 cm red., podwójne (!), purpurowoliliowe z ciemniejszymi cźtkami, brzeg p³atków pofalowany; prźcików brak (!), kielich 1,5 cm d³.; zebrane po 1 - 3 na końcach pźdów. Wyst .: Japonia, Pó³wysep Koreański. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); w uprawie w Petersburgu od 1884 r., a w Japonii juæ w 1682 r. opisany jako rolina ogrodowa. W a r t o w i e d z i e ę : nazwź (od dawnej stolicy Japonii Yedo) nada³ w 1886 r. rosyjski botanik C.J. Maximowicz dla azalii o podwójnej koronie, dziko rosn±cej w Korei. Taka sama azalia by³a uprawiana od wieków w Japonii pod nazw± „Yodogawa”. Uznanie tego taksonu, o kwiatach pe³nych, za gatunek „typowy” jest dyskusyjne, zaR. yedodense var. poukhanense (H. Lév.) Nakai 1920 o kwiatach pojedynczych za niefortunne. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki ofiarowa³ J. Ciep³ucha - 1996.
kwatera IIC
007856
Rhododendron yungningense Balf.f. 1930
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron glomerulatum Hutch. 1932, Rhododendron minyaense M.N.Philipson et Philipson 1975
(b³źdnie = Rhododendron minyaense M.N.Philipson et Philipson)
Róæanecznik jungningeński
K r z e w 0,5-0,8 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,3-1,1 m, wyprostowany, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 1 - 2 × 0,5 cm eliptyczne do odwrotnie jajowatych, na wierzcho³ku zaostrzone lub tźpe, u podstawy klinowate; od spodu jasnbr±zowe do rdzawobr±zowych od stykaj±cych siź ze sob± tarczek. K w i a t y w pierwszej po³. V, 1,0-1,5 cm d³., szerokolejkowate, róæowe do ciemnopurpurowoniebieskich, rzadko bia³e, gardziel pokryta miźkkimi w³oskami; 10 prźcików z w³oskami u podstawy, s³upek nagi; zebrane po 3 - 5 w szczytowe kwiatostany. Podobny do R. hippophaeoides. W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan na wysokoci 3200 - 4300 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od zad. mroz. ( - 26 °C) do mroz. ( - 29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : gatunek znaleziony przez G. Forresta w 1921 r. w Sichuanie, górach Yungning st±d nazwa i introdukowany do Anglii w 1922 r. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1994.
kwatera IIIF
009678
Rhododendron yunnanense Franch. 1886
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Triflora
syn.: Rhododendron aechmophyllum Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron chartophyllum Franch. 1895
Rhododendron chartophyllum Franch. f. praecox Diels. 1912, Rhododendron hormophorum Balf.f. Forrest 1920,
Rhododendron pleistanthum Balf.f. ex Hutch. 1930 (b³źdnie = Rhododendron pleistanthum Balf.f. ex Wilding
1923), Rhododendron seguinii H.Lév. 1914 (b³źdnie = Rhododendron seguinii 1923), Rhododendron strictum
Lévl. 1914 nomen nudum, Rhododendron suberosum Balf.f. et Forrest 1922, Rhododendron yunnanensis
Róæanecznik junnaneński
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, delikatnie zbudowany, kulisty i lu¼ny. M³ode p ź d y pokryte czarnymi tarczkami i szczeciniastymi w³oskami. L i c i e wielosezonowe 3,5-7,0 × 1,0-2,5 cm, eliptyczne do lancetowatych, na wierzcho³ku zaostrzone, u podstawy klinowate, z wierzchu przewaænie nagie, ale w m³odoci nerwy boczne i brzeg blaszki pokryte miźkkimi w³oskami, a od spodu tarczkami; ogonek liciowy 1 cm d³. K w i a t y w V, 1,5-3,0 cm d³., liczne, szerokolejkowate, przewaænie bia³e do róæowych, lawendowych i purpurowych, cźtki róæowe lub æó³te, prźcików 10; zebrane po 3-5 na końcach pźdów i w k±tach lici. Gatunek w ojczy¼nie zmienny. W y s t .: Birma, Chiny Xizang, Yunnan, Sichuan, Guizhou na wysokoci 2100 - 3950 m. U p r .: gatunek o niedostatecznie poznanej u nas mrozoodpornoci, prawdopodobnie ndost. mroz. ( - 18 °C). W uprawie od 1899 r. Po surowych zimach zrzuca u nas licie w ca³oci. P o c h .: OB Greifswald - 1989.
kwatera IIIF
012582
Rhododendron 'Admiral Vanessa' {D.G. Hobbie <1970/oko³o 1980} (Gr. 9a Fortunei-
Discolor)
[R. fortunei ssp. discolor × R. 'Marie Stuart']
Róæanecznik 'Admiral Vanessa'
K r z e w 2,0-2,5 m wysokoci, bardzo szeroki, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe duæe i ciemnozielone. K w i a t y w drugiej po³. VI (!), 5,5-8,0 cm red., jasnoliliowe; cźtki na górnym rodkowym p³atku, duæe, wyra¼ne, czarnoczerwone, zlewaj± siź w gardzieli w plamkź; zebrane po 8-17 w do¶ę zwarte i kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
kwatera IIID
009424
Rhododendron 'Adonis' {Feliks & Dijkhus 1952} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Sunrise' × R. 'Vanessa']
Azalia 'Adonis'
K r z e w kar³owaty 0,5 × 1,0 m, ronie powoli, zwarty. L i c i e dwusezonowe 5,2-5,7 cm d³., eliptycznojajowate. K w i a t y w V, bia³e (155D) z bardzo delikatnymi, jasnozielonymi (157 A) cźtkami; podwójne (house in hous), 6 - 7 cm red., okó³ek wewnźtrzny 5,5 cm red.; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 5-7 w kuliste kwiatostany 9-11 cm red. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1999.
fot.81
kwatera IIIF;
002792
Rhododendron 'Adriaan Koster' {M. Koster & Zonen 1920} (Gr. 10a Campylocarpum)
[R. campylocarpum ssp. campylocarpum + × R. 'Mrs. Lindsay Smith']
Róæanecznik 'Adriaan Koster'
K r z ew 1,8-2 m wysokoci, szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe eliptyczne, matowe, z wyra¼n± nerwacj±, zwykle z brzegiem podwiniźtym do spodu. K w i a t y w IV/V, duæe 5,5-9,5 cm red., kremowoæó³te do cytrynowoæó³tych (1D), brzegiem bia³e (155A); plamka w gardzieli czerwonawa lub jej brak, pylniki ciemnobr±zowe; brzeg p³atków popofalowany; zebrane po 5-11 w zwarte, p³askokuliste kwiatostany 13 × 10 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener 1992. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Adriaan Koster' {M. Koster & Zonen 1901} (gr. 28a Azalie Mollis) [R. kosterianum × azalia z gr. Mollis ?].
fot.26
kwatera XIII;
006905
Rhododendron 'Aida' {Vuylsteke 1888} (Gr. 28d Azalie Rustica)
Azalia 'Aida'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szerokokulisty, zwarty. L i c i e sezonowe, eliptyczne do odwrotnie jajowatych. K w i a t y rozwijaj± siź w V, przed lub na pocz±tku listnienia, pe³ne, z d³ug± i w±sk± rurk±, p³atki (3 - 5) w wewnźtrznym okó³ku nie zroniźte, róæowe (68C), na zewn±trz z janiejszymi pr±ækami i pokryte w³oskami; plamka na zewnźtrznym okó³ku wyra¼na pomarańczowa (24A), na wewnźtrznym s³aba lub jej brak; prźcików brak; zebrane po 10 - 14 w gźste kwiatostany 10-12 cm red. U p r .: bardzo mroz. ( - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1920.
kwatera IIIF
007909
Rhododendron 'Alarich' {T.J.R. Seidel} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Alarich'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, gźsty, zwarty o liciach wielosezonowych. K w i a t y w drugiej po³. V, ciemnokarminowoczerwone z lekkim odcieniem lila; cźtki ciemnoczerwone. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Ulubiona odmiana Fritza von Oheimba, za³oæyciela kolekcji róæaneczników w Wojs³awicach. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen < - 1920.
kwatera IIIF
012583
Rhododendron 'Albert Schweitzer' {A. van Nes <1960/<1960} (Gr. 1b Caucasicum)
[nn]
Róæanecznik 'Albert Schweitzer'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 7-9,5 cm red., jasnoróæowe (62C-D); cźtki na rodkowym górnym p³atku intensywnie ciemnoczerwone (185A-B); zebrane po 13-20 w zwarte, piramidalne kwiatostany. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup 2000.
kwatera VIA
007888
Rhododendron 'Album Elegans' {H. Waterer <1876} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Album Elegans'
K r z e w 2-3(4) m wysokoci, zwarty, wyprostowany, ronie szybko. Li c i e wielosezonowe 10-12 cm d³., ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 5 cm red., bladoliliowe, pó¼niej bia³e z mocno zielonoæó³tymi cźtkami na rodkowym górnym p³atku; zebrane po 12 - 18 w gźste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); podobny do odmiany 'Gloriosum' i 'Album Novum'; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1920.
fot.57
3  panorama: 1a, 2, 10, 12; kwatera: VIA, XIB;
002793
Rhododendron 'Album Novum' {L. Van Houtte <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Album Novum'
K r z e w 2-3 (4) m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny i ronie szybko. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 5-7 cm red., bia³e z delikatnym odcieniem lila (75 C-D) i æó³tozielonymi cźtkami; zebrane po 12-15 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat; jedna z podstawowych bia³o kwitn±cych odmian w doborze róæaneczników. Wielokrotnie ciźta w m³odoci daje krzewy silnie zagźszczone i ulistnione oraz obficie kwitn±ce. Jest podobny do odmiany 'Album Elegans' i 'Gloriosum'. P o c h .: nn - <1920.
kwatera IIIF
012584
Rhododendron 'Alena' {J. Kyndl 1970} (Gr. 9c Decorum)
[R. 'Cunningham's White' × R. decorum]
Róæanecznik 'Alena'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,3 × 1,6 m, szeroko wyprostowany, zwarty, w m³odoci leniwy w kwitnieniu. L i c i e wielosezonowe 12 - 15 × 3 - 6 cm, szerokoeliptyczne, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V, 5-7 cm red. pachn±ce, w p±ku bia³oróæowe (HCC 627/1627/3), pó¼niej bia³e (155D); cźtki cytrynowoæó³te (HCC7 63/23); zebrane po 11-14 w zwarte kwiatostany 6,5 - 14 × 12,5 - 15 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup 2000.
141   panorama: 3, 5, 10, 12; kwatera: IIIF, VIII, XIB, XIIB
008454
Rhododendron 'Alfred' {Firma T.J.R. Seidel 1891/1899} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Alfred'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4,5-6 cm red., liliowe (81C); cźtki s³abe, zielonoæó³te na janiejszym tle; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 11-15 w piramidalne do kulistych kwiatostany 8 × 10 cm. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C) i regularnie, corocznie obficie kwitn±ca; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów 1984; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1920, 1994.
kwatera XIIB
002796
Rhododendron 'Allah' {Firma T.J.R. Seidel 1891/1913} (Gr. 2a Catawbiense)
Róæanecznik 'Allah'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, wyprostowany, szeroki, zwarty i ronie szybko. L i c i e wielosezonowe i eliptyczne. K w i a t y w V/VI, 4,5-6,5 cm red., liczne, jasnoróæowe z liliowym odcieniem i æó³tozielonymi cźtkami na jasnym tle; zebrane po 15 - 20 w zwarte, kuliste do stoækowatych szczytowe kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
kwatera IIIF
012585
Rhododendron 'Amphion' {A. Waterer <1906/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'F.L. Ames'
Róæanecznik 'Amphion'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany i nieco lu¼ny. Li c i e wielosezonowe, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 5-7 cm red., wyra¼nie dwubarwne; na zewn±trz i brzeg p³atków intensywnie róæowy (67B), rodek bia³y; cźtki nieliczne, s³abo widoczne, æó³tozielone na jasnym tle; zebrane po 14-26 w stoækowate kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), ale p±ki kwiatowe czźsto s± niszczone przez grzyba Pycnostysanus azaleae. P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
169 panorama 4; kwatera IVA
011544
Rhododendron 'Annabella' {L. de Rothschild <1947/1947} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Annabella'
K r z e w 1,2-2 m wysokoci, zwarty, w m³odoci wyprostowany, pó¼niej szeroki. L i c i e sezonowe, m³ode br±zowe, pó¼niej ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V, 7- 8,5 cm red., szeroko otwarte, jaskrawointensywnie pomarańczowoæó³te (16A), wewn±trz mocno pomarańczowe (17B), z czerwonawym brzegiem; plamka duæa i mocno pomarańczowa (17A); brzeg p³atków popofalowany; nitki prźcików i s³upek w kolorze p³atków; zebrane po 7 - 11(15) w zwarte, okr±g³e kwiatostany do 20 cm red. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Jest to jedna z naj³adniejszych odmian azalii, cenna i atrakcyjna w kaædym ogrodzie. P o c h .: Boskoop, gie³da 1994 r. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik> 'Annabella' {L. de Rothschild 1933} [R.campanulatum + × R. 'Loderi'].
kwatera IIIF
008974
Rhododendron 'Anilin' {H. Hachmann 1968/1983} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Sammetglut' + × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada']
Róæanecznik 'Anillin'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,5 × 1,1 m, bardzo gźsto ulistniony, bardzo zwarty, ronie powoli. M³ode pźdy srebrzystozielone. L i c i e wielosezonowe wyj±tkowo w±skie, brzegiem podwiniźte do wewn±trz. K w i a t y w V/VI, 4,5-5,5 cm red., liczne juæ na krzewach 30 cm wysokoci; w p±ku jaskrawoczerwonoróæowe; rozwiniźte na zewn±trz jasnoróæowoczerwone, od wewn±trz brzeg p³atków wyra¼nie czerwonoróæowy, przechodz±cy ku rodkowi do bia³ego; zebrane po 14-18 w gźste, mocne kwiatostany 11 × 12 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); podobna do odmiany 'Anuschka'. Ze wzglźdu na powolny wzrost, oryginalne ulistnienie i dwubarwne kwiaty jest odmian± godn± polecenia do ma³ych ogrodów. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIID
013089
Rhododendron 'Anna Baldsiefen' {W. Baldsiefen 1964} (Gr. 23a Racemosum)
[R. 'Pioneer' × R. 'Pioneer']
Róæanecznik 'Anna Baldsiefen'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, wyprostowany, do¶ę gźsty i ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 2,5-1,5 cm, æywozielone. K w i a t y w IV/V, liczne, lejkowate, jasnoróæowe, brzegiem ciemnoróæowe, w miarź przekwitania janiej±; zebrane w k±tach lici i na wierzcho³ku pźdów w gźste, duæe kwiatostany. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie od dost. mroz ( - 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Szkó³ka P. Burziwoda, Kobyla G³owa - 1999.
fot.64
5  panorama:1a; kwatera: VIA, XIA, XIIB;
010917
Rhododendron 'Annedore' {Firma T.J.R. Seidel <1900} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Annedore Seidel', Rhododendron 'Lady Armstrong'
Róæanecznik 'Annedore'
K r z e w 2-3 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 12 × 4 - 5 cm, skórzaste i ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 6-7,5 cm red., jaskrawokarminowoczerwone (67 B-C), z wyra¼nie jasn± gardziel± i delikatnymi ochrowymi cźtkami na rodkowym, górnym p³atku; zebrane po 16-20 w kuliste kwiatostany 11-14 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. Odmiana nazwana imieniem siostry T.J. Hermanna Seidla. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.
kwatera IIIC
012976
Rhododendron 'Anneke' {Pratt / F.D. Long <1985/1985} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[?]
syn. Rhododendron 'Golden N'
Azalia 'Anneke'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe, z wierzchu jasnozielone, od spodu sinozielone. K w i a t y pojawiaj± siź wraz z rozwojem lici, 6-8 cm red., jaskrawoz³otoæó³te (15B-C) z delikatnym z³otopomarańczowym (17B) oczkiem; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki jasnobr±zowe; zebrane po 8-12 × 1 - 3 w duæe 15-20 cm red. kwiatostany. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 2000.
kwatera IIIB
009601
Rhododendron 'Antje' {D.G. Hobbie 1965/1982} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Essex Scarlet' × R. forrestii ssp. forrestii]
Róæanecznik 'Antje'
K r z e w 0,5-1 m wysokoci, w m³odoci kwitnie leniwie, wyprostowany, pó¼niej szerokokulisty, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe, bardzo ciemnozielone i b³yszcz±ce, brzegiem pofalowane i wywiniźte do góry. P±ki kwiatowe br±zowoczerwone. K w i a t y w pierwszej po³. V, dzwonkowate, ciemnokrwistoczerwone; zebrane po 3-5 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale p±ki kwiatowe i kwiaty bywaj± uszkadzane przez pó¼ne, wiosenne przymrozki. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek - 1996.
kwatera IIIF
012586
Rhododendron 'Anton' {T.J.R. Seidel 1891/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Anton'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, kulisty i zwarty. Li c i e wielosezonowe, duæe. K w i a t y w V/VI, 6-7 cm red., liliowopurpurowe (72C-D); cźtki nieliczne, bordowe (185A-B); brzeg p³atków lekko fryzowany; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 13-15 w lu¼ne kwiatostany 12 × 16-19 cm.   U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). Poch .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
362 panotama:14; kwatera XIIA
008458
Rhododendron 'Antonin Dvoųįk' {B. Kavka 1969} (Gr. 1c Smirnowii)
Róæanecznik 'Antonin Dvorák'
K r z e w po 9 latach uprawy 0,8 × 1,2 m, zwarty. Licie wielosezonowe 15 × 5 cm, eliptyczne, szpinakowozielone (HCC 0960). K w i a t y w V/VI, maj± 7 cm red., w p±ku ciemnopurpurowoczerwone (HCC 830/3830/2), pó¼niej intensywnie purpurowoczerwone (HCC 727/1), starsze purpurowoczerwone (HCC 730/3); cźtki ciemnopurpurowe do czerwonobrazowych (HCC 10288 - 1028/1); zebrane po 15 - 19 w ± kuliste kwiatostany 15-20 × 12-17 cm. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994.