423 panorama 16; kwatera: IIB, IVF
007687
Larix laricina 'Pyramidalis Argentea' Kobendza 1952 {Park Ujazdowski w Warszawie
<1952}
syn.: Larix kaempferi 'Pyramidalis Argentea' (bdnie), Larix leptolepis pyramidalis argentea Kobendza
Modrzew amerykaski 'Pyramidalis Argentea'
D r z e w o o regularnej, stokowatej koronie i dugich konarach skonie odstajcych do gry, u modych drzew pod bardzo ostrym ktem, u starszych bardziej odchylone. P d y cienkie, czerwonobrzowe z nalotem woskowym, krtkopdy ledwo odstajce. I g y sezonowe, 2 - 3 cm d., modre (!). S z y s z k i bardzo mae 1015 mm d., przed dojrzeniem czerwone. Odmiana czsto bdnie zaliczana do gatunku L. kaempferi. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). P o c h .: Szkka Krzeww E. Pudeek, Pisarzowice ofiarowa E. Pudeek 1989; Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas - 1990.
rodzina Ericaceae - Wrzosowate
Leiophyllum  (Pers.) R.Hedw.
Lejofyllum
Rodzaj reprezentowany jest przez tylko jeden gatunek.
kwatera IIC
007721
Leiophyllum buxifolium (Bergius) Elliott
syn.: Ledum buxifolium Bergius, Leiophyllum serpyllifolium DC., Leiophyllum thymifolium (Lam.) Eaton,
Leiophyllum thymifolium Lam.
Lejofylum bukszpanolistne
K r z e w i n k a 5 - 20 cm wysokoci, w ojczynie do 50 cm, o pocych si pdach, tworzy odrosty korzeniowe. L i c i e wielosezonowe 3 - 8 mm d., podune lub jajowate, z wierzchu ciemnozielone i byszczce, od spodu janiejsze, zim brzowawe. K w i a t y w V - VI, okoo 6 mm red., biae lub rowe, drobne; zebrane w szczytowe, gste baldachogrona do 2,5 cm red. W y s t .: Ameryka Pn. od New Jersey do Florydy. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie do mroz. ( - 20,5 C). Lubi gleby piaszczysto-gliniaste, kwane i stanowiska lekko ocienione.
P o c h .: szkka w Litomylu - 1989.
rodzina Ericaceae - Wrzosowate
Leucothë  D.Don
syn.: Leucothoe
Kicie, syn.: Leukotoe
Do rodzaju nale 44 gatunki wystpujce w Ameryce Pn., Pd. i we wsch. Azji. W Polsce uprawia si 4 gatunki i 7 odmian. S to k r z e w y o liciach sezonowych lub wielosezonowych i biaych kwiatach zebranych w grona lub wiechy.
311 panorama10; kwatera: IIC, XIA; fot.196
002780
Leucotho fontanesiana (Steudel) Sleumer 1959
syn.: Andromeda acuminata Sm. 1804, Andromeda axillaris Lam. 1803 (bdnie syn.: Leucotho axillaris
(Lam.) D. Don), Andromeda axillaris var. longifolia (Pursh) DC. 1839, Andromeda fontanesiana Steudel 1840,
Andromeda lanceolata Desf. 1829, Andromeda walteri Willd. 1809, Leucotho axillaris var. editorum Fernald
Ahles 1968, Leucotho catesbaei (Walter) A.Gray 1856 (bdnie = Leucotho catesbaei), Leucotho catesbaei
auct. non (Walt.) A.Gray, Leucotho catesbaei hort., Leucotho catesbaei var. Rollisonii Bean 1914, Leucotho
editorum
Fernald et Schub. 1948, Leucotho walteri (Willd.) N.C.Melvin, Lyonia catesbaei (Walter) K.Koch
1873
Kicie wawrzynowy, syn.: Leukotoe wawrzynowe
K r z e w do 1 m wysokoci, w ojczynie do 2 m, sabo rozgaziony, o dugich ukowato wygitych, zygzakowatych i czsto pokadajcych si po ziemi gazkach, w modoci czerwonych od sonecznej strony; rozrasta si szeroko. L i c i e wielosezonowe 6 -15 cm d., jajowatolancetowate, skrtolege, grube, skrzaste, dugo zaostrzone, brzegiem gsto pikowane; z wierzchu ciemnozielone i byszczce, od spodu biaozielone; jesieni i zim przebarwiaj si na jasnoczerwono, szczeglnie na stanowiskach sonecznych; ogonek liciowy 1 - 1,5 cm d. K w i a t y w V/VI, 5 - 6 mm d., biae, czasem czerwonawo nabiege, cylindryczne; zebrane w zwieszajce si grona 4 - 6 cm d., w ktach lici, gste, mao widoczne na spodniej stronie pdu. W y s t .: gry pd.-wsch. USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), ale w bezniene zimy moe przemarza. Lubi stanowiska pcieniste lub soneczne. Pozostae warunki uprawy jak dla rolin z rodzaju Rhododendron. Odporny na skaenie powietrza w warunkach miejskich. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989; Szkka Drzew i Krzeww Ozdobnych „KULAS”, Pisarzowice Opolskie ofiarowa K. Kulas - 1992.
kwatera XIB
009033
Leucotho fontanesiana 'Lovita'
syn.: Leucotho walteri 'Lovita'
Kicie wawrzynowy 'Lovita'
K r z e w 0,5 1 m wysokoci, do poowy zwarty i wyprostowany, powyej gazki lekko przewieszaj si. L i c i e wielosezonowe, nieco szersze i krtsze od gatunku, intensywnie przebarwiaj si jesieni na czerwonobrzowo i barwa ta utrzymuje si a do wiosny. U p r .: mroz. ( - 29 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
303 panorama: 10, 12; kwatera: IIC, XIIB, A/6
007774
Leucotho fontanesiana 'Nana'
syn.: Leucotho fontanesiana 'Compacta', Leucotho walteri 'Nana'
Kicie wawrzynowy 'Nana'
K r z e w 0,4 - 0,7 m wysokoci, o zwartym pokroju, atwo tworzy podziemne rozogi. L i c i e wielosezonowe, wsze i mniejsze ni u gatunku, nie przebarwiaj si jesieni. Up r .: b. mroz. (> - 29 C), w Wojsawicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; szkka w Litomylu - 1989; VOZ Prhonice 1999.
kwatera IIC; fot. 193
007773
Leucotho fontanesiana 'Rainbow' {G. Bros 1949}
syn.: Leucotho fontanesiana 'Girard's Rainbow', Leucotho fontanesiana 'Girards Rainbow', Leucotho
fontanesiana
'Multicolor', Leucotho walteri 'Rainbow'
Kicie wawrzynowy 'Rainbow'
Wyglda prawie identycznie jak gatunek, ale ma licie biao marmurkowo nakrapiane; mode karmazynoworowe i te, podobnie jak mode pdy i ogonki liciowe. U p r .: zad. mroz. ( - 26 C); oryginalna i interesujca odmiana w kadym ogrodzie. Cite gazie mog znale zastosowanie jako dodatek do wizanek. P o c h .: szkka w Litomylu - 1989.
kwatera IVA
008434
Leucotho racemosa (L.) A.Gray
syn.: Andromeda racemosa L., Lyonia racemosa D.Don
Kicie groniasty
K r z e w 12,5 m wysokoci, o pdach wyprostowanych i w modoci pokrytych woskami, tworzy rozogi. L i c i e sezonowe 2 - 7 cm d., podugowate do eliptycznych, pikowane, od spodu pokryte woskami; jesieni przebarwiaj si na to. K w i a t y w V/VI, 6 - 9 mm d., biae, rurkowate; zebrane w wyprostowane, jednostronne grona do 10 cm d., tworzce si w grnej czci ubiegorocznych pdw. W y s t .: wsch. cz Ameryki Pn. Up r .: b. mroz. (>- 29 C), w uprawie od 1736. P o c h .: The Morris Arboretum - 1993.
rodzina Oleaceae - Oliwkowate
Ligustrum L.
Ligustr, syn.: Liguster
Do rodzaju naley 50 gatunkw, wystpujcych gwnie w pd. i wsch. Azji; w Europie, w pn.-zach. Afryce i pd.-zach. Azji. W Polsce w naturze ronie L. vulgare L., a uprawianych jest 11 gatunkw, 1 mieszaniec midzygatunkowy, 3 odmiany botaniczne i 11 uprawnych. K r z e w y lub d r z e w a o liciach sezonowych lub wielosezonowych lub czciowo zielonych w zimie, nakrzylegych, pojedynczych, krtkoogonkowych, caobrzegich. Kwi a t y obupciowe, 4-krotne, rurkowe, drobne, biae zwykle w szczytowych wiechach. O w o c e m jest pestkowiec z 1 - 4 pestkami, podobny do jagody, czarny lub granatowoczarny. U p r .: wytrzymao na mrz u poszczeglnych gatunkw rna. wymagania glebowe niewielkie. W a r t o wi e d z i e : waciwoci silnie toksyczne ma (szczeglnie u L. vulgare) barwnik ligulina, w korze gorycze syringopiryna i ligustron oraz inne, nie zidentyfikowane, zwizki w owocach (!). Znane s przypadki zatru miertelnych. Dziaanie: miejscowe, dranice naczynia wosowate. Objawy: miejscowe podranienie skry, po zjedzeniu owocw cikie zaburzenia przewodu pokarmowego i ukadu krenia; po spoyciu wikszej iloci cikie zapalenie odkowo-jelitowe, bardzo silne wymioty i biegunka, kolka, wzdcia, brzuch wraliwy na ucisk, drgawki, zapa, niekiedy mier.
kwatera IIIG
009371
Ligustrum quihoui Carrire
syn.: Ligustrum brachystachyum Decne.
Ligustr pny
K r z e w do 12 m wysokoci, szeroko rozronity, z poziomo ustawionymi gaziami. P d y pokryte mikkimi, rdzawobrzowymi woskami. L i c i e sezonowe, czasem pozostaj przez zim na krzewie, podunie eliptyczne, 2 - 5 cm d., tpo zakoczone, u nasady klinowate, skrzaste, z wierzchu ciemnozielone, nieco byszczce i nagie, ogonek pokryty mikkimi woskami. K w i a t y w VII - IX, biae, zebrane w kosy tworzce na szczytach gazek wiechy do 20 cm d. O w o c e jajowate, czarnopurpurowe. W y s t .: Chiny. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C). Z a s t .: ozdobny z pokroju i interesujcy ze wzgldu na obfite i pne kwitnienie std polska nazwa gatunkowa . P o c h .: OB Beijing (Pekin) - 1991.
kwatera IIIC
008435
Ligustrum ovalifolium 'Argenteum'
Ligustr jajolistny 'Argenteum'
K r z e w okoo 2 m wysokoci, zwarty, ronie szybko. P d y pokryte woskami. L i c i e sezonowe, ale czciowo pozostaj przez zim i opadaj dopiero na wiosn, 2 - 6 cm d., eliptyczne do wskojajowatych, biaokremowo obrzeone, w rodku zielone z szarymi, smugami, od spodu pokryte woskami. Podobny do L. vulgare 'Argenteovariegatum'. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: Ogrd Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowaa . Swio - 1997.
kwatera IA, IIIC
003871
Ligustrum ovalifolium 'Aureum' {< 1862}
syn.: Ligustrum ovalifolium aureomarginatum hort., Ligustrum ovalifolium aureum elegans, Ligustrum
ovalifolium elegantissimum
Ligustr jajolistny 'Aureum'
K r z e w do 2 (3) 1,5 - 2 m (do 5 m wysokoci w agodniejszym klimacie), zwarty, o sztywnych i wzniesionych pdach, ronie wolniej od gatunku. L i c i e sezonowe, ale cz pozostaje do wiosny, 3 - 6 cm d., ciemnozielone i szeroko zocistoto obrzeone (!) lub czciowo cae te, eliptyczne, u nasady szerokoklinowate, nagie. K w i a t y w VII, kremowobiae, zebrane w lune wiechy do 11 cm d. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C), moe by sadzony w Polsce Zach., ale wskazane ciepe, soneczne stanowiska i okrywanie na zim. W korzystnych warunkach klimatycznych doskonay do formowania. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1993.
185 panorama 4; kwatera IVA
002322
Ligustrum 'Vicaryi '{Beckett/V. Gibbs ok. 1920/1922}
[L. ovalifolium 'Aureum' L. vulgare lub L. ovalifolium L. vulgare]
syn.: Ligustrum ibota aureum vicaryi Beckett ?, Ligustrum vicaryi Rehder, Ligustrum vicaryi Rehder
Ligustr 'Vicaryi', syn.: Ligustr Gibbsa
K r z e w okoo 2 m wysokoci, zwarty, gsty, ronie powoli. Mode p d y pokryte woskami. Li ci e sezonowe, ale cz opada dopiero na wiosn, 3 - 8 cm d., jajowate, pocztkowo zocistote (!), latem zielonote. K w i a t y w VII - VIII, biae, sabo widoczne wrd lici, w pokrytych woskami wiechach 5 - 10 cm d. Owo c e niebieskoczarne. U p r . zad. mroz. ( - 26 C); ze wzgldu na barwne licie, wskazane stanowisko soneczne. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1997.
kwatera: IVC, B/1
003872
Ligustrum vulgare 'Chlorocarpum' {Anglia 1838}
Ligustr pospolity 'Chlorocarpum'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, rozoysty, ronie szybko. L i c i e sezonowe, 3 - 6 cm d., wskojajowate lub lancetowate, nagie. K w i a t y w VI - VII, silnie pachn, biae, rurkowate, rurka rwna dugoci atek korony, zebrane w gstych, stokowatych wiechach 3 - 6 cm d. O w o c e w IX - X, 6 - 8 mm red., kuliste, byszczce, intensywnie groszkowozielone (!) u gatunku czarne. Up r .: b. mroz. (>- 29 C), tolerancyjny co do gleby i stanowiska, wymaga regularnego cicia. Gazki z owocami mog by stosowane jako dodatek do bukietw. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1992, 2000.
rodzina Hamamelidaceae - Oczarowate
Liquidambar L.
Ambrowiec
Do rodzaju nale 4 gatunki rosnce w Ameryce Pn. i rod., w Azji; w Polsce uprawiany jest 1 amerykaski gatunek i jego 7 odmian uprawnych. W a r t o w i e d z i e : ambrowce wraz z miorzbami, cyprynikami i magnoliami naleay do flory trzeciorzdowej; obecnie dostarczaj aromatycznej ywicy (storax) uywanej w przemyle perfumeryjnym, spoywczym (guma do ucia) i w medycynie (rodek antyseptyczny, leczenie bronchitu). Nazwa rodzaju pochodzi od sw: ac. liquidus = pynny i arab. ambar = ambra (substancja zapachowa).
kwatera IIIF
003873
Liquidambar styraciflua L.
syn.: Liquidambar barbata, Liquidambar gummifera
Ambrowiec amerykaski
D r z e w o w uprawie 10 - 20 (30) 6-12 m, w ojczynie do 45 m wysokoci, o szerokostokowatej koronie, prostym pniu pokrytym gboko bruzdowan k o r o w i n , w modoci ronie powoli.Pdy szarobrzowe z pokryte + listwami korkowymi ozdobne zim. L i c i e sezonowe, skrtolege (!), podobne do lici klonu, ale pojedyncze, dugoogonkowe, doniasto 5(7)-klapowe, klapy dugie, ostre, odlegle pikowane, klapa szczytowa wiksza ni boczne do 10 - 18 cm szer.; z wierzchu ciemnozielone i byszczce, spodem janiejsze z kpkami brunatnych woskw w ktach nerww; jesieni wspaniale przebarwiaj si na kolor szkaratny, fioletowoczerwony, fioletowobrzowy, rowy i ty (!). Kwiaty w V, bezokwiatowe, zielone, wiatropylne, niepozorne, rozdzielnopciowe mskie w kosach, eskie w gwkach. O w o c e m jest 1 - 2 nasienne torebka, zronita u nasady w kuliste, zwisajce na dugich szypukach, jeowate gwki do 3 cm red. opadajce na wiosn (podobnie jak u platana, ale mniejsze, nie rozpadajce si i „rogate”). W y s t .: pd.- wsch. Ameryka Pn. i rod. (Gwatemala).Upr .: zad. mroz. ( - 26 C), w modoci bardzo wraliwy. Wymaga gleb yznych, wieych, kwanych lub obojtnych, gbokich, dostatecznie wilgotnych, stanowisk sonecznych i osonitych od wiatru. Wyjtkowo cenne drzewo do jesiennych zestawie kolorystycznych. Gatunek ten da kilka odmian uprawnych mniej odpornych na mrz od gatunku. W Europie w uprawie od 1863 r. P o c h .: Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa T. Bojarczuk - 1994; okaz wojsawicki posiada wyrane listwy korkowe.
358 panorama 14; kwatera XIIA
009037
Liquidambar styraciflua 'Aurea'
Ambrowiec amerykaski 'Aurea'
Wyglda prawie identycznie jak gatunek, ale ma l i c i e prkowane i nakrapiane zocistoto.Up r .: w modoci ndost. mroz. ( - 18 C), pniej prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
rodzina Magnoliaceae - Magnoliowate
Liriodendron L.
Tulipanowiec
Do rodzaju nale tylko 2 gatunki: 1 amerykaski i 1 azjatycki. W Polsce uprawiane s 2 gatunki i 3 odmiany uprawne. Nazwa rodzaju pochodzi od greckich sw: leirion lilia i dendron = drzewo.
206 panorama: 5, 15, 18; kwatera IIIF; fot. 223
003874
Liriodendron tulipifera L. 1753
syn.: Liriodendron fastigiatum Dippel. 1893, Liriodendron heterophyllum K.Koch 1869, Liriodendron
integrifolium
Steud. 1824, Liriodendron obtusilobum K.Koch 1869, Liriodendron procerum Salisb. 1796,
Liriodendron truncatifolium Stokes 1912
Tulipanowiec amerykaski
Dugowieczne d r z ewo , w uprawie do 25 - 30 5 - 12 m, w ojczynie do 60 m wysokoci, szybko rosnce, o regularnej, szerokostokowatej lub szerokokolumnowej koronie. L i c i e sezonowe, do 20 cm d., dugoogonkowe, skrtolege, o charakterystycznym ksztacie blaszki liciowej (!); zwykle z 4 zaostrzonymi klapami i szerokoklinowatym wciciu na wierzchoku, jasnozielone od spodu niebieskawozielone; wczesn jesieni intensywnie zocistote. K w i a t y w VI - VII, nektarodajne, owadopylne, nie tak liczne jak u magnolii, ukryte wrd lici, podobne do tulipana; tepali 9, po 3 w okkach, zewntrzne 3 dziakoksztatne, odchylone, wewntrzne tawozielone z pomaraczowoceglastymi plamami u nasady, gr odgite na zewntrz. O w o c e zbiorowe, szyszkowate do 10 cm d., rozpadaj si stopniowo na drzewie od jesieni do wiosny. D r e w n o tawe, lekkie, mikkie, atwe do obrbki, dobrze przyjmujce politur oraz wysokoenergetyczne (!) i atwo spalajce si. W y s t .: wsch. rejony USA. U p r .: starsze drzewa b. mroz. (> - 29 C), mode czsto przemarzaj. Wymaga gleb yznych, wieych, dostatecznie wilgotnych i stanowisk sonecznych. Odporno na warunki miejskie dosy wysoka, przy w dobrych warunkach siedliskowych. Zakwita dopiero po 2030 latach od siewu. Z a s t .: drzewo wyjtkowej urody, egzotyczne, o oryginalnych liciach, atrakcyjnych kwiatach i owocach oraz wspaniaych jesiennych barwach zocistotych przez pomaraczowe do brzowych. O k a z y  n a j w i k s z e w o k ol i c a c h W r o c a w i a : Brochocin, gm. Trzebnica 24/350, Przerzeczyn Zdrj, gm. Niemcza 26/330; 25/330, Brzezinka redzka 19/326, Wrocaw 24/288, Postolin, gm. Milicz 20/280.P o c h .: Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN - 1980.
rodzina Caprifoliaceae - Przewiertniowate
Lonicera L.
Suchodrzew i Wiciokrzew
Do rodzaju naley 180 gatunkw, wystpujcych w rnych strefach klimatycznych; w Polsce rosn na stanowiskach naturalnych 3 gatunki L. nigra, L. periclymenum, L. xylosteum i 1 mieszaniec midzygatunkowy L. helvetica, a uprawianych jest 71 gatunkw, 25 podgatunkw, mieszacw midzygatunkowych, odmian botanicznych i form oraz 21 odmian uprawnych. Rodzaj obejmuje zarwno k r z e w y o gaziach wyprostowanych jak i p n c z a o pdach wijcych si wok podpr. L i c i e sezonowe lub wielosezonowe, nakrzylege, caobrzegie, krtkoogonkowe. Kwi a t y obupciowe, 5-krotne, zrosopatkowe, zygomorficzne; korona rurkowata. O w o c e m s jagody, czsto zronite parami. U p r .: wytrzymao na mrozy bardzo rna, wymagania glebowe na og przecitne, wikszo znosi dobrze warunki miejskie i przemysowe. W a r t o w i e d z i e o polskiej odmianie L. pileata 'Gracilis' {Wrblewski/Szkki Krnickie 1931/1935}, ktrej nie ma w Wojsawicach. Owoce wikszoci rolin z rodzaju Lonicera zawieraj t r u j c ksylostein i garbniki dziaajce dranico na przewd pokarmowy; objawy gwatowne wymioty i silne ble brzucha z krwaw biegunk, zaczerwienienie twarzy, rozszerzenie renic, wiatowstrt, zaczerwienienie spojwek, zimny pot, przyspieszenie ttna, drenie koczyn, zaburzenie rytmu serca, narastajce odurzenie, objawy zapaci, zaburzenia ukadu oddechowego, w skrajnych przypadkach mier w piczce. Zjedzenie niewielkiej liczby owocw nie jest niebezpieczne ! C i e k a w o s t k i : coraz czciej uprawianym krzewem owocowym o smacznych owocach jest Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Serast., nazywana popularnie jagod kamczack.
136 panorama. 3; kwatera VIII
007884
Lonicera alpigena L.
Suchodrzew alpejski
K r z e w do 1,2 - 2 m wysokoci, ronie do powoli. P d y mode wyranie 2-kanciaste, szarobrzowe. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub odwrotniejajowate, due, 8 - 12 cm d., od gry ciemnozielone, od spodu janiejsze, byszczce; jesieni brudnote. K w i a t y w IV - V, drobne, 1 - 1,8 cm d., tawozielone do brunatnoczerwonych. O w o c e w VII - IX, due, w rnym stopniu zronite, ciemnoczerwone, byszczce, zwisaj jak winie, lekko trujce. Wy s t .: gry pd. i rod.-wsch. Europy do 2000 m n.p.m. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wymaga gleb lekkich, ale yznych, prchniczych, preferuje wapienne. Z a s t .: ozdobny z lici i w okresie owocowania, cenny dla terenw podgrskich. Ronie dobrze nawet pod koronami duych drzew. P o c h .: nn - <1970; Arboretum w Wojsawicach 1998.
75 panorama 1b; kwatera IB
009217
Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet' {F.L. Skinner <1950]
[L. hirsuta selekt L. sempervirens]
Wiciokrzew pomorski 'Dropmore Scarlet'
Pn c z e 2 - 3 (5) 1,5 - 2 m, owijajce si niebieskozielonymi pdami wok podpr, ronie do szybko, ywotne. L i c i e sezonowe, w agodne zimy czciowo zimujce, 6 - 8 cm d., od spodu niebieskawe, grna para zronita. K w i a t y w k.VI - VIII(X), 3 - 4,5 cm d., dugotrbkowe, byszczce, jaskrawo pomaraczowoszkaratnoczerwone, lekko pachn. Up r .: b. mroz. (>29 C). Pncze atwe w uprawie, stosunkowo odporne na choroby. Nazwa odmiany pochodzi od miejscowoci Dropmore w Kanadzie, w ktrej mieszka hodowca F.L. Skinner. P o c h .: Gospodarstwo Szkkarskie L. i G. Kurowscy, Koskowola 1993.
577 panorama 21b; kwatera IA
008437
Lonicera henryi Hemsl.
syn.: Lonicera acuminata Wall.
Suchodrzew Henry'ego
P n c z e 4 - 6 (8) m wysokoci, o silnie wyduonych, cienkich i brzowych pdach, sabo wijcych si lub pezajcych po ziemi, gsto pokrytych szczeciniastymi woskami. L i c i e wielosezonowe lub czciowo zielone w zimie, podunie lancetowate, ywo zielone, 9 2,5 - 3 cm, ostro zakoczone, orzsione i spodem wzdu nerwu pokryte woskami. K w i a t y w VI - VII, do 2 cm d., tawe do czerwonych, na szczytach pdw. O w o c e kuliste, czarne, jagody. W y s t .: Chiny. U p r .: mroz. ( - 29 C); stanowiska pcieniste do cienistych, gleby prchniczne wilgotne, przepuszczalne. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie - 1989.
Kwatera IA
003879
Lonicera japonica Thunb. 'Aureoreticulata' {<1862}
syn.: Lonicera brachypoda var. aureo reticulata Jacob-Macoy, Lonicera brachypoda var. reticulata Witte,
Lonicera japonica 'Reticulata', Lonicera japonica reticulata, Lonicera japonica Thunb. var. aureo reticulata
G.Nicholson, Lonicera japonica 'Aureo-reticulata'
Suchodrzew japoski 'Aureoreticulata', syn.:Wiciokrzew japoski 'Aureoreticulata'
Pn c z e do 4(6) m dugoci, rocznie przyrasta okoo 50 - 60 cm, z pdami cielcymi si po ziemi i pokrytymi woskami. L i c i e sezonowe, ale cz pozostaje przez zim, 3 - 7 cm d., szerokoeliptyczne, 6 - 8 cm d., lekko zaostrzone, orzsione, mode pokryte woskami, ciemnozielone z tobiaym ykowaniem (!). K w i a t y w VI - VIII, biae lub te z odcieniem czerwonawym, przekwitajce te, silnie pachn, wyrastaj w ktach lici wzdu pdu, na dugich, pokrytych woskami szypukach, podparte liciowymi podsadkami. Owoce mae, czarne jagody we IX - X. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C), ale w bezniene zimy wiele pdw przemarza; preferuje gleby obojtne do alkalicznych, dostatecznie wilgotne, stanowiska soneczne i pcieniste. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa K. Kulas - 1988.
622 panorama 25; kwatera A/0
008438
Lonicera nitida 'Elegant' {Krssmann ok. 1935}
[L. nitida L. pileata (?)]
syn.: Lonicera nitida 'Yunnan', Lonicera pileata yunnanensis hort., Lonicera pileata 'Yunnanensis'
Suchodrzew mirtolistny 'Elegant'
K r z e w do 1 (1,5) m rednicy, gsty, gazie boczne ukadaj si horyzontalnie i silnie przewisaj. L i c i e wielosezonowe, jajowate, 1,5 - 2 cm d., u podstawy klinowate, z wierzchu byszczce, ciemnozielone, spodem janiejsze. K w i a t y w V - VI, kremowobiae, 8 - 10 mm d., pachnce, krtkoszypukowe, mao widoczne wrd lici. O w o c e jagody w VII - VIII, 4 mm red., fioletowoczerwone. U p r .: do mroz. ( - 20,5 C), wymaga okrywania na zim nawet w Polsce Zach., gdzie krzewy czsto przemarzaj do gruntu, ale szybko regeneruj; znosz zacienienie, susz, miejski klimat, silne cicie. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1999.
PL, Rchr,
74 panorama 1b; kwatera: IB, IIIB, B/1; fot.198
003881 2n = 18, 36, 54
Lonicera periclymenum L.
Wiciokrzew pomorski, syn. kozieniec
P n c z e 3 - 5(10) m wysokoci, rne czci lepkie od gruczoowatych woskw. L i c i e sezonowe, 4 - 6 cm d., siedzce, ale nie zronite (!), poczone u nasady wsk listewk, jajowatoeliptyczne, z wierzchu ciemnozielone, spodem niebieskawe; jesieni zielonote. K w i a t y w V - VII, 4 - 5 cm d. z dug rurk, tobiae czasem z rowym odcieniem, silnie, sodko pachnce wieczorem i noc. O w o c e jagody w VIII - IX, 7 - 8 mm red., winiowoczerwone, byszczce, lepkie, gsto skupione; lekko trujce. W y s t .: Europa i pn. Afryka; w Polsce w dbrowach, olszynach i buczynach na Pomorzu i Dolnym lsku. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wymaga gleb yznych, prchniczych, wilgotnych, kwanych i stanowisk zacisznych, sonecznych lub pcienistych; system korzeniowy naley chroni od soca, poniewa nie toleruje suszy i wysokich temperatur. W lato czsto jest atakowany przez mszyce. Z a s t .: od dawna uprawiany w parkach i ogrodach. Cenne pncze do ogrodw zapachowych. P o c h .: stanowisko nat., Sulistrowiczki - 1999; OBUWr Wrocaw - 2000.
kwatera IB
003882
Lonicera periclymenum L. 'Serotina' {Holandia ? <1737 ?}
syn.: Lonicera - Periclymenum Longiflorens Fl. Agl. 1775, Lonicera periclymenum f. serotina Aiton, Lonicera
semperflorens
Goldring
Wiciokrzew pomorski 'Serotina'
Pn c z e ronie silnie. K w i a t y w VI - VIII i po przerwie a do mrozw (!), w pczku bardzo ciemne, ciemnokarminowe, potem dwubarwne wewntrz czysto biae, na zewntrz purpuroworowe i w miar rozwijania coraz janiejsze, przekwitajce te; zebrane po 15 - 30. U p r .: b. mroz. (>29 C), odmiana cenniejsza od gatunku, duej kwitnie i jest mniej atakowana przez mszyce. P o c h .: ZFiA Bolestraszyce ofiarowa J. Pirecki - 1999.
kwatera IB
003886
Lonicera tellmanniana Hort. Magyar 1926 {J. Magyar/H.L. Spth 1920/1926}
[L. sempervirens 'Superba' L. tragophylla]
syn.: Lonicera 'Red Gold', Lonicera 'Redgold', Lonicera Tellmaniana Spth
Wiciokrzew Tellmanna
Pn c z e szybko rosnce, do 4 - 6 m wysokoci, rocznie przyrasta okoo 1,5 m, pdy oliwkowobrzowe, nagie (!), bez gruczoowatych woskw. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub jajowate, 5 - 10 cm d., pod kwiatostanami zronite (!), najmodsze ciemnozielone z czerwonobrunatnym odcieniem, od spodu sinozielone i jesieni te. K w i a t y w VI - VII, 5,5 - 6 cm d., liczne, bez zapachu, jaskrawo zabarwione w pku czerwonopomaraczowe, pniej zocistopomaraczowe. O w o c e jagody pomaraczowe. U p r .: mroz. ( - 29 C), w bardzo surowe zimy czasem przemarza, ale na wiosn silnie regeneruje. Jeden z najpikniejszych wiciokrzeww, atrakcyjny w kadym ogrodzie, bez specjalnych wymaga znosi suche gleby i miejskie warunki.Po c h .: ZFiA Bolestraszyce ofiarowa J. Pirecki - 1997.
PL
393 panorama 16; kwatera IIIC, IVE, XVI,
006846 2n = 18
Lonicera xylosteum L.
syn.: Lonicera dumetorum Lam, Lonicera ochroleuca St.-Leger, Lonicera pubescens Stokes non Sweet,
Lonicera pyrenaica Kit. non L., Lonicera rubra Gilib., Lonicera vulgaris Borkh.
Wiciokrzew suchodrzew, syn.: Suchodrzew zwyczajny, Wiciokrzew zwyczajny
K r z e w 1 - 2(3) m rednicy, gsto ugaziony i szeroko rozronity. P d y jasnoszare, rozgaziaj si poziomo i lekko przewisaj. L i c i e sezonowe, szerokojajowate lub szerokoeliptyczne, 3 - 6 cm d., pokryte mikkimi woskami, z wierzchu ciemnozielone, spodem janiejsze, jesieni zielonote lub te. Kwi a t y w VVI, 11,5 cm d., miododajne, biae lub kremowe, czsto na zewntrz zarowione. O w o c e w VII, 5 - 7 mm rednicy, winiowe, byszczce, zronite nasadami, lekko trujce. W y s t .: prawie caa Europa a po zach. Syberi; w Polsce w lasach i zarolach na Niu i w niszych pooeniach grskich. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wytrzymay na susz, zasolenie i niewymagajcy co do gleby, dobrze ronie w pcieniu, odporny na choroby wirusowe i miejski klimat. P o c h .: prawdopodobnie stanowisko naturalne.