kwatera VIB
006406
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Goliath' {F. Matthes 1923}
syn.: Hydrangea macrophylla 'Goliath'
Hortensja ogrodowa 'Goliath', syn.: Hortensja ogrodowa odm. Goliat
K r z e w szerokokulisty okoo 1-1,5 m rednicy, ronie szybko. P d y grube i proste, nagie. L i c i e sezonowe, 15-20 13-18, szerokojajowate do eliptycznych, misiste, grubo zbkowane, ogonek do 4 cm d. K w i a t o s t a n y typu hortensja, w VI/VII-IX, due do 22 cm red. (!) ciemnorowe do intensywnie fioletowoniebieskich. U p r .: do mroz. (-20,5 C). P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1992.
522panorama 20; kwatera: IB, IIIB, XIB
010696
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Masja'
[sport od H. macrophylla ssp. macrophylla 'Alpenglhen']
Hortensja ogrodowa 'Masja'
K r z e w karowaty, 0,6-0,7(1) m rednicy, gsty, o krtkich i grubych pdach oraz ciemnozielonych, byszczcych, duych, misistych, wyranie zbkowanych liciach. K w i a t o s t a n y w VII-IX/X, 15-30 cm red., typu hortensja, zwarte, regularnie kuliste, intensywnie czerwonorowe; k w i a t y ponne bardzo due, 3-4(5)-patkowe, paskie, zbkowane, o patkach 2,5-6 cm szerokoci. U p r .: prawdopodobnie do mroz. (-20,5 C) lub dost. mroz. (-23 C); pdy niekiedy marzn, ale krzew kwitnie jeszcze w tym samym roku, poniewa tworzy kwiaty take na pdach jednorocznych (!). Barwa kwiatw jest do stabilna i mimo kwanej gleby nie zmienia si na niebiesk (!). P o c h .: Boskoop, gieda 1995; Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1999; OBUWr Wrocaw - 2000.
kwatera IB
003845
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Maculata' {Japonia 1844}
syn.: Hydrangea var. maculata Blume 1826, Hydrangea variegata G.Nicholson 1887, Hydrangea macrophylla
var. maculata Wilson, Hydrangea macrophylla 'Variegata'
Hortensja ogrodowa 'Maculata', syn.: Hortensja ogrodowa odm. plamista
K r z e w do 1,5 m wysokoci, zwarty, o wyprostowanych pdach. L i c i e sezonowe, dugo zaostrzone, lekko pofalowane, grube, starsze wsko i nieregularnie kremowobiao obrzeone, mode mocno biao plamiste, niektre cae biae lub czasem zielone. K w i a t o s t a n y paskie typu wianek (!), w VI/VII/IX, 1618 cm red.; k w i a t y ponne nieliczne (315), rozwijaj si nierwnomiernie, barwy biaej, rowej do niebieskiej w zalenoci od pH gleby (dostpno jonw Al +3) w miar przekwitania ciemniej. U p r .: do mroz. (-20,5 C). Podobna z lici do odmiany H. m. ssp. macrophylla 'Tricolor', ktra ma kwiatostany nie paskie, ale pkuliste. P o c h .: Szkki Krnickie Zakadu Dowiadczalnego PAN - 1989.
521 panorama 20; kwatera IIIB
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Zaunknig' {F. Meier 1979}
Hortensja ogrodowa 'Zaunknig', syn.: Hortensja ogrodowa odm. Mysikrlik
May, gsty k r z e w 11,5 m wysokoci, o l i c i a c h ciemnozielonych, byszczcych. Kwiatostan typu wianek, w VI/VII, okoo 17 cm red., regularnie paski. K w i a t y sterylne bardzo due, 5 cm red. (!), regularnie uoone na obrzeu, na dugich szypukach, zoone z czterech „patkw”, lekko zbkowane, intensywnie rowoczerwone, z dugimi kontrastowo biaymi prcikami, przekwitajc staj si pastelowe. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana. prawdopodobnie dost. mroz. (-23 C). adna odmiana o kwiatach intensywnie wybarwionych i wzniesionych ponad limi. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1999.
fot.125
227 panorama 5; kwatera: XIA, XIB, A/5;
007883
Hydrangea sargentiana Rehder 1911
syn.: Hydrangea aspera ssp. sargentiana (Rehder) E.M.McClintock 1956
Hortensja Sargenta
K r z e w do 2-3 m wysokoci, szeroko rozrastajcy si dziki licznym odrolom korzeniowym (!). P d y sztywne, bardzo grube, nie rozgaziajce si, mode szorstkie, pokryte gsto szczeciniastymi woskami 2-5 mm d., starsze z uszczc si, szar korowin. L i c i e sezonowe, gciej skupione na kocach pdw, due, do 30 cm (!), jajowate, u nasady zaokrglone, ostro, nierwno pikowane, z wierzchu mniej, a od spodu gciej pokryte, biaymi szczeciniastymi woskami; jesieni nie przebarwiaj si. Ogonek liciowy do 5-11 cm d. i pokryty brzowymi woskami. K w i a t o s t a n y typu wianek, w VII/VIII, 15- 25 (30) cm red., kwiaty podne liczne, jasnopurpurowe, jasnofioletowe, fioletowoniebieskie, prciki dugie i fioletowe; kwiaty brzegowe, sterylne 3-5 cm red., nieliczne, zoone z 4-5 caobrzegich (!), nieregularnych „patkw”, najpierw biae. pniej lekko liliowe, otwieraj si przed kwiatami podnymi. P o c h .: Chiny, ale tylko w zach. Hupei. U p r .: mrozoodporno zalena od pochodzenia, od ndost. mroz. (-18 C) do zad. mroz. (-26 C), ale okaz w Wojsawicach mroz. (-29 C), w uprawie od ponad 80 lat. Ze wzgldu na wczesny rozwj lici, niekiedy cierpi od spnionych, wiosennych przymrozkw, ale dobrze regeneruje po obciciu. Jak wszystkie hortensje preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, yzne. P o c h .: nn - <1928; Arboretum w Wojsawicach - 1998, 2000.
524 panorama 20; kwatera IIIB
010697
Hydrangea serphylla 'Preziosa' {G. Arends 1961} nazwa tymczasowa (T.N.)
[H. serrata H. macrophylla]
syn.: Hydrangea macrophylla 'Preziosa', Hydrangea macrophylla ssp. serrata 'Preziosa', Hydrangea
macrophylla
subsp. serrata 'Preciosa', Hydrangea 'Preziosa', Hydrangea serrata 'Preciosa', Hydrangea serrata
'Preziosa'
Hortensja porednia 'Preziosa', syn.: Hortensja porednia 'Preciosa', Hortensja ogrodowa pgat. pikowany
odm. kosztowna
May k r z e w 1-1,5 m wysokoci, wyprostowany. P d y proste, do cienkie, mode czerwonobrzowe, starsze jasnobrzowe. L i c i e sezonowe, do 15 cm d., szerokojajowate, byszczce, mode czerwonopurpurowe, pniej zielone nabiege purpurowo; jesieni nie zmieniaj barwy. K w i a t o s t a n y typu hortensja, paskokuliste w VI-IX, 10-15 cm red., kwiaty podne nieliczne, barwa ponnych zalena od pH gleby na kwanych lila, bladoniebieska do intensywnie fioletowej lub bladozielona, na innych rowa, fioletoworowa, czerwieniejca; pn jesieni intensywnie ciemnopurpurowoczerwone (!). Podobna do H. serrata 'Grayswood'. U p r .: zad. mroz. (-26 C), dobrze ronie na penym socu, kwitnie obficie. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1999.
kwatera A/8
006950>
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. 1830
syn.: Hydrangea acuminata Siebold et Zucc. 1840, Hydrangea japonica Siebold in part, Hydrangea
macrophylla
ssp. serrata (Thunb.) Makino 1929, Hydrangea macrophylla var. acuminata (Siebold et Zucc.)
Makino, Hydrangea opuloides var. serrata Rehder, Hydrangea serrata f. acuminata (Siebold etZucc.) Wilson,
Hydrangea yesoensis Koidz., Viburnum serratum Thunb. 1784
Hortensja pikowana, syn.: Hortensja ogrodowa pgat. pikowany
Niski k r z e w okoo 1 m wysokoci, ktrego rne czci, szczeglnie w modoci, s pokryte drobnymi, przylegajcymi woskami. P d y cienkie. L i c i e sezonowe 5-15 3-10 cm, cienkie, szorstkie, dugo zaostrzone (!), mode obustronnie pokryte woskami, starsze tylko na nerwach od spodu, regularnie grubo pikowane. K w i a t o s t a n y typu wianek w VII/VIII, mae, 5-15 cm red.; kwi a t y ponne nieliczne, mae, rowe, niebieskie, czasem biae; podne niebieskie lub biae. W y s t .: w lasach na wysokoci 70-1500 m n.p.m., w Japonii i Korei Pd. U p r .: dost. mroz. (-23 C). Poch .: OBUWr Wrocaw - 1998.
kwatera VIB
011593
Hydrangea serrata 'Acuminata' {Japonia <1860}
syn.: Hydrangea acuminata Siebold et Zucc. 1840, Hydrangea macrophylla ssp. serrata 'Acuminata',
Hydrangea macrophylla ssp. serrata 'Intermedia', Hydrangea serrata 'Bluebird', Hydrangea serrata f.
acuminata hort., Hydrangea serrata f. acuminata E.H.Wilson 1923, Hydrangea serrata 'Intermedia'
Hortensja pikowana 'Acuminata', syn. Hortensja ogrodowa pgat. pikowany 'Acuminata', Hortensja
ogrodowa pgat. pikowany odm. ostrokoczysta
May, gsty k r z e w do 1-1,5 m wysokoci, starsze okazy szersze ni wysze. P d y cienkie, zaczerwienione i czarno nakrapiane. L i c i e sezonowe, do 10 cm d., regularnie eliptyczne, nie paskie, wydte, na wierzchoku dugo zaostrzone, mode czerwonawe, ogonki i nerwy czerwone. Kwiatostany w VII-IX, paskie, typu wianek, liczne, 5-8 cm red., barwa zmienna w zalenoci od kwasowoci gleby. K w i a t y sterylne nieliczne, 2-3 cm szer., nieregularne, zbkowane, zmiennej barwy pocztkowo biae, czerwieniejce, rowe do liliowoniebieskich. Kwiaty podne liliowe, liliowoniebieskie, niebieskie do ciemnoniebieskich. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: OBUW Warszawa - 1994.
rodzina Cruciferae - Krzyowe
Iberis L.
Ubiorek
Do rodzaju naley okoo 30 gatunkw, wystpujcych w pd. Europie, zach. Azji i pn. Afryce; w Polsce uprawiany jest 1 gatunek o pdach zdrewniaych i jego 3 odmiany uprawne oraz roliny zielne.
kwatera IIIF
002668
Iberis sempervirens L.
Ubiorek wieczniezielony, syn.: Ubiorek wiecznie zielony
K r z e w i n k a do 30 cm wysokoci, silnie rozgaziona, pokadajca si. Drobne p d y wzniesione do gry i pokryte ciemnymi limi. L i c i e wielosezonowe, caobrzegie, rwnowskie do 3 cm d. Kwiaty w V-VII, liczne, nienobiae, zebrane w zwarte kwiatostany. O w o c e m jest uszynka. Wyst .: pd. Europa, zach. Azja. U p r .: b. mroz. (>- 29 C), tolerancyjny co do gleby, lubi stanowiska soneczne. Z a s t .: cenna „kobiercowa” rolina na rabaty i do ogrodw skalnych. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1997.
rodzina Flacourtiaceae - Strzeligogowate
Idesia Maxim.
Idesja
Do rodzaju naley tylko 1 gatunek i jedna odmiana botaniczna, wystpuj w Japonii i
Chinach; w Polsce uprawiane s oba taksony.
kwatera IVC, IVD, B/1
003854
Idesia polycarpa  Maxim.
syn.: Polycarpa maximowiczii Lindl. ex Carrire
Idesja wieloowockowa
D r z e w o 12-15 m w ojczynie, w Europie 6-10 m, o regularnie zbudowanej koronie konary ukadaj si w prawie poziome okki. K o r o w i n a gadka, szarobiaa. L i c i e sezonowe, do 10-20 cm d. naprzemianlege, sercowatojajowate, na kocu zaostrzone; z wierzchu ciemnozielone, spodem niebieskozielone i nagie, odlegle zbkowane; ogonek czerwony (!) 6-20 cm d. K w i a t y w V/VI, zielonote, pachnce, najczciej rozdzielnopciowe, > 1,5 cm szer., + tylko 0,8 mm szer.; zebrane w zwisajce 10-25 cm d. wierzchotki tworzce si zarwno w ktach lici, jak i na szczycie pdu. O w o c e liczne (!), mczyste jagody, 7-8 mm d., z wieloma nasionami 2 mm red., pocztkowo zielone, potem pomaraczowobrzowe, ozdobne po opadniciu lici. W y s t .: Japonia, Tajwan, pn. i zach. Chiny, Korea. U p r .: w zalenoci od pochodzenia od do mroz. (-20,5 C) do dost. mroz. (-23 C); lubi gleby yzne, wilgotne, ale przepuszczalne i miejsca ciepe, pcieniste. Gatunek z lici podobny nieco do topoli wielkolistnej. C i e k a w o s t k a : nazwa rodzajowa nadana zostaa dla upamitnienia holenderskiego zbieracza rolin Idesa. P o c h .: OB Kanagawa - 1991, 1994.
424panorama17; kwatera IIIF
009357
Idesia polycarpa var. vestita Diels
Idesja wielkoowockowa odm. omszona
D r z e w o podobne do I. polycarpa, ale mode l i c i e gsto od spodu omszone, a owoce ceglastoczerwone. W y s t .: Chiny Sichuan, w grach powyej 2400 m n.p.m. U p r .: bardziej mrozoodporna od gatunku, prawdopodobnie zad. mroz. (-26 C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1993.
rodzina Aquifoliaceae Ostrokrzewowate
Ilex L. 1735
Ostrokrzew
Do rodzaju naley 400 gatunkw, wystpujcych gwnie w tropikach i subtropikach; w Polsce uprawianych jest 18 gatunkw, 3 mieszace midzygatunkowe, 1 forma botaniczna i 16 odmian uprawnych. K r z e w y lub mae d r z e w a rozdzielnopciowe, dwupienne. L i c i e sezonowe lub wielosezonowe, skrtolege, pojedyncze, caobrzegie, pikowane lub ciernisto zbkowane. K w i a t y drobne, pojedyncze lub zebrane w wizki. O w o c e m jest pestkowiec podobny do jagody. Roliny bardzo wraliwe na niskie temperatury. W a r t o w i e d z i e : licie i owoce zawieraj t r u c i z n alkaloid teobromina, glikozyd o waciwociach saponiny, barwniki (iliksantyna, rutyna). Ofiarami zatru s najczciej dzieci, dla ktrych zjedzenie 20-30 owocw (!) moe by miertelne. Dziaanie: moczopdne, pobudzajce trawienie. Objawy: nieyt odka i jelit z wymiotami i cik biegunk, senno.
kwatera IA, IIIA, IIIB, IVC, IX
003850
Ilex aquifolium L. 1735
syn.: Aquifolium ilex Scop. 1773, Aquifolium spinosum Gaertner 1791, Ilex aquifolium f. arbutifolia Loes. 1901,
I. aquifolium f. balearica (Desf.) Loes. 1901, I. aquifolium f. heterophylla (Aiton) Loes. 1901, I. aquifolium f.
heterophylla subf. algarviensis Loes. 1901, I. aquifolium f. vulgaris Loes. 1901, I. aquifolium 'Heterophylla', I.
aquifolium
L. f. laurifolia (Kern) Loudon, I. aquifolium var. acubiformis Gillot 1904, I. aquifolium var.
algarviensis Chodat 1909, I. aquifolium var. barcinonae Pau 1922, I. aquifolium var. integrifolia Tod. 1884, I.
aquifolium
var. laetevirens Sennen 1926, I. aquifolium var. vulgaris Aiton 1789, I. balearica Desf. 1809, I.
chrysocarpa
Wender 1825, I. crassifolia Aiton ex Steud. 1837, I. citriocarpa Murray, I. montsenatense Sennen
1936, I. sempervirens Salisb. 1796, I. vulgaris J.E.Gray 1821
Ostrokrzew kolczasty
K r z e w lub niewysokie d r z e w o w uprawie do 6-10 3-5 m, w ojczynie do 15 m, o kulistej, zwartej koronie. L i c i e wielosezonowe, jajowate lub eliptyczne do 7 cm d., bardzo sztywne, skrzaste, z wierzchu ciemnozielone i byszczce, z falistym i kolczasto zbatym brzegiem lub caobrzegie (heterofylia). K w i a t y w V/VI, miododajne, funkcjonalnie rozdzielnopciowe, dwupienne, drobne, biaawe. O w o c e w IX i utrzymuj si do wiosny, czerwone, kuliste do 10 mm red. Wyst .: zach. i rod. Europa, pn. Afryka, Anatolia. U p r .: dost. mroz. (-23 C), ale s typy mroz. (-29 C)(!). Najlepiej ronie na glebach wieych, do yznych, obojtnych, na stanowiskach osonitych, zacisznych. Doskonale ronie w cieniu i pcieniu. Na penym socu wymaga, jak inne roliny o liciach wielosezonowych, dobrego podlania wod przed zim (!), osonicia od wysuszajcych wiatrw w zimie i wiosennego soca. W modoci lubi by „ocieplony” na zim stroiszem, mat somian, specjalnymi wkninami (nie foli !). Dosy dobrze znosi warunki miejskie. Z a s t .: jeden z najbardziej cienioznonych krzeww, o wyjtkowo atrakcyjnym pokroju, „kolczastych” liciach i przez ca zim czerwonych owocach (tylko okazy eskie), czsto zjadanych przez kosy, drozdy, jemiouszki i inne. Doskonale znosi przycinanie i strzyenie, jest stosowany, jak bukszpan i cis, do formowania rnych rolinnych figur. Jeden z pikniejszych krzeww, ale zalecany do uprawy tylko w najcieplejszych regionach Polski. W a r t o w i e d z i e : w krajach o agodnym klimacie, np. w USA i W. Brytanii, gazki ostrokrzewu s nieodcznym atrybutem Boego Narodzenia. Z lici niektrych gatunkw poudniowoamerykaskich, zawierajcych kofein i teobromin (I. paraguariensis A. St.- Hil.) parzy si napj o dziaaniu pobudzajcym tzw. herba mate. Plantacje tej roliny zajmuj w Brazylii- 65 000 ha, a roczna produkcja lici wynosi w Ameryce Pd. okoo 100 000 ton. Due okazy I. aquifolium mona zobaczy w Arboretum w Glinnej (9 m wysokoci), w OB we Wrocawiu i w Kamieniu Pomorskim. P o c h .: OBUWr Wrocaw 1988, 1992, 1993 (typ b. mroz.); Arboretum SGGW w Rogowie 1997; Szkki Krnickie Zakadu Dowiadczalnego PAN - 1989, 1993.
kwatera IX
009358
Ilex aquifolium 'Angustifolia' 1789
syn.: Ilex aquifolium 'Ananassifolia, I. aquifolium 'Myrtifolia Stricta', I. aquifolium 'Pernetyifolia', I. aquifolium
'Petit' (>), I. aquifolium 'Petite' (+), I. aquifolium var. serrata, I. aquifolium 'Bromelifolia' (bdnie = I.
altaclarensis 'Royal Red'), I. aquifolium'Bromeliaefolia' (bdnie = I. altaclarensis 'Royal Red')
Ostrokrzew kolczasty 'Angustifolia'
K r z e w najczciej (>)(rzadziej, gwnie w USA i Anglii, spotykane s klony (+), wski, stokowy, ronie powoli po 10-latach uprawy w Polsce 0,7-1 m wysokoci. P d y krtkie, zielone do czerwonawych. L i c i e wielosezonowe, 2,5-6 1-2 cm, ciemnooliwkowozielone, wskojajowate do lancetowatych, dugo zaostrzone; z kadej strony po 5-7 maych, uoonych w jednej paszczynie kolczastych zbkw. O w o c e 5 mm red., intensywnie czerwone (45A), kuliste lub lekko spaszczone. U p r .: do mroz. (-20,5 C), sadzi tylko na najcieplejszych i osonitych stanowiskach. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1997.
kwatera IX
007763
Ilex aquifolium 'Bacciflava' {<1657}
syn.: Ilex aquifolium 'Chrysocarpa', I. aquifolium 'Fructu luteo', I. aquifolium L. f. bacciflava (H.West) Rehder, I.
aquifolium
L. f. flava Sweet, I. aquifolium L. f. xanthocarpa Loes., I. aquifolium 'Xantocarpa'
Ostrokrzew kolczasty 'Bacciflava'
K r z e w (+), w sprzyjajcym klimacie drzewo 1-5 4 m, lune, szybko rosnce. L i c i e wielosezonowe 6,6-8 2,5-3 cm, jajowate, ciemnozielone, byszczce, u podstawy zaokrglone; mniej kolczaste brzeg z 3-5 maymi kolczastymi zbami lub bez; ogonek 1 cm d. O w o c e 8 mm red., jasno- do ciemnotych (7B), kuliste po 3-5 szt. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz -1989.
kwatera IX
008431
Ilex aquifolium 'Crispa' {1838}
[sport od I. aquifolium 'Ferox']
syn.: Ilex aquifolium calamistrata Gpp., I. aquifolium 'Calamistrata', I. aquifolium 'Contorta', I. aquifolium
tortuosa
Moore, I. aquifolium 'Tortuosa'
Ostrokrzew kolczasty 'Crispa'
K r z e w (>);, wysoki, wyprostowany, do gsty, o purpurowych pdach. L i c i e wielosezonowe, 5-6 2,5-3 cm, eliptyczne, zmienne, ciemnooliwkowozielone, byszczce, spiralnie skrcone i pofalowane (!), mniej kolczaste od gatunku brzeg z 1-2 maymi kolczastymi zbkami; ogonek 6-8 mm. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Ogrd Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowaa . Swio - 1995.
kwatera IX
005283
Ilex aquifolium 'Ferox' J.Parkinson 1640 ? {Francja/<1635/?}
syn.: `Ilex aquifolium L. f. echinata (Mill.) DC., I. aquifolium 'Echinata'
Ostrokrzew kolczasty 'Ferox'
K r z e w (>), sterylny, w sprzyjajcym klimacie take mae d r z e w k o 6-8 m wysokoci, kolumnowe, powoli rosnce. P d y zielone. L i c i e wielosezonowe, mae, 3-5 (7) 2-2,5 cm, jajowate, grube, ciemnooliwkowozielone; na pofalowanym brzegu po 5-7 kolczastych zbkw po kadej stronie blaszki oraz wiele nieregularnie rozrzuconych na caej powierzchni licia (!); ogonek 5 mm d. U p r .: do mroz. (-20,5 C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1990.
kwatera IIID
009068
Ilex aquifolium 'Green Pillar' {Hillier & Sons Nursery}
Ostrokrzew kolczasty 'Green Pillar'
K r z e w (+), w sprzyjajcym klimacie take mae, kolumnowe d r z e w k o do 6-8 m wysokoci, ronie powoli. P d y zielone. L i c i e wielosezonowe, 7,5-8,7 5 cm, ciemnozielone; brzeg pofalowany z 6 kolczastymi zbkami. O w o c e czerwone, jajowate. U p r .: do mroz. (-20,5 C). Poch .: Firma C. Esveld, Boskoop 1995.
kwatera IX
004945
Ilex aquifolium 'Rubricaulis Aurea' {Anglia <1867}
syn.: Ilex aquifolium 'Aurea Marginata Rotundifolia', I. aquifolium 'Aurea Marginata', I. aquifolium 'Aureo
Marginata', I. aquifolium 'Aureomarginata', I. aquifolium 'Bromeliaefolia', I. aquifolium 'Farmers Variegated
Holly', I. aquifolium 'Latifolia Aureomarginata'
Ostrokrzew kolczasty 'Rubricaulis Aurea'
K r z e w (+) 2,5-4,5 2,5-3 m, w sprzyjajcym klimacie take mae, wrzecionowate d r z e w k o do 10 m wysokoci, ronie powoli. P d y zielone, od strony nasonecznionej ciemnopurpurowobrzowe. L i c i e wielosezonowe, due, 5-6 3,5-4 cm, jajowate, ciemnooliwkowozielone, matowe i paskie, z wskim jasnotym obrzeem (10A); u podstawy zaokrglone, na brzegu po 4-8 maych czerwonawych kolczastych zbkw; ogonek 6 mm d. O w o c e 6-10 mm red., czerwone (45A) lub pomaraczowoczerwone, kuliste, liczne. U p r .: ndost. mroz. (-18 C). P o c h .: Szkka Krzeww Ozdobnych S. i A. Tomszak, CzechowiceDziedzice ofiarowa S. Tomszak - 1995.
kwatera IIIA, IIID, IX
011604
Ilex aquifolium 'Wilsonii' {Fisher, Son & Sibray ok. 1890}
syn.: Ilex altaclarensis 'Wilsonii'
Ostrokrzew kolczasty 'Wilsonii'
Odmiana (+), k r z e w i a s t a lub mae, stokowate drzewko do 8 m wysokoci, szybko rosnce i gste. P d y zielone. L i c i e wielosezonowe, 1012 6-8 cm, ciemnooliwkowozielone, jajowate, unerwienie wyrane i jasnozielone; brzeg lekko pofalowany z 6-9 dugimi, regularnie uoonymi kolczastymi zbkami; ogonek gruby 1 cm d. O w o c e 1 cm red., czerwone (45A), kuliste do elipsoidalnych. U p r .: ndost. mroz. (-18 C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1991, 1995.
010807
Ilex aquifolium 'Ferox Argentea' {Anglia 1662}
syn.: Ilex aquifolium 'Echinatum Argentea Marginata', I. aquifolium 'Ferox Argentea Marginata'
Ostrokrzew kolczasty 'Ferox Argentea'
K r z e w (>), sterylny, w sprzyjajcych warunkach drzewo 8 4 m, podobny do I. aquifolium 'Ferox', ale ronie wolniej i ma l i c i e szeroko, nieregularnie kremowobiao obrzeone. U p r . : ndost. mroz. (-18 C). P o c h .: OBUWr Wrocaw.
kwatera IX
009063
Ilex aquifolium 'Myrtifolia' {Anglia <1830}
Ostrokrzew kolczasty 'Myrtifolia'
K r z e w (>), 1,5-4(6) m wysokoci, nieregularnie wrzecionowaty, gsty, w modoci ronie bardzo powoli, starsze okazy szybciej. P d y cienkie, zielone do purpurowych. L i c i e wielosezonowe. 2-3,8 0,5-1,3 cm, ciemnozielone, jajowatolancetowate, dugo zaostrzone, byszczce, paskie; na brzegu z kadej strony po (4) 68 maych, delikatnych kolczastych zbkw, skierowanych ku przodowi. U p r .: do mroz. (-20,5 C); w Wojsawicach czsto marzn koce pdw. P o c h .: Boskoop, gieda - 1993.
Ilex 'Blue Angel' {K.K. Meserve/ConardPyle Comp. 1963/1975}
syn. Ilex meserveae 'Blue Angel'
[(I. aquifolium I. rugosa) I. aquifolium]
Ostrokrzew 'Blue Angel'
K r z e w (+), 2-4 m rednicy, po 15 latach uprawy okoo 1,3 2 m, gsty, ronie powoli. P d y ciemnopurpurowe do niebieskofioletowych. L i c i e wielosezonowe, 3-4,5 1,6-2,2 cm, ciemnooliwkowoniebieskie, byszczce, eliptyczne do jajowatych, brzeg mocno pofalowany i kolczasto zbkowany z kadej strony po 46(8) kolczastych zbkw; ogonek 5-8 mm d.; zim przebarwiaj si na czarnozielone. K w i a t y w V, biae, mae. O w o c e w X i utrzymuj si a do wiosny, jaskrawoczerwone (45A), kuliste 5-10 mm rednicy. U p r .: dost. mroz. do (-23 C), bardziej odporny na mrz od I. aquifolium, ale najmniej odporny na niskie temperatury wrd odmian z tej grupy mieszacw. P o c h .: nn ofiarowa P. Muras - 1999.
kwatera IX
013723
Ilex 'Blue Boy' {K.K. Meserve/Perkins de Wilde <1963/1963}
[I. rugosa 'Long Island' I. aquifolium 'Lawrence White']
syn.: Ilex meserveae 'Blue Eagle', I. meserveae 'Blue Boy'
Ostrokrzew 'Blue Boy'
K r z e w (>), do okoo 3 m wysokoci, rozoysty, gsty. P d y purpurowozielone do niebieskofioletowych. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone, jajowate 4-5 cm 2,5-2,8 cm, brzeg pofalowany i kolczasto zbkowany po kadej stronie 56 kolcw skierowanych ku wierzchokowi. Upr .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz 1989.
kwatera IIIB
012141
Ilex 'Blue Prince' {K.K. Meserve/ConardPyle Comp. 1964/1972}
[I. rugosa I. aquifolium]
syn.: Ilex meserveae 'Blue Prince'
Ostrokrzew 'Blue Prince'
K r z e w (>), do 3-4 3 m, po 15 latach uprawy 2-2,5 m wysokoci, szerokostokowaty, gsty. Pdy mode czerwonawe do purpurowozielonych, starsze brzowofioletowe. L i c i e wielosezonowe, 2,5-4,5 2-2,5 cm, ciemnooliwkowozielone, jajowate, byszczce, brzeg prawie paski i kolczasto zbkowany po kadej stronie 4-8 (9) maych, kolczastych zbkw; ogonek 6-8 mm d. U p r .: mroz. (-29 C). Najbardziej mrozoodporna odmiana, obok I. 'Blue Princess'. Znosi zarwno pene nasonecznienie, jak i wiatry. Jest dobrym zapylaczem dla innych, eskich klonw Ilex. P o c h .: nn ofiarowa P. Muras - 1999.
kwatera IX
Ilex'Blue Princess' {K.K. Meserve/ConardPyle Company 1958/1974}
syn. Ilex meserveae 'Blue Princess'
[I. rugosa I. aquifolium]
Ostrokrzew 'Blue Princess'
K r z e w (+), 1,5-3 m wysokoci, szerokokulisty, gsty, o pdach brzowolila, ronie powoli. Licie wielosezonowe, 2-4,5 1,6-2,3 cm, ciemnooliwkowozielone z delikatnym fioletowoniebieskim odcieniem, byszczce, jajowate, brzeg falowany, u podstawy zaokrglone, na wierzchoku zaostrzone, 5-6(8) kolczastych zbkw, nerwy zagbione; ogonek 5-7 mm d. K w i a t y w V, biae. O w o c e 5-8 mm red., intensywnie czerwone (45 A) na szypukach 6 mm d., kuliste, liczne, dugo si utrzymuj. U p r .: zad. mroz. (-26 C) do mroz. (-29 C). Wraz z I. 'Blue Prince', najbardziej mrozoodporna odmiana ich systemy korzeniowe znosz nisze temperatury od I. aquifolium. P o c h .: Szkka Krzeww Ozdobnych S. i A. Tomszak, CzechowiceDziedzice ofiarowa S. Tomszak - 2000.
kwatera IIC, IX, A/5
007121
Ilex crenata 'Convexa' {Japonia <1900}
syn.: Ilex crenata 'Bullata', I. crenata 'Buxifolia', I. crenata f. bullata, I. crenata f. convexa Rehder 1931, I.
crenata
var. convexa Makino 1928
Ostrokrzew japoski 'Convexa'
K r z e w (+), 1,5-2 m wysokoci, szeroki, zwarty, gsty, o pdach purpurowozielonych, ronie powoli. Li c i e wielosezonowe, eliptyczne, 10-22 8-12 mm, charakterystycznie silnie wypuke (!). U p r .: dost. mroz. do (-23 C); znosi cie, cicie i miejskie warunki. Aby rolina zawizaa czarne pestkowce, wskazane jest posadzenie w jej pobliu odmiany mskiej 'Convexa Male'. Odmiana ta jest podobna z lici do bukszpanu (Buxus). P o c h .: Gospodarstwo Szkkarskie Mykita-Szymaski, Dobrzy ofiarowa J. Mykita 1989; OBUWr Wrocaw - 1995, 1999.
kwatera IX
009360
Ilex crenata Thunb. ex Murray 1784 var. crenata
syn.: Celastrus adenophylla Miq. 1867, Ilex crenata f. luzonica (Rolfe) Loes. 1901, I. crenata var. typica Loes.
1901, I. elliptica Siebold ex Miq. 1867, I. fauriei Gand. 1918, I. luzonica Rolfe 1886
Ostrokrzew japoski odm. typowa
K r z e w dwupienny, w uprawie 1,5-2 m wysokoci, w ojczynie do 5 4 m, zmienny, zwarty, wyprostowany, ronie powoli. P d y kanciaste, ciemnobrzowe, mode skpo pokryte woskami. L i c i e wielosezonowe, 1-2,5 0,5-1,5 cm, skrzaste, oliwkowozielone, obustronnie byszczce, eliptyczne do wsko podugowatych, krtko zaostrzone, u podstawy klinowate, luno pikowane, spodem z ciemnymi punktami. K w i a t y w V/VI, biae, 4- krotne, (>) pojedyncze 1,5-2 mm d., (+) po 3-7 szt., dwukrotnie wiksze, wyrastaj w ktach lici, na pdach jednorocznych. O w o c e 6 mm, kuliste, byszczce, czarne, rzadko te, na krtkich ogonkach. W y s t .: Japonia, Chiny prowincje Fujian i Zhejiang, wybrzea Korei, Sachalin, Kuryle, Filipiny, Tajwan i Himalaje, na wysokoci do 1000 m. U p r .: dost. mroz. (- 23 C) mrozoodporno zalena od pochodzenia. Introdukowany do Europy w 1864 r. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1993.
435 panorama17; kwatera: IIIF, IX
008541
Ilex fargesii Franch. 1898 ssp. fargesii
syn.: Ilex fargesii var. angustifolia C.Yung Chang 1981, I. fargesii var. megalophylla Loes. 1911, I. franchetiana
Loes. 1911
Ostrokrzew Fargesa pgat. typowy
K r z e w dwupienny, w uprawie 2-4 m wysokoci, w ojczynie drzewo 7-12 6 m, szerokostokowate, wyprostowane. P d y nagie, niekiedy bordowobrzowe. L i c i e wielosezonowe, 6-14 1,2-4 cm d., skrzaste, matowe, ciemnozielone, podugowate do wskolancetowatych, dugo zaostrzone, u podstawy klinowate, od poowy pikowane; ogonek 8-12 mm d. K w i a t y w V/VI, biaozielone, 4-krotne, w gstych wizkach na dwuletnich pdach, pachn. Owoce szkaratnoczerwone, kuliste pestkowce 4-7 mm red., na krtkich 2 mm ogonkach, z 4 nasionami. W y s t .: Tybet, zach. Chiny (Hubei, Yunnan, Sichuan), Birma na wysokoci 900-3350 m n.p.m. U p r .: w zalenoci od pochodzenia od ndost. mroz. (-18 C) do dost. mroz. (-23 C). Introdukowany do Anglii przez E.H. Wilsona w 1900 r. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1992, 1996.
170 panorama 4; kwatera IVA, IX
008542
Ilex glabra (L.) A.Gray 1856 f. glabra
syn.: Ennepta myricoides Raf. 1838, Ilex angustifolia var. ligustrifolia DC. 1825, Prinos glabra L. 1753,
Winterlia glabra (L.) Moench ex K.
Ostrokrzew gadki f. typowa
K r z e w dwupienny, w uprawie 1-1,5 m wysokoci, w ojczynie 3 3 m, kulisty, gsty, wyprostowany. P d y cienkie, mode pokryte aksamitnymi woskami, czsto tworzy liczne rozogi. L i c i e wielosezonowe, 2-5 1,5-2 cm, byszczce, ciemnozielone, odwrotnie wskojajowate do odwrotnie lancetowatych, caobrzegie lub z tpymi zbkami na wierzchoku, obustronnie nagie; zim niekiedy czerwonopurpurowe; ogonki d. 3-6 mm. K w i a t y w VI, biae, 5-8-krotne, pojedyncze lub po kilka. O w o c e kuliste, 6-10 mm red., czarne, rzadko biae. W y s t .: wsch. Ameryka Pn. (Kanada, USA) na kwanych, piaszczystych lub torfowych glebach. Introdukowany w 1759 r. U p r .: w zalenoci od pochodzenia od nie mroz. (<15 C) do zad. mroz. (-26 C). Gatunek wyjtkowo cienioznony. W a r t o w i e d z i e : w ojczynie jest rdem dobrego, lekkiego miodu. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie - 1993.