kwatera IIIF
008977
Rhododendron 'Caroline Allbrook' {A.F. George 1975} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Caroline Allbrook'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,3, kulisty, zwarty, ronie powoli. Lic i e wielosezonowe, d³ugie. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm d³., liczne, rozwijaj±ce siź liliowe do delikatnie liliowych, pó¼niej liliowobia³e z ma³ymi i delikatnymi, æó³tobr±zowymi cźtkami; brzeg p³atków ciemniejszy, liliowy i fryzowany; zebrane po 12 - 16 w kwiatostany 10 × 12 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
47   panorama: 1a, 2, 3, 22; kwatera: IIA, VIA, VIII
002819
Rhododendron 'Catawbiense Album' {A. Waterer sen. <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Catawbiense Album'
K r z e w 3 - 4 m wysokoci wyprostowany, szeroki, gźsto uga³źziony do samej ziemi, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe, ³adne. K w i a t y w V/VI, 5 - 6 cm red., w p±ku delikatnie liliowe (73D), pó¼niej bia³e; cźtki delikatne, æó³tozielone do br±zowych; zebrane po 16 - 20 w zwarte, okr±g³e kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. Wraæliwy na chorobź grzybow± powoduj±c± zamieranie p±ków kwiatowych. P o c h .: nn - <1928; Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów - 1984.
kwatera: IIA, VIA, XIA, XIIA, A/5a; fot. 53
002820
Rhododendron 'Catawbiense Boursault' {Boursault <1850} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. catawbiense hybr.]
syn. Rhododendron 'Boursault'
Róæanecznik 'Catawbiense Boursault'
K r z e w 2,5 - 3,5 m wysokoci, po 20 latach uprawy 2,4 × 2,5 m, szeroki i gźsty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 6,5 cm red., intensywnie liliowe (80 C) ze s³abymi æó³tozielonymi cźtkami; zebrane po 13 - 20 w lu¼ne kwiatostany 10 × 12 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). Poch .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowali K. i T. Bojarczukowie - 1988; OBUWr. Wroc³aw - 1994, 1999.
4   :panorama 1a, 2, 3, 5, 9, 12, 14; kwatera:VIA, XIA, XIIA, XIIB, XIII : fot.: 14,16, 20
002821
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' {A Waterer <1850} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Catawbiense Grandiflora'
Róæanecznik 'Catawbiense Grandiflorum'
K r z e w 4 - 5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty i ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 10 - 13 × 3,5 - 4,5 cm. K w i a t y w V/VI, 5 - 7,5 cm red., liliowe (77B-C); cźtki æó³toczerwone do oliwkowoæó³tych; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka ciemniejsza; zebrane po 12 - 20 w kuliste kwiatostany 13 - 15 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od 80 lat. Odmiana oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928.
301   panorama 9; kwatera XIV
007889
Rhododendron 'Catharine van Tol' {J.C. van Tol <1913} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn.: Rhododendron 'Katherine van Tol', Rhododendron 'Catherine van Tol'
Róæanecznik 'Catharine van Tol'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, krźpy, w m³odoci ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 6,5 - 11 × 3 - 5 cm. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6,5 cm red., czysto róæowe (68AB) z nielicznymi, æó³tozielonymi cźtkami na janiejszym tle; zebrane po 16 - 20 w zwarte, okr±g³e kwiatostany 10 - 14 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIIC
007858
Rhododendron 'Cecile' {L. de Rothschild 1947} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Cecile'
K r z ew 1,2 - 2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,6 × 1,5 m, szeroko wyprostowany, lu¼ny. M³ode pźdy zabarwione czerwonawo. L i c i e sezonowe, m³ode delikatnie br±zowe. K w i a t y w V/VI, 8 - 10 cm red. (!), szeroko otwarte, ³ososioworóæowe bielej±ce ku rodkowi; plamka wyra¼na, z³otoæó³ta; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 8 - 11 w zwarte, kuliste kwiatostany 9 - 12 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), jedna z piźkniejszych azalii z grupy Knap Hill-Exbury. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
271   panorama: 7, 8; kwatera XIV
013512
Rhododendron 'Charles Bagley' {A. Waterer 1865} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Charles Bagley'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe 10 - 14 × 5 - 7 cm, z wierzchu ciemnozielone (139A), od spodu sinozielone (148C). K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., dzwonkowate, czerwonopurpurowe (60A-C); cźtki prawie czarne (187A-B); nitki prźcików jasnoróæowe; zebrane po 15 - 17 w stoækowate kwiatostany 8 - 10 × 10 - 12 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat oznaczenie nie zweryfikowane. P o c h .: nn - <1928.
kwatera VIA
009615
Rhododendron 'Chikor' {P.A. Cox 1962} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. rupicola var. chryseum × R. ludlowii]
Róæanecznik 'Chikor'
Kar³owy krzew do 0,3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,2 m, kulisty, zwarty, ronie bardzo powoli. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone, zim± br±zowe. K w i a t y w V, czysto æó³te, w miarź przekwitania janiej±; plamka z³otoæó³ta w gardzieli; zebrane po 3 - 5 w szczytowe kwiatostany. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C). P o c h .: nn ofiarowa³ H. Strzelecki - 1995.
kwatera IIC
009616
Rhododendron 'China Boy' {W. Arends/Boehlje <1959/1959} (Gr. 14b Haemathodes)
[R. haemathodes × R. catawbiense hybr.? (czerwony)]
Róæanecznik 'China Boy'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, zwarty, krźpy. L i c i e wielosezonowe skórzaste, grube, ciemnozielone. K w i a t y w V, lejkowate, jaskrawoczerwone z niebieskim odcieniem; cźtki delikatne, pomarańczowe; zebrane po 14 - 16 w zwartych kwiatostanach. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), kwiaty bywaj± uszkadzane przez pó¼ne wiosenne przymrozki. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
127   panorama 3; kwatera: VIIB, XIIA
017848
Rhododendron 'Chionoides' {J. Waterer <1871/<1871} (Gr. 1a Ponticum)
[R.ponticum × R. ponticum hybr.]
Róæanecznik 'Chionoides'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany, szeroki i zwarty. L i c i e wielosezonowe. Kwi a t y w V/VI, 3,5 - 5 cm red., czysto bia³e (155A) z æó³tymi (162A i 14C) cźtkami; zebrane po 12 - 18 w szerokokuliste, do¶ę zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Odmiana czźsto mylona z R. 'Madame Masson'. P o c h .: nn - <1928; Wojs³awice - 1996.
251   panorama: 6, 7; kwatera: IVB, XII, XV
006906
Rhododendron 'Christopher Wren' {L.J. Endtz & Co. ?} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[nn]
syn. Rhododendron 'Golddball'
Azalia 'Christopher Wren'
K r z ew 2,5 - 3 m wysokoci, kulisty, ronie szybko, corocznie bardzo obficie kwitnie. L i c i e sezonowe 7 - 11 × 2 - 4 cm. K w i a t y w po³. V, 7 - 7,5 cm red., jaskrawopomarańczowoæó³te (17C-D) na zewn±trz nieregularnie, czerwonawo nabieg³e; plamka ciemnopomarańczowa (21A); zebrane po 15 - 17 w duæe, regularnie kuliste (!) kwiatostany 14 - 20 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C), podobna do odmiany 'Hollandia', najwczeniej kwitn±cej w grupie Mollis; Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: nn - <1928, Wojs³awice - 1995, 1998.
kwatera: IVB
018792
Rhododendron 'Chromatella' {Van Rinz/A. Verschaffelt 1853/1855} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Chromatella'
K r z e w 1,5 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany, kulisty, gźsty, ronie powoli. L i c i e sezonowe.    K w i a t y w V/VI, pe³ne, 2,5 - 4 cm red., w p±ku czerwone, rozwiniźte jasnoæó³te z intensywnie cytrynowymi plamami i róæowoczerwonymi smugami; p³atki w±skie z pofalowanym brzegiem; zebrane w gźste, sp³aszczone kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona w 2000 r.przez H.Grzeszczak-Nowak. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IA
009618
Rhododendron 'Claudine' {H. Hachmann 1968/1987} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Sommetglut' + × R. 'Daisy']
Róæanecznik 'Claudine'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,1 × 1,6 m, wyprostowany, szeroki, do¶ę zwarty. L i c i e wielosezonowe, jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 6 - 7,5 cm red., ciemnoróæowe; brzeg wyra¼nie janiejszy i fryzowany; cźtki nieliczne, delikatnie æó³tobr±zowe; zebrane po 16 - 19 w zwarte piramidalne kwiatostany 14 × 13 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), o interesuj±cej kombinacji dwóch kolorów. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
267   panorama: 7, 9; kwatera XIII
007901
Rhododendron 'Coccinea Speciosa' {L. Sénéclause/A. Verschaffelt <1832/1834} (Gr. 28c
Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Coccinea Speciosa'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty, z charakterystycznie, poziomo rozpostartymi ga³źziami. L i c i e sezonowe, silnie b³yszcz±ce, m³ode delikatnie br±zowe. K w i a t y w V/VI, 4 - 4,5 cm red., w p±ku czerwonopomarańczowe (33A-B), pó¼niej ciemnopomarańczowe (28A-B); plamka ledwo widoczna, pomarańczowoæó³ta (24A); nitki prźcików czerwone; zebrane po 4 - 9 w p³askokuliste, lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), atrakcyjna z pokroju, jedna z najpó¼niej kwitn±cych odmian azalii, bardzo podobna do R. 'Gloria Mundi', która kwitnie nieco wczeniej (!); w Wojs³awicach obie odmiany w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.
kwatera XIII
007919
Rhododendron 'Comte de Quincey' {L. Van Houtte 1873} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
syn. Rhododendron 'Comte de Quincy'
Azalia 'Comte de Quincey'
K r z e w do 2 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, 4 - 5 cm red., lejkowate, kremowoæó³te (18B), corocznie liczne; cźtki pomarańczowoæó³te (15AB); nitki precików i s³upka jak p³atki; zebrane po 9 - 14 × 2 - 4 w zwarte, kuliste kwiatostany 13 - 15 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.
539   panorama 20; kwatera IIB
002825
Rhododendron 'Coralium' {?} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × ?]
Róæanecznik 'Coralium'
K r z e w po 15 latach uprawy 0,6 - 0,7 m red., szerokokulisty, zwarty, ronie rednio szybko. Licie wielosezonowe 1,3- 2 × 0,8 - 1 cm, silnie pachn±ce, z wierzchu b³yszcz±ce oliwkowozielone, spodem szarozielone; obustronnie, lu¼no pokryte br±zowymi tarczkami; ogonki liciowe 2 - 3 mm d³. K w i a t y w V, bardzo liczne, liliowe; p±ki kwiatowe zim± jasnobr±zowe. W dostźpnej literaturze nie znale¼limy róæanecznika o takiej nazwie. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), corocznie obficie kwitnie. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.
kwatera IIC
002826
Rhododendron 'Corneille' {C. Vuylsteke <1900/oko³o 1900} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[R. luteum × ?]
Azalia 'Corneille'
K r z e w do 2 m wysokoci, zwarty, szeroko wyprostowany. L i c i e sezonowe, jesieni± br±zowe.    K w i a t y w V/VI, 3,5 - 4,5 cm red., pe³ne, pachn±ce, przypominaj± miniaturowe róæyczki, jasnoróæowe (52B-C), janiej±ce ku rodkowi do kremowych, pod koniec kwitnienia bia³e z nieregularnymi, róæowymi plamami; plamki brak; nitka s³upka róæowa do czerwonej; zebrane po 7 - 11 w lu¼nych kwiatostanach. Bardzo podobna do kwitn±cej pó¼niej R. 'Quentin Metsys'. U p r .: mroz. ( - 29 °C), o oryginalnych kwiatach. W a r t o w i e d z i e ę : o podobnej nazwie róæanecznik zawszezielony 'Cornelia'. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak - 1992.
118   panorama: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 19, 21a, 25; kwatera: IA, IIC, IIIE, VIB, XIB, XIIB, XIIIB
002827
Rhododendron 'Cunningham's White' {J. Cunningham <1830/1850} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. caucasicum + × R. ponticum 'Album']
Róæanecznik 'Cunningham's White'
K r z ew 33,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,6 m red., zwarty, szeroko wyprostowany, bardzo æywotny. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w pierwszej po³. V, 3,5 - 5,5 cm red., w p±ku jasnoróæowe z delikatnymi róæowymi æy³kami, pó¼niej bia³e (155C); cźtki delikatnie æó³te do br±zowych; zebrane po 5 - 17 w lu¼nych, kulistych kwiatostanach 9 × 11 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C) i tolerancyjny w stosunku do pod³oæa; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. W a r t o w i e d z i e ę : odmiana jest nadal powszechnie stosowana jako podk³adka dla wielu odmian. P o c h .: nn <1928; nn ofiarowa³ J. Kwanik - 1970, 1975; 1980; Szkó³ka Róæaneczników A. Duæy, Su³ów ofiarowa³ A. Duæy - 1988.
114 panorama: 2, 3, 5, 9; kwatera: IIIF, VIA, XIB; fot.72
002828
Rhododendron 'Daisy' {T.J R. Seidel ?/1902} (Gr. 1c Smirowii)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. smirnowii]
Róæanecznik 'Daisy''
K r z e w 2 - 3 m, szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe, eliptyczne 7 - 11 × 4,5 - 5,5 cm do okr±g³awych 4 - 5 × 3,5 - 4 cm, z wierzchu ciemnozielone, matowe. K w i a t y w V, dzwonkowate, 6 - 9 cm red., w p±ku ciemnokarminoworóæowe (67A-B), pó¼niej karminoworóæowe (67C-D); cźtki nieliczne, oliwkowozielone do zielonoæó³tych (144B) na janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 1520 w kuliste, zwarte kwiatostany 14 - 16 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Odmiana zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. Ulubiona odmiana Fritza von Oheimba. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
200  panorama:5, 12; kwatera XIB
012579
Rhododendron 'Dämon' {Firma T.J.R. Seidel ?} (Gr. 3b Degronianum-Metternichii)
[R. degronianum ssp. heptamerum var. heptamerum × ?]
Róæanecznik 'Dämon'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 15 - 16 × 5 - 6 cm. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm red., na zewn±trz malinoworóæowe (55A-B) z pod³uænymi ciemniejszymi smugami, wewn±trz janiejsze (55B-C); cźtki ochrowoæó³te (163A-B) na janiejszym tle (56C); brzeg p³atków pofalowany; nitka s³upka czerwona (63A); nitki prźcików jasnoróæowe; zebrane po 20 - 23 w kuliste kwiatostany 15 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). W Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Ulubiona odmiana Fritza von Oheimba, oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
kwatera IIC
002829
Rhododendron 'Daphne' {Smith oko³o 1947} (Gr. Azalie Kurume)
[R. 'Eden White' × R. 'Eden Y1']
Azalia 'Daphne'
K r z e w 0,5 - 0,6 m wysokoci, kulisty, zwarty, ronie powoli. L i c i e u nas sezonowe. K w i a t y w V, purpuroworóæowe (winnoróæowe). U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Daphne' {T.J.R. Seidel 1984/1902} [R.degronianum ssp. heptamerum × R. 'Alexander Adie']; azalia 'Daphne' {Domoto <1910}(gr. Azalie Kurume); azalia 'Daphne' {Magor 1928} (grupa Azalie Kurume) [R. 'Red Admiral' (+) × R. nerriflorum]; azalia 'Daphne' {Aberconway 1941} (gr. Azalie Kurume) [R. 'May Day' + × R. 'Elizabeth'] syn.: R.' Dainty', R. 'Irihoyama', R. 'Iroho Yama'; R. 'Daphne' {?} (gr. Azalie „Australijskie i Nowo Zelandzkie”) [?]. Opisy tych azalii w dostźpnej literaturze s± ma³o precyzyjne. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
248 panorama: 6, 9, 10, 18, 23; kwatera: IIID, IVB, XIII
007902
Rhododendron 'Daviesii' {I. Davies ok. 1850/1879} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[R. molle ssp. molle × R. viscosum]
syn. Rhododendron 'Daviesi'
Azalia 'Daviesii'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany, szeroki, nieco lu¼ny. L i c i e sezonowe, matowe z odcieniem szaroniebieskim (!). K w i a t y w V/VI, 4,5 - 5 cm red., pachn±ce, w p±ku jasnoæó³te, pó¼niej bia³e (155D), ale z róæowymi smugami na zewn±trz, p³atki w±skie, wciźte + do po³owy korony; plamka æó³ta (13A-B) z³oæona z licznych cźtek; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki br±zowe, znamiź s³upka zielone; zebrane po 5 - 12 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat; oznaczona w 1990 r. przez H. Grzeszczak-Nowak (dot±d b³źdnie jako R. occidentale). P o c h .: nn - <1928; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994; Wojs³awice - 1995.
kwatera IIC
007776
Rhododendron 'Delta' {Firma T.J.R. Seidel/nn} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. ? × R. ponticum?]
Róæanecznik 'Delta'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, zwarty, mocny. L i c i e wielosezonowe, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, lilioworóæowe; cźtki br±zowobordowe przechodz±ce w ochrowe; nitki prźcików i s³upka nieco ciemniejsze od p³atków; zebrane po 16 - 20 w kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Delta' {Boot Co <1965} [R. catawbiense hybr. × R. ponticum]. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwateraVIA
012577
Rhododendron 'Desiderius' {Firma T.J.R. Seidel nn/1902} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. smirnowii]
Róæanecznik 'Desiderius'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci Li c i e wielosezonowe, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, bardzo liczne, karminoworóæowe z nielicznymi, zielonkawymi cźtkami na nieco janiejszym tle; brzeg p³atków fryzowany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat.    P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928.
kwatera VIA, XIIB
010907
Rhododendron 'Dietrich' {Firma T.J.R. Seidel 1894/1902} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. smirnowii]
Róæanecznik 'Dietrich'
K r z e w 2,5 - 3 m wysokoci, szerokoroz³oæysty, æywotny. L i c i e wielosezonowe 7 - 13 × 4,5 - 5,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone. K w i a t y w V/VI, corocznie liczne, 6 - 6,5 cm red., w p±ku ciemnopurpuroworóæowe (67B-C), pó¼niej na zewn±trz lilioworóæowe (73B), od wewn±trz janiejsze (73D); cźtki niewyra¼ne, æó³tooliwkowe (153CD); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 13 - 16 w kuliste do piramidalnych kwiatostany 13 - 16 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
298   panorama 9; kwatera: IIIF, XIII, XVA
006908
Rhododendron 'Directeur Moerlands' {P.L. Binken} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. 'Anthony Koster' × ?]
syn. Rhododendron 'Golden Sunlight'
Azalia 'Directeur Moerlands'
K r z ew 1,5 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany, gźsty. L i c i e sezonowe, eliptycznojajowate, jasnozielone. K w i a t y w V, 5 - 6,5 cm red., szeroko otwarte, z³otoæó³te (15A-B), wewn±trz wybarwione intensywniej; brzeg p³atków nieco jasniejszy, cźtki delikatne, oliwkowobr±zowe; zebrane po 5 - 7 w kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera IIIF
013421
Rhododendron 'Dominik' {H. Hachmann 1994} (Gr. 18b Calophytum/Sutchuenense)
[R. 'Kokardia' × R. calophytum']
Róæanecznik 'Dominik'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,5 × 1,7 m, szeroko wyprostowany i zwarty. Li c i e wielosezonowe bardzo dekoracyjne, 17 - 22 (!) × 3 - 5 cm; brzegiem æó³tozielone (!), od spodu jasnozielone, ³ódkowato wygiźte do góry (!). K w i a t y w po³. V, 6,5 - 7,2 cm red., dzwonkowate, jasnoróæowe, na zewn±trz nieco ciemniejsze; cźtki wyra¼ne, ciemne winnoczerwone, zlewaj±ce siź w gardzieli w plamkź; brzeg p³atków lekko pofalowany i nieco ciemniejszy; zebrane po 15 - 18 w zwarte kwiatostany 14 - 17 cm red. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki ofiarowa³ J. Ciep³ucha - 2000.
kwatera IIIF, VIA
002836
Rhododendron 'Donar' {Firma T.J.R. Seidel 1894/1914} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. smirnowii]
Róæanecznik 'Donar'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, corocznie obficie kwitnie. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6,5 cm red., jasnokarmazynowoczerwone z bia³± gardziel±; cźtki wyra¼ne, czarnoczerwone; brzeg p³atków silnie fryzowany; zebrane po 9 - 12 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen < 1928; Wojs³awice - 1993.
232   panorama 5; kwatera: IIC, IIIF, XIA, XIIA; fot.77
007667
Rhododendron 'Dora Amateis' {E.Amateis <1995/1958} (Gr. 24a Dauricum/Carolinianum)
[R. minus var. minus × R. ciliatum]
Róæanecznik 'Dora Amateis'
K r z e w do 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 1 m, szeroki, kulisty. Li c i e wielosezonowe 4,5 - 6,5 × 2 - 3,3 cm, zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w pierwszej po³. V, bardzo liczne, 4 - 5 cm red., czysto bia³e do kremowobia³ych, na pocz±tku kwitnienia delikatnie róæowo zabarwione; cźtki æó³tozielone ledwo widoczne, nieliczne i tylko w gardzieli; zebrane po 3 - 9 w lu¼ne kwiatostany 4 - 8 cm wysokoci U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), jedna z najlepszych niskich, bia³o kwitn±cych odmian róæaneczników. P o c h .: nn ofiarowa³ H. Strzelecki - 1990; OBUWr. Wroc³aw - 1994, 1997.
235 235  panorama: 5, 12; kwatera: XIIB, XIIA, XIIB; fot.80
010919
Rhododendron 'Doria' {Firma T.J.R. Seidel nn} (Gr. 3b Degronianum)
[R. 'Jay Gould' + × R. degronianum ssp. heptamerum var. heptamerum]
Róæanecznik 'Doria'
K r z e w 2,5 - 3,5 m wysokoci L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, ³ososioworóæowe; cźtki wyra¼ne; zebrane w stoækowate kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.
583   panorama 22; kwatera IIA
002836
Rhododendron 'Doubrava' {B. Kavka i wsp. 1974} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
[R. kiusianum 'Amoenum' × R. yedoense var. poukhanense]
Azalia 'Doubrava'
K r z e w oko³o 0,5 × 1 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe letnie 2,8 × 1,2 cm, ciemnozielone z odcieniem czerwieni. K w i a t y w po³. V, bardzo liczne, + 3,3 cm red., szeroko rozwarte, w p±ku purpuroworóæowe (HCC 29/129/2), pó¼niej jasnoróæowe (HCC 630/2630/3), pod koniec kwitnienia z bia³ymi paskami. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), bardzo dobrze u nas rosn±ca i atrakcyjna przez obfite kwitnienie. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak - 1990.
169   panorama 4; kwatera VIA
010960
Rhododendron 'Dr. M. Oosthoek' {P.J.C. Oosthoek & Co. <1820/1920} (Gr. 28a Azalie
Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Dr M. Oosthoek'
K r z e w 1,5 m red. , o liciach sezonowych. K w i a t y w V, 8 - 10 cm red. (!), niejednolicie wybarwione, w p±ku jasnoczerwone (41A), pó¼niej kremowopomarańczowe (24C) z licznymi jasnoczerwonymi (33A-C) æy³kami; brzeg p³atków jak æy³ki; plamka wyra¼na pomarańczowa (28B), szypu³ki kwiatowe 3 cm d³.; zebrane po 10 - 12 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994.
kwatera: IIC, XVA
007822
Rhododendron 'Dr. Reichenbach' {M. Koster & Zone 1896} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Dr. Reichenbach'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, jasno³ososiowopomarańczowe; cźtki æó³te. Odm. podobna do R. 'Emil Liebig', R. 'Frans van der Bom' i R. 'T.J.R. Seidel'. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak 1992; OBUWr. Wroc³aw - 1998.
kwatera: IA, IIIF
006914
Rhododendron 'Dr. V.H. Rutgers' {H. den Ouden & Sons <1924} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Charles Dickens' × R. 'Lord Roberts']
Róæanecznik 'Dr. V.H. Rutgers'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szerokoroz³oæysty. L i c i e wielosezonowe do 1 - 5 cm d³., ciemnozielone, eliptyczne, na końcu zaostrzone i z wyra¼n± nerwacj±. K w i a t y w V/VI, lejkowate, intensywnie rubinowoczerwone; cźtki nieliczne, ciemniejsze; brzeg p³atków fryzowany; kwiatostany kuliste. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie prawdopodobnie od ponad 80 lat oznaczenie nie zweryfikowane. P o c h .: nn - <1928, Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera VIA
017856
Rhododendron 'Duchess of York' {P. George <1894} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[R. fortunei ssp. fortunei × R. 'Scipio']
Róæanecznik 'Duchess of York'
K r z e w 2 - 3 m wys, szeroki, zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 17 × 6 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone; ogonek liciowy 2,5 cm d³. K w i a t y w V/VI, 5 - 8 cm red., na zewn±trz lilioworóæowe (73 B-C), wewn±trz brzegiem ciemnolilioworóæowe (73A); cźtki zielone (144C) janiej±ce ku gardzieli, u³oæone wachlarzowato; zebrane po 10 - 15 × 3 w kuliste kwiatostany 21 - 23 cm red. Odmiana podobna do R. 'Direktör E.Hjelm'. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: nn - <1928.
215   panorama: 5, 10, 12; kwatera XIIA; fot. 48, 60
007911
Rhododendron 'Duke of York' {Paul George <1880} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[R. fortunei ssp. fortunei × R. 'Scipio']
Róæanecznik 'Duke of York'
K r z e w 2 - 3 m wys, po 15 latach uprawy oko³o 2 m wysokoci, lu¼ny szeroki, wyprostowany i silnie rosn±cy. L i c i e wielosezonowe 9 - 16 × 4,5 - 6 cm, m³ode, br±zowawe. Kwi a t y w V/VI, intensywnie pachn±ce (!), czźsto 6-p³atkowe, karminoworóæowe (73A-C); plamka duæa, wyra¼na, br±zowozielona (152 B-D); brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 6 - 12 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 15 - 16 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Poch .: nn - <1928.
kwatera IIIF
008460
Rhododendron 'Dusty Miller' {J. Waterer & Crisp 1975} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum × ?]
Róæanecznik 'Dusty Miller'
K r z e w do 0,5 m wysokoci, p³askokulisty, bardzo zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe mocne, ze srebrzyst± wyció³k± od spodu. K w i a t y w V, w p±ku jasnoczerwonopomarańczowe, pó¼niej wyra¼nie janiejsze kremoworóæowe z brzegiem i æy³kowaniem czerwonawym sprawiaj± wraæenie dwubarwnych. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, wg P.A. Coxa ndost. mroz. ( - 18 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.