351  panorama 13; kwatera: IIC, IIIF
007749
Rhododendron 'April Chimes' {Hillier & Sons 1970} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. hippophaeoides var. hippophaeoides × R. mollicomum]
syn. Rhododendron 'Hippomum'
Róæanecznik 'April Chimes'
K r z e w  po 10 latach uprawy 1,1 × 0,8 m, lu¼ny. L i c i e  wielosezonowe 2 - 4 × 0,8 - 1 cm, aromatyczne, z wierzchu zielone, od spodu delikatnie szarozielone, nerw g³ówny jasny i silnie wypuk³y. K w i a t y w IV/V, lejkowate, drobne, róæowoliliowe, podobne do R. racemosum. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989, 1997.
kwatera IIIF
018045
Rhododendron 'Arctic Tern' {H. Larson <1982} (Gr. 31a Groenlandicum)
[R. groenlandicum (lub R. columbianum lub R. neoglandulosum ?) × R. trichostomum]
syn.: × Ledodendron 'Arctic Tern', Ledodendron 'Arctic Tern'
Róæanecznik 'Arctic Tern', syn.: Ledodendron 'Arctic Tern'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,5-0,6 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 3 - 4,5 × 1 - 1,5 cm, lancetowate, ciemnozielone, aromatyczne jak u naszego krajowego bagna zwyczajnego. K w i a t y w V, do 2 cm d³., bia³e, rurkowe, zebrane w duæe wierzcho³kowe baldachogrona. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C), dobrze ronie na stanowiskach wilgotnych, w pe³ni nas³onecznionych.Poch .: RHS Wisley - 2000. W a r t o w i e d z i e ę : rodzaj Ledum zosta³ w³±czony do rodzaju Rhododendron Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Ledum.
356  panorama 13; kwatera IIIF
007910
Rhododendron 'Arno' {Firma T.J.R. Seidel 1891/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × ?]
Róæanecznik 'Arno'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, szerokoroz³oæysty i corocznie obficie kwitnie. L i c i e wielosezonowe 8 - 10 × 3,5 - 4,5 cm. K w i a t y w pierwszej po³. V, 4,5 - 5,5 cm red., dzwonkowate, delikatnie liliowe, pod koniec kwitnienia bia³e; cźtki czerwonawe; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 15 - 18 w gźste kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); jedna z najwczeniejszych odmian wielkokwiatowych w Wojs³awicach, w uprawie od ponad 70 lat; odmiana nazwana ku czci Arno A. von Oheimba, w³aciciela maj±tku w Wojs³awicach w latach 1921 - 1946. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928; Wojs³awice - 1993.
kwatera VIA
010928
Rhododendron 'Arthur Bedford' {T.H. Lowinsky <1935} (Gr. 1a Ponticum)
[ R. ponticum × (nn siewka o barwie malwy R. fortunei lub R. decorum)]
syn. Rhododendron 'A. Bedford'
Róæanecznik 'Arthur Bedford'
K r z e w  2 - 3(4) × 2,5 m wysokoci, silnie wyprostowany, gźsty i ronie szybko (!). L i c i e wielosezonowe bardzo duæe i szerokie, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V, niebieskoliliowe z wyrazist±, ciemn±, prawie czarn± plamk±; zebrane po 14 - 16 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: nn ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.
115  panorama 2, 3; kwatera VIA
012588
Rhododendron 'August' {T.J.R. Seidel 1891/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'August'
K r z e w  2 - 2,5 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 5 - 7 cm red., róæowe z liliowym odcieniem i wyra¼nymi æó³tozielonymi do br±zowoæó³tych cźtkami; brzeg p³atków silnie fryzowany; zebrane po 11 - 17 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
kwatera IIIF
010856
Rhododendron 'August Lamken' {D.G. Hobbie 194244} (Gr. 13a Williamsianum)
[R. 'Dr.V.H. Rutgers' × R. williamsianum]
Róæanecznik 'August Lamken'
K r z e w  2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,4 m, szeroko wyprostowany i ronie szybko. Li c i e wielosezonowe duæe, szerokojajowate, wiźksze niæ u innych odmian z tej grupy. M³ode p źd y br±zowo zabarwione. K w i a t y w drugiej po³. V, 5,5 - 7,5 cm red., dzwonkowate, ciemnorubinowoczerwone do purpuroworóæowych (67B-C); cźtki ciemnoczerwone; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 5 - 10 w lu¼ne, przewieszajace siź kwiatostany 7 × 16 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn- Rostrup - 2000.
kwatera XIA
009605
Rhododendron 'Azurro' {H. Hachmann 1976/1986} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Dunamar' + × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Azurro'
K r z e w  do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,1 m red. L i c i e wielosezonowe, intensywnie ciemnozielone. K w i a t y  w V/VI, corocznie liczne, 7 - 8,5 cm red., intensywnie ciemnofioletowe (83B-C), ku rodkowi czerwonofioletowe (79A); plamka duæa, wyrazista aksamitnoczarna; brzeg p³atków silnie fryzowany; nitki prźcików jasne, nitka s³upka fioletowoczerwona; zebrane po 11 - 14 w kwiatostany 9 × 13 cm. U p r .: mroz. ( - 26 °C); jedna z najcenniejszych odmian wród róæaneczników fioletowo kwitn±cych. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1995.
560 panorama 21a; kwatera: IIC, IIIB
009607
Rhododendron 'Bad Eilsen' {D.G. Hobbie <1965/1965} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Essex Scarlett' × R. forrestii ssp. forrestii]
Róæanecznik 'Bad Eilsen'
K r z e w  do 1 m wysokoci, szerokokulisty, prawie 2 × szerszy niæ wyæszy, bardzo zwarty. K w i a t y  w pierwszej po³. V, 3,5 - 5,5 cm red., w p±ku mocno czerwonobr±zowe, pó¼niej jaskrawoszkar³atnoczerwone ze s³abymi, br±zowymi cźtkami; brzeg p³atków popofalowany; zebrane po 3 - 7 w liczne, lu¼ne i przewieszaj±ce siź kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). K w i a t y mog± przemarzaę w czasie pó¼nych, wiosennych przymrozków. Jest to jedna z najlepszych odmian z grupy Forrestii (= Repens). P o c h .: VŚOZ Prłhonice ofiarowa³ K. Hiecke - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 1996; Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1996.
18 panorama: 1a, 12, 21a; kwatera: IIC, VIA, XIIB
002801
Rhododendron 'Baden Baden' {D.G. Hobbie <1956/1956} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Essex Scarlet' × R. forrestii ssp. forrestii]
syn.: Rhododendron 'Baden-Baden'
Róæanecznik 'Baden Baden'
K r z e w  do 0,6 m wysokoci o regularnym wzrocie, szerokoroz³oæysty i zwarty. L i c i e wielosezonowe redniej wielkoci, ciemnozielone i charakterystycznie pofalowane stale skrźcone (nie chore). K w i a t y  w pierwszej po³. V, 4,5 - 5,5 cm red., jaskrawoszkar³atnoczerwone ze s³abymi, ciemnobr±zowymi cźtkami; brzeg p³atków pofalowany; p±ki zielone; zebrane po 2 - 6 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana zad. mroz. ( - 26 °C), o silnie rozwiniźtym systemie korzeniowym i dobrze rosn±ca na stanowiskach s³onecznych. P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989, 1993; Jédnotne Zémedģlske Druzstwo „Mir”, Jésenik - 1995.
kwatera IIIF
009718>
Rhododendron 'Balalaika' {H. Hachmann 1975/1987} (Gr. 15a Dichroanthum)
[R. 'Omega' + × R. dichroanthum ssp. scyphocalyx]
Róæanecznik 'Balalaika'
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,9 m, krźpy, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe jasnozielone i skrźcone. K w i a t y w VI, 6-7 cm red., dzwonkowate, szeroko otwarte; w p±ku pomarańczowoczerwone, pó¼niej pomarańczowe z czerwonoróæowym brzegiem, wewn±trz janiej±ce do pomarańczowoæó³tego; cźtki bardzo nieliczne i delikatnie jasnobr±zowe; zebrane po 6-10 w lu¼ne kwiatostany 9 × 12 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki ofiarowa³ J. Ciep³ucha - 2000.
169 panorama 4; kwatera: IIIB, IIIC, IVA
010958
Rhododendron 'Balzac' {L. de Rothschild} (Grupa 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Balzac'
K r z e w 1,5 m red., ronie szybko. L i c i e sezonowe. K w i a t y w po³. V, delikatnie s³odko pachn±ce, ciemnopomarańczowoczerwone z lekko fryzowanym brzegiem p³atków. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
kwatera IIC
007787
Rhododendron 'Barecanelia' { ? <1938} (Gr. 10a Campanulatum)
[R. campanulatum hybr.? × ?]
syn. Rhododendron 'Barcanella' (b³źdnie)
Róæanecznik 'Barecanelia'
K r z e w 2-3 m wysokoci L i c i e wielosezonowe 8,5-10 × oko³o 3 cm, matowe. K w i a t y w V, 5-7,5 cm red., dzwonkowate szeroko otwarte, na zewn±trz delikatnie lilioworóæowe, wewn±trz janiej±ce do bia³ego; cźtki czarnofioletowe janiej±ce w czasie kwitnienia; zebrane po 7-15 w zwarty, kulisty kwiatostan 13-14 cm red. U p r .: do¶ę mroz. ( - 23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
fot.52
kwatera IIIF;
012049
Rhododendron 'Bariton' {H. Hachmann 1974/1988} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Arthur Bedford' (+) × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Bariton'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,6 × 1,4 m, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe duæe, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 9-11 cm red., 5 - 6-p³atkowe, bardzo szeroko otwarte; w p±ku czarnofioletowopurpurowe (77A), pó¼niej na zewn±trz ciemnofioletowopurpurowe (77B), wewn±trz purpurowofioletowe (77B-C) janiej±ce ku rodkowi; plamka (cźtki bardzo duæe, liczne i zlewaj±ce siź) czarnopurpurowa (187A) na janiejszym tle na rodkowym górnym p³atku i czź¶ciowo na s±siaduj±cych, przewituj±ca na zewn±trz; p³atki zroniźte tylko na d³. 1 - 2 cm, brzeg p³atków pofalowany; nitki prźcików d³ugie i bia³e, nitka s³upka czerwona; zebrane po 14 - 20 w bardzo gźste kwiatostany 12 - 14 × 17 - 20 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), wyj±tkowo piźkna odmiana. P o c h .: Firma D.G. Hobbie - 2000.
fot.63
13 panorama 1a; kwatera: IIIF, VIA;
012576
Rhododendron 'Baroness Henry Schröder' {G. Waterer <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
syn. Rhododendron 'Baron Schröder'
Róæanecznik 'Baroness Henry Schröder'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroko wyprostowany, lu¼ny. Li c i e wielosezonowe ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, liczne corocznie, na pocz±tku kwitnienia lilioworóæowe, pó¼niej bia³e z wyra¼nymi, ciemnoczerwonymi cźtkami; zebrane po 15 - 23 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat, oznaczona przez W. Schmalscheidta (dawniej jako R. 'Humboldt'). P o c h .: nn <1928, Wojs³awice - 1993. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna odmiana R. ' Baroness Henry Schröder' {?} [R javanicum × R 'Princes Royal'] róæanecznik u nas nie mrozoodporny.
kwatera: IVB, XIIA, XIII
018927
Rhododendron 'Beauté de Flandre' {A. Verschaffelt <1855} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
syn.: Rhododendron 'Beauty of Flanders'
Azalia 'Beauté de Flandre'
K r z e w 1,5-2,0 m wysokoci, wyprostowany, kulisty, do¶ę gźsty, ronie powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, 3-5 cm red., delikatnie róæowe z ciemniejszymi æy³kami; na zewn±trz rurka i p³atki róæowoczerwone; plamka æó³ta na ca³ym górnym p³atku; p³atki ostro zakończone; zebrane w lu¼ne, p³askokuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez H. Grzeszczak-Nowak. P o c h .: nn - <1928.
341 panorama 12; kwatera: IIID, XIA
011550
Rhododendron 'Bellini' {H. Hachmann 1962/1975} (Gr. 11a Wardii)
[R. 'Omega' + × R. wardii]
Róæanecznik 'Bellini'
K r z e w po 10 latach uprawy oko³o 1 m wysokoci, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 8 - 10 × 5 - 6 cm. K w i a t y w V, w p±ku róæowe, pó¼niej bladoæó³te; na zewn±trz z bladoróæowymi æy³kami, pod koniec kwitnienia ca³e kremowoæó³te (1C); brzeg p³atków róæowy, popofalowany; cźtki ciemnoczerwone; zebrane po 13-16 w kwiatostany 12 - 14 cm red. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995.
kwatera IIIB
007788
Rhododendron 'Bengal' {D.G. Hobbie <1960/1960} (Gr. 16a Forrestii)
[R. forrestii ssp. forrestii + × R. 'Essex Scarlet']
Róæanecznik 'Bengal'
K r z e w do 1 m wysokoci, szerokokulisty, 2 × szerszy niæ wyæszy, gźsty, ronie powoli, o pźdach przewieszaj±cych siź w dó³. L i c i e wielosezonowe jajowate, lekko pofalowane z wyra¼n± nerwacj±. P±ki kwiatowe jasnozielone. K w i a t y w pierwszej po³. V, 5 cm red., szkar³atnoczerwone; zebrane po 3-5 w silnie przewieszaj±cych siź w dó³ kwiatostanach. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu 1989.
fot.50
kwatera IIC;
007786
Rhododendron 'Bernstein' {H. Hachmann 1965/1978} (Gr. 15a Dichroanthum)
[R. 'Goldsworth Orange' + × R. 'Mrs. J.G. Millais']
Róæanecznik 'Bernstein'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5 m red., za m³odu wyprostowany, pó¼niej szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe lancetowate, redniej wielkoci i jasnozielone. K w i a t y w V, 5-7,5 cm red., szerokodzwonkowate, jasnobursztynowoæó³te; brzeg p³atków delikatnie róæowy, lekko popofalowany; cźtki duæe, wyraziste, miedzianobr±zowe; zebrane po 10-14 w wysoki, lu¼ny kwiatostan 9 × 13 cm. U p r .: odmiana dost. mroz. ( - 23 °C), zwracaj±ca uwagź rzadko spotykan±, charakterystyczn± barw± kwiatów. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1980.
465 panorama: 18, 23; kwatera: IIIB, IIIF, IVB;
002803
Rhododendron 'Berryrose' {L. de Rothschild <1934} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
syn. Rhododendron 'Berry Rose'
Azalia 'Berryrose'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty. Li c i e sezonowe, m³ode delikatnie br±zowoczerwone. K w i a t y w V/VI, 5-8 cm red., w p±ku ³ososiowoczerwone (39B), pó¼niej róæowe (62A-B) z wyra¼nymi szerokimi, janiejszymi paskami wzd³uæ p³atków; rurka i æy³kowanie p³atków ciemnoczerwone (50A); plamka duæa, z³otopomarańczowa (24A-B i 14A-B), p³atki wciźte do po³owy korony i lekko fryzowane; zebrane po 10-19 × 13 w duæe, kuliste, zwarte kwiatostany do 22 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk 1992; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen 1994; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. - 1995. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Berryrose' {L. de Rothschild & Digby 1934} [R. dichroanthum ssp. dichroanthum × R. 'Doncaster'].
216 panorama: 5, 12; kwatera: VIA, XIIA
012591
Rhododendron 'Bertha' {Firma T.J.R. Seidel 1892} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Bertha'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 12-13 × 5 - 6 cm, podwiniźte do wewn±trz. K w i a t y w V/VI, 6-6,5 cm red., w p±ku ciemnolilioworóæowe (70B), pó¼niej jasnofioletowe (84B), na zewn±trz i nieco janiejsze wewn±trz (84C); plamka oliwkowoæó³ta (153A-B); zebrane po 12-15 w kulistostoækowate kwiatostany 10 - 13 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), w uprawie w Wojs³awicach od ponad 70 lat, oznaczony przez W. Schmalscheidta. Odmiana nazwana ku czci Berthy Adelaidy von Oheimb z domu Vorländer (1861-1949), od 1881 r. æony Fritza von Oheimba, w³aciciela maj±tku Wojs³awice w latach 1880 - 1921 r. P o c h .: Firma T.J.R. Seidel - 1928.
kwatera IIIF
008975
Rhododendron 'Better Half' {W. Whitney & A. Sather ?} (Gr. 7a Griersonianum)
[R. 'Elizabeth' × ?]
Róæanecznik 'Better Half'
K r z e w do 1 m wysokoci, gźsty. L i c i e wielosezonowe 3-7 cm d³., b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, tr±bkowate, czerwone; zebrane w lu¼ne baldachogrona. U p r .: ndost. mroz. (18 °C) . P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
536 panorama: 20, 22; kwatera: IIB, IIC, IIID
002805
Rhododendron 'Bķlį Novinka'{Czechy ?} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × ?]
syn. Rhododendron 'Billy Novinka' (b³źdnie), 'Bily Novinka'
Róæanecznik 'Bķlį Novinka'
K r z e w po 15 latach uprawy 0,7 m red., kulisty, zwarty i ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 1,5-2,5 × 0,5 - 1 cm, pod³uæne do lancetowatych, z wierzchu ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce, spodem szarooliwkowe (147C), silnie pachn±ce; ogonki liciowe pokryte br±zowymi tarczkami. K w i a t y w V, bardzo liczne, 1-1,3 cm red., bia³e, p³atki wciźte do 1/3 korony, szypu³ki kwiatowe d³ugie 1 - 1,2 cm; zebrane po 7-15 w kuliste kwiatostany 3 - 3,5 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), æywotna i obficie kwitn±ca corocznie juæ na m³odych rolinach. Cenna do uprawy w ca³ej Polsce w ogrodach skalnych i jako rolina dywanowa. W dostźpnej literaturze nie znale¼limy opisu róæanecznika o takiej nazwie. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989; OBUWr. Wroc³aw - 1999.
109 panorama: 2, 22; kwatera: VIII, XIB, XIIB
009608
Rhododendron 'Bismarck' {Firma T.J.R. Seidel 1900} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. 'Viola']
Róæanecznik 'Bismarck'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V, 4,5-7,0 cm red., na pocz±tku kwitnienia jasnolilioworóæowe (76D), pó¼niej bia³e; cźtki czerwonobr±zowe; zebrane po 96 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: odmiana zad. mroz. ( - 26 °C), regularnie kwitnie, ale jest bardzo wraæliwa na zbyt wysokie pH pod³oæa. P±ki kwiatowe i kwiaty czźsto bywaj± poraæane przez choroby grzybowe. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów 1984; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
012594
Rhododendron 'Blue Bell' {A. Waterer sen. <1882/1884} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × ?]
syn. Rhododendron 'Bluebeel'
Róæanecznik 'Blue Bell'
K r z e w 2,5-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2-1,3 × 1,4-1,5 m, mocno wyprostowany i nieco lu¼ny, kora br±zowoczerwona. L i c i e wielosezonowe d³ugie do 13 × 3 - 4 cm. K w i a t y w V/VI, 6-8,5 cm red., dwubarwne, w p±ku fioletowoczerwone, pó¼niej w rodku bia³e z kontrastowo fioletowoliliowym brzegiem, na zewn±trz fioletowoliliowe; cźtki liczne na trzech górnych p³atkach, æó³tozielone do æó³tobr±zowych, czźsto zlewaj±ce siź w gardzieli w plamkź; zebrane po 9-20 w zwarte kwiatostany 9-12 cm. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Firma D.G. Hobbie - 2000.
kwatera IIID
012971
Rhododendron 'Blue Danube' {A.van Hecke 1964} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[nn]
syn.: Rhododendron 'Blaue Donau', Rhododendron 'Blauwe Donau', Rhododendron 'Meteor'
Azalia 'Blue Danube'
K r z e w do 0,8-1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 1,1 m, szerokokulisty, w m³odoci nieco lu¼ny, pó¼niej zwarty, do¶ę ronie szybko. L i c i e dwupostaciowe. Kwiaty w V/VI, 4-5 cm red., na pocz±tku kwitnienia intensywnie fioletowopurpurowe (72B), pó¼niej ciemnofioletowoliliowe (78A) z fioletowopurpurowymi (74B) æy³kami; cźtki winnoczerwone (60A). U p r .: odmiana do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), w czasie surowych zim zrzuca takæe licie zimowe. Jest to jedna z ³adniejszych, fioletowo kwitn±cych azalii. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik zawszezielony 'Blue Danube' {Knap Hill Nursery} [R. fortunei ssp. discolor × R. 'Purple Splendour']. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1999.
kwatera IIIF
002807
Rhododendron 'Blue Ensing' {W.C. Slocock 1934/1958} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × R. ponticum hybr.]
Róæanecznik 'Blue Ensing'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szerokoroz³oæysty, zwarty, mocny, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 14-17 × 4,5-5,5 cm, ciemnozielone. K w i a t y w V, 5,5-6,5 cm red., delikatnie lawendowoniebieskie (90B-D); brzeg p³atków ciemniejszy i popofalowany; plamka wyra¼na ciemnobordowa do prawie czarnej; zebrane po 15-18 w kuliste kwiatostany 1214 cm red. Odmiana podobna do R. 'Blue Peter'. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C) P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993.
kwatera: IIC, IIIF
002808
Rhododendron 'Blue Peter' {Waterer, Sons & Crips 1933/1958} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × R. ponticum hybr.]
Róæanecznik 'Blue Peter'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 0,9 × 1,7 m, szeroki, nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 16-18 × 5-6,5 cm, zaostrzone na wierzcho³ku, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 4,5-7 cm red., jasnolawendowoniebieskie (76A-D) janiej±ce ku rodkowi; brzeg p³atków ciemniejszy i fryzowany; plamka duæa, purpurowoczarna (79BC); zebrane po 9-15 w zwarte, stoækowate kwiatostany 12-10 cm. Odmiana podobna do R. 'Blue Ensing'. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), o ³adnych liciach i atrakcyjnym kolorze kwiatów. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1995.
kwatera: IIC, IIID, IIIF
002809
Rhododendron 'Blue Tit' typ Hobbie {D.G. Hobbie ?/1967} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × R. augustinii]
Róæanecznik 'Blue Tit'
K r z e w 1-1,3 m wysokoci, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe pachn±ce, 1,2-2,9 × 0,6-1,3 cm, lekko b³yszcz±ce; ogonki liciowe 2 - 3 mm d³.; jasnobr±zowe tarczki na pźdach i liciach. K w i a t y w pierwszej po³. V, bardzo liczne, b³źkitnoniebieskie, zebrane po 3-5 w bardzo licznych baldachogronach. U p r .: mroz. ( - 29 °C), corocznie regularnie i bardzo obficie kwitn±ca. P o c h .: nn - ofiarowa³a B. Stawikowska 1989; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1999.
kwatera IIC
007691
Rhododendron 'Blue Wonder' {D.G. Hobbie <1967/1967} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. russatum × R. augustinii ssp. augustinii]
Róæanecznik 'Blue Wonder'
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, szerokokulisty i bardzo zwarty. L i c i e wielosezonowe ma³e, pod³ugowate, pachn±ce. K w i a t y w V, liczne, intensywnie jaskrawociemnoniebieskie. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), bardzo dobra do ogrodów skalnych i do sadzenia w grupach przed wysokimi róæanecznikami, szczególnie æó³to kwitn±cymi. P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.
kwatera: IIIF, XIIB
009425
Rhododendron 'Blurettia' {H. Hachmann 1968/1982} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada' × R. 'Blue Peter']
Róæanecznik 'Blurettia'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,7-0,9 × 1,3 m, szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 4,5-6 cm red., róæowofioletowe (73A); wewn±trz janiejsze, delikatnie róæowofioletowe (73D 69A-D); brzeg p³atków ciemniejszy i fryzowany; cźtki nieliczne, s³abe, delikatnie æó³te na bia³ym tle; zebrane po 18-14 w kuliste kwiatostany 10 × 12 cm. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C). P o c h .: nn ofiarowa³ P. Muras - 1995; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IA
010817
Rhododendron 'Blutopia' {H. Hachmann 1976/1988} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Catawbiense Grandiflorum' + × R. 'Arthur Bedford']
Róæanecznik 'Blutopia'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,6 × 1,5 m, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe duæe. K w i a t y w V/VI, 7,5-9,5 cm red., szeroko otwarte, jasnoniebieskie z liliowym odcieniem; brzeg p³atków czerwonawy; cźtki oliwkowoæó³te; szypu³ki kwiatowe czerwonozielone; zebrane po 12-15 w zwarte kwiatostany 11 - 12 × 12 - 14 cm. U p r .: odmiana zad. mroz. ( - 26 °C), kwitnie jako jedna z pierwszych w grupie Catawbiense. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIC
002802
Rhododendron 'Boubin' {J. Jelinek 1962/1966} (Gr. 29c Azalie Kurume)
[R. obtusum var. amoenum × R. yedoense var. poukhanense]
syn. Rhododendron 'Mysik'
Azalia 'Boubin'
K r z e w 0,4-0,6 × 0,9 m, bardzo gźsty. L i c i e dwusezonowe 1,9-2,4 × 0,6-0,9 cm, ciemnozielone, w zimie jasnozielone z purpurowoczerwonym odcieniem. K w i a t y w V, 2,8-4,1 cm red., szeroko otwarte, corocznie liczne, w p±ku ciemnoróæowe (57B-C), pó¼niej intensywnie róæowe (61D), æy³ki ciemniejsze (57C); cźtki niewyra¼ne, ciemnoróæowe (57B); prźciki do 2 cm d³; zebrane po 2 - 4 w pó³kuliste kwiatostany 3,5-4,5 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IVB, XII
002811
Rhododendron 'Bouquet de Flore' {A. Verschaffelt/L. De Cock <1864/1868} (Gr. 28c
Azalie Lutea)
[nn]
syn. Rhododendron 'Bouqet de Florae'
Azalia 'Bouquet de Flore'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe 5 - 7 × oko³o 3 cm, jasnozielone i lekko b³yszcz±ce; jesieni± piźknie siź przebarwiaj±. K w i a t y w V, delikatnie pachn±ce, 3,5-5,5 cm red., róæowoczerwone (52A-B) z szerokim pod³uænym bia³ym paskiem na kaædym p³atku korony, rurka bia³a; plamka duæa, z³otopomarańczowa (17A-B); brzeg p³atków delikatnie fryzowany (!); prźciki i s³upek 7 - 8 cm d³., znamiź s³upka czarne, pylniki jak plamka; zebrane po 4 - 9 w lu¼ne kwiatostany 9-10 cm red. (bez s³upka). U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), prawie identyczna, jak równie stara odmiana belgijska 'Emma' {A. Verschaffelt 1840/1850}, która kwitnie wczeniej (!) i nie ma fryzowanych p³atków; w Wojs³awicach obie odmiany w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIIF
013149
Rhododendron 'Breslau' {D.G. Hobbie 1955/1980} (Gr. 11a Wardii)
[R. 'Von Oheimb Woislowitz' × R. wardii]
Róæanecznik 'Breslau'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe szerokojajowate, ciemnozielone i b³yszcz±ce, lekko pofalowane. K w i a t y w V/VI, 7-9 cm red., kremowe; cźtki bardzo liczne, ciemnoczerwone, zlewaj±ce siź od po³owy p³atka ku gardzieli w plamkź; nitki prźcików i s³upka nieco ciemniejsze od p³atków. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma D.G. Hobbie - 2000.
fot.69
596 panorama 22; kwatera: IIA, IIIF;
008976
Rhododendron 'Brigitte' {H. Hachmann 1965/1980} (Gr. 5a Insigne)
[R. insigne + × R. 'Mrs. J.G. Millais']
Róæanecznik 'Brigitte'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,1 × 1,6 m, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 13-16 × 4-5 cm, ³adne, ciemnozielone i podwiniźte w dó³, utrzymuj± siź na rolinie przez 3 lata. K w i a t y w V/VI, 7,5-9 cm red., liczne, bia³e z róæowym brzegiem (68A); cźtki wyra¼ne, duæe, æó³tozielone (153A-D); zebrane po 14-18 w zwarte kwiatostany 13 - 17 cm red. U p r .: odmiana dost. mroz. ( - 23 °C), obficie kwitnie w m³odoci, atrakcyjny z pokroju i oryginalnego ulistnienia. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
627 panorama 25; kwatera VIB
002813
Rhododendron 'Britannia' {C.B. van Nes & Zonen 1921} (Gr. 8a Griffithianum)
[R. 'Queen Wilhelmina' × R. 'Stanley Davies']
Róæanecznik 'Britannia'
K r z e w 1-2,5 m wysokoci, szeroki, do¶ę zwarty. L i c i e wielosezonowe æó³tozielone, na stanowiskach s³onecznych silnie æó³kn±ce. K w i a t y w V/VI, 7,0-7,5 cm red., intensywnie szkar³atnoczerwone (51A); cźtki br±zowe, s³abo widoczne; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 10-15 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (20,5 °C); wskazane miejsca ocienione i os³oniźte od wiatru. P o c h .: nn - oko³o 1970.
kwatera IIIF, VIA
002816
Rhododendron 'Caractacus' {A. Waterer sen. <1865} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Caractacus'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, æywotny, ronie silnie. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4-6 cm red., purpurowoczerwone z janiejszym rodkiem i nielicznymi czerwonobr±zowymi cźtkami; brzeg lekko fryzowany; zebrane po 11 - 14 w zwarte, okr±g³e kwiatostany. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: nn ofiarowa³ P. Muras - 1995.
kwatera IIC
007759
Rhododendron 'Carat' {Research Station for Arboreous Crops, Boskoop} (Gr. 28e Azalie
Viscosum/Occidentale)
[(R. viscosum × R. 'Koster's Brilliant Red') × R. 'Satan']
Azalia 'Carat'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, wyprostowany i ronie rednio szybko. L i c i e sezonowe. K wi a t y w V/VI, s³odko korzennie pachn±ce, czerwonopomarańczowe z pomarańczow± plamk±; zebrane po 7-9 w kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
222 panorama 5; kwatera: IIIB, XIB
009719
Rhododendron 'Carola' {T.J.R. Seidel 1893/1899} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Carola'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany i do¶ę zwarty. L i c i e wielosezonowe 15-17 × 5-6 cm. K w i a t y w V/VI, 4,5-5,5 cm red., dzwonkowate, purpuroworóæowe (67B-C); cźtki bardzo nieliczne, br±zowe na nieco janiejszym tle; brzeg p³atków fryzowany i silnie pofalowany; nitki prźcików jasnoróæowe, nitka s³upka jak p³atki, pylniki ma³e, æó³tawe; zebrane po 16 - 19 w lu¼ne kwiatostany 13 - 14 cm red. U p r .: mroz. ( - 29 °C), podobny do R. 'Florence Sarah Smith'. W a r t o w i e d z i e ę : o tej samej nazwie róæanecznik 'Carola' {Aberconway 1950} [R. 'Ouida' + × R. williamsianum] i podobnej nazwie 'Cariola' Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen Grüngräbschen 1994.