101 panorama: 1b, 16, 21a; kwatera: IIC, IIIC, B/1
004396
Picea pungens 'Glauca Pendula' H.Koster ex Beissn. 1891 {<1891}
syn.: Picea pungens 'Glauca Pendula' hort., Picea pungens glauca pendula H.Koster, Picea pungens kosteriana
Henry, Picea pungens 'Kosteriana' Mast. 1903, Picea pungens 'Pendens' Sudw. 1897, Picea pungens pendula
argentea
Beissn.
wierk kujcy 'Glauca Pendula', syn.: wierk kujcy odm. sina zwisajca
D r z e w o o pokroju pczcym, czsto z krzywym pniem, ronie do wolno.Wszystkie gazie zwisaj,ale p d y szczytowe gazi bocznych wznosz si ku grze.Igy wielosezonowe, sine, sierpowato wygite.Odmiana podobna do P. pungens 'Knig Albert', ktra ma igy „prawie biae.Upr .: b. mroz. (> - 29 C), odmiana bardzo oryginalna i atrakcyjna do ogrodw przydomowych. P o c h .: Szkka Krzeww E. Pudeek, Pisarzowice 1999; Arboretum Lene w lizowie - 2000.
68 panorama: 1b, 21b; kwatera: IB, VIA
007812
Picea pungens 'Hoopsii' Hoops ex Groot. 1958 {Hoops Nurs. <1958}
wierk kujcy 'Hoopsii'
D r z e w o o regularnym, gstym pokroju. I g y niebieskawobiae, ustawione bardzo gsto. Szczepiona wytwarza szybko przewodnik. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), jedna z najlepszych odmian wierka kujcego, wyrniajca si intensywnie niebieskawobiaym kolorem. P o c h .: Boskoop, gieda - 1992.
kwatera IIC
0017882
Picea pungens 'Knig Albert' A.Weisse 1887 {Weisse <1887}
wierk kujcy 'Knig Albert'
Niewysokie drzewo, o wskiej koronie i zwisajcych konarach przylegajcych niemal do pnia; bardzo podobne do P. pungens 'Glauca Pendula', ale mode igy ma bardziej biae. Up r .: b. mroz. (> - 29 C). P o c h .: prawdopodobnie z Kamieca Zbkowickiego, ze szkki A. Weisse - <1928.
kwatera XIB
004398
Picea pungens 'Montgomery' Teusch. 1949 {R.H. Montgomery/Eastern Nurs. <1934}
syn.: Picea pungens glauca 'Montgomery', Picea pungens glauca compacta globosa
wierk kujcy 'Montgomery'
Odmiana krzewiasta, karowata, bardzo wolno rosnca do 4 - 6 cm na rok, zwarta i gsta o pokroju pocztkowo kulistym, w starszym wieku szerokostokowatym. P d y tobrzowe. I g y wielosezonowe, 18 - 20 mm d., niebieskoszare. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). P o c h .: OBUWr. Wrocaw 1994.
454 panorama 17; kwatera IIIH
008899
Picea purpurea Mast. 1906
syn.: Picea likiangensis var. purpurea (Mast.) Dallim. et Jacks. 1923
wierk purpurowy, syn.: wierk likiangeski odm. purpurowa
D r z e w o o koronie wskostokowej, gstej, ciemnozielonej. P d y jasne, nie bruzdowane, bywaj gsto pokryte woskami a po nagie. Pczki ciemnobrzowe, nieznacznie oywicowane lub bez ywicy. I g y do 12 mm d., gr szarozielone, doem nieznacznie janiejsze ze sabo widocznymi, wskimi, biaymi paskami, byszczce. K w i a t y mskie czerwone, pniej te, eskie jaskrawoczerwone. S z y s z k i mae, 4 - 6 cm d., fioletowopurpurowe, dojrzae jasnobrzowe, uski nasienne postrzpione na brzegu. W y s t .: zach. Chiny, Tybet. U p r .: wymagania niedostaecznie u nas poznane, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 26 C), nieliczne okazy w Polsce, tylko w kilku kolekcjach. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIID
007714
Picea smithiana (Wall.) Boiss. 1884
syn.: Abies khutrow Royle 1839, Abies morinda (Lawson) Wender. 1851, Abies morinda (Link.) Wender., Abies
pendula
Griffith ex Gordon 1862, Abies smithiana (Wall.) J.Forbes, Abies thunbergii Thunb. ex Gordon 1875,
Picea morinda (Loudon) Link 1841, Picea morinda Link., Picea smithiana Boiss. 1883, Pinus smithiana Wall.
1827
wierk himalajski
D r z e w o w ojczynie do 15 m wysokoci, o koronie wskostokowatej, paczcej, dugowieczne, ronie szybko. Gazie boczne zwisaj pionowo, podobnie jak u Picea abies 'Viminalis'. I g y najdusze u wierkw i stosunkowo najwsze, do 4,0 do 0,1 cm, szerokoktne, byszczce; uoone luno, + promienicie. S z y s z k i najdusze u wierkw, do 18 cm d. W y s t .: zach. Himalaje. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 C); w Polsce brak starszych okazw. P o c h .: Arboretum Krnickie PAN ofiarowa T. Bojarczuk - 1988.
36 panorama: 1a, 2, 3; kwatera VIA
004399
Picea sitchensis (Bong.) Carrire 1855
syn.: Abies falcata Raf. 1832, Abies menziesii (D.Don) Lindl. 1832 non Englm. 1862, Abies merkiana Fischen
1959, Abies pseudomenziesii Wender. 1851, Abies sitchensis Lindl. 1850, Picea sitchensis Trautv. et E.(?)Mey.
1856, Picea menziesii (D.Don) Carrire, Picea sitkaensis Mayr, Picea falcata (Raf.) J.V.Suringar 1927, Pinus
sitkensis
Bong. ex Voss, Pinus sitchensis Bong. 1838
wierk sitkajski
D r z e w a w Polsce 35-40 m wysokoci i 90 cm red., w ojczynie do okoo 60 m, dugowieczne,ronie szybko, o koronie szerokostokowatej i dugich, cienkich, szeroko rozpostartych konarach.P d y cienkie, bardzo jasne, gboko bruzdkowane; pczki zwykle bez ywicy, stokowate. I g y wielosezonowe, bardzo wskie, 1 - 2 cm do 1 mm, spaszczone, ostre, dwubarwne, z wierzchu ciemnozielone, od spodu z dwoma wskimi, biaymi paskami; uoone prawie promienicie, nastroszone, czasem szablasto wygite. S z y s z k i cylindryczne, 6 - 10 cm d., z widocznymi od strony nasady, dugimi, lancetowatymi uskami wspierajcymi. W y s t .: zach. Ameryka Pn., od Alaski do Kalifornii do 900 m n.p.m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 C) do mroz. ( - 29 C), wymagania due lubi gleby wiee, yzne i powietrze o wysokiej wilgotnoci. W Europie Zach. gatunek lasotwrczy, najwyszy ze wierkw, u nas niekiedy przemarza i cierpi od letnich susz. Z a s t .: zalecany do sadzenia pojedynczo lub w maych grupach nad duymi zbiornikami wodnymi, tylko w Polsce Zach. P o c h .: nn - < ok. 1970
rodzina Ericaceae - Wrzosowate
Pieris D.Don
Pieris
Do rodzaju naley 7(10) gatunkw krzeww, niekiedy drzew, wystpujcych w Ameryce Pn., wsch. Azji i w Himalajach. W Polsce w uprawia si 7 gatunkw, 1 podgatunek i 54 odmiany uprawne. Maj one l i c i e wielosezonowe, skrtolege, czasem naprzeciwlege, caobrzegie lub karbowanopikowane, mode czsto czerwone lub brzowe. K w i a t y s biae do rowych, 5-krotne, dzbanuszkowate, zebrane w szczytowe wiechy 5 - 15 cm d. O w o c e m jest 5-klapowa torebka 5 - 6 mm red. Wymagania uprawowe jak raneczniki. Roliny trujce, podobnie jak Rhododendron.
211 panorama: 5, 10, 12; kwatera: IIIF, XIB, XIIA; fot. 95
009027
Pieris 'Brouwer's Beauty'
syn.: Pieris japonica 'Brouwer's Beauty'
Pieris 'Brouwer's Beauty'
K r z e w okoo 2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,7 - 1 m, gsty, o sztywnych, czerwonobrzowych i wyprostowanych pdach. L i c i e wielosezonowe 3 - 8 1 - 2 cm, matowe, podugowatolancetowate, wzniesione ukonie ku grze. Pki kwiatowe zim purpurowoczerwone. K w i a t y w V, czysto biae z kielichem jasnobrzowym i czerwonymi szypukami. K w i a t o s t a n y 5 - 13 cm d., pwzniesione, poziomo wachlarzowato rozpierzche, efektowne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991; OBUWr. Wrocaw - 1994, 1996, 2000.
kwatera IIIF
009379
Pieris 'Firecrest' {?/Waterer, Sons & Crisp ?/1973}
syn.: Pieris japonica 'Firecrest'
Pieris 'Firecrest'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 - 0,9 m red. L i c i e wielosezonowe 4,5 - 7,0(8) 1,5 - 2,0 cm, byszczce, ciemnozielone, gboko ykowane. Mode pdy czerwonorude. K w i a t y w IV, biae. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: szkka w Litomylu 2000.
kwatera: IIIF, VIA
009028
Pieris 'Flaming Silver'
[sport od P. 'Forest Flame']
syn.: Pieris japonica 'Flaming Silver', Pieris 'Havila' (bdnie = Pieris 'Mouwsvila'), Pieris japonica 'Havila'
Pieris 'Flaming Silver'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,5 0,7 m red. L i c i e wielosezonowe 3,0 - 6,5 1,0 - 2,3 cm, byszczce jasnozielone z kremowobia, nieregularn wsk obwdk (12 mm). Mode pdy szczeglnie ozdobne wiosn, gdy przybieraj barw najpierw intensywnie karminow i row, potem t. Pdy w maju rozwijaj si nierwnomiernie, dlatego na krzewie znajduj si w tym samym czasie rnobarwne (!), efektowne mode przyrosty. K w i a t y w IV, kremowobiae, zebrane w zwieszajce si kwiatostany. U p r .: ndost. mroz. ( - 18°C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991; Boskoop, gieda - 1995.
kwatera XIB, XIIB
002788
Pieris floribunda (Pursh ex Sims) Benth. et Hook. f.
syn.: Andromeda floribunda Pursh ex Sims
Pieris amerykaski
K r z e w 1 - 2 m rednicy, w ojczynie 2 - 3 m wysokoci, zwarty, o pdach i liciach gsto pokrytych za modu szorstkimi woskami, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 3 - 8 cm d., skrtolege, eliptyczne do lancetowatych, z wierzchu matowo zielone, brzegiem orzsione. K w i a t y w IV - V, okoo 6 mm d., biae z zielonym odcieniem, 5-krotne, beczukowate, korona z wypukymi ebrami; zebrane w gste, okazae i „szeleszczce” kwiatostany 5 - 12 cm d., wzniesione do gry. W y s t .: wsch. Ameryka Pn. U p r .: mroz. (> - 29 C); pozostae wymagania jak raneczniki. Z a s t .: bardzo oryginalny i cenny krzew w kadym ogrodzie. P o c h .: Gospodarstwo Szkkarskie Mykita-Szymaski, Dobrzy ofiarowa J. Mykita - 1994.
kwatera IIIF
011612
Pieris 'Forest Flame' {Sunningdale Nurseries, Anglia 1952}
[P. formosa 'Wakehurst' P. japonica)
syn.: Pieris 'Flame of the Forest', Pieris japonica 'Flame of the Forest'
Pieris 'Forest Flame'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, gsty, po 10 latach uprawy 1,0 - 1,1 m rednicy. L i c i e wielosezonowe 3 - 8(12) 1,5 - 3 cm, odwrotnie jajowate. Mode pdy dugo czerwonobrzowe do jaskrawoczerwonych, potem kremowobiae, a w kocu zielone. K w i a t y w IV, biae. K w i a t o s t a n y d. okoo 15 cm, pocztkowo wzniesione, potem przewieszajce si. U p r .: do mroz. ( - 20,5 C). P o c h .: Firma „Eko-terra”, Wrocaw - 2000.
kwatera: IA, IIC, IIID, VIA, XIIA
002789
Pieris japonica (Thunb. ex Murray) D.Don ex G.Don
syn.: Andromeda japonica Thunb.
Pieris japoski
K r z e w 2 - 3 m rednicy, w ojczynie 3 - 4 m wysokoci, gsto ugaziony, o pdach nagich. L i c i e wielosezonowe 3 - 8 cm d., skrzaste, skupione na szczycie pdu, skrtolege, zwykle wsko odwrotnie jajowate, brzegiem karbowane; z wierzchu ciemnozielone i byszczce, od spodu z czarnymi gruczokami. Mode pdy brunatnoczerwone. K w i a t y w III - V, 8 mm d., liczne, nienobiae, 5-krotne, beczukowate lub dzbaneczkowate; zebrane w zwisajce okazae wiechy do 12 cm d. Owocem jest paskokulista torebka 5 - 6 mm red. W y s t .: Japonia wyspy Hondo i Kiusiu. U p r .: zad. mroz. ( - 26 C), ale bardziej wraliwy na mrz od P. floribunda, dobrze zimuje tylko w Polsce Zach.; pozostae wymagania jak raneczniki. Z a s t .: krzew szczeglnie ozdobny wiosn, cenny w kadym ogrodzie. P o c h .: Szkka J. Byczkowski ofiarowa J. Byczkowski - 1988; OBUWr. Wrocaw 1988, 1989, 1992, 1996; Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa T. Bojarczuk - 1996.
kwatera XIIA
009029
Pieris japonica 'Bisbee Dwarf'
syn.: Pieris japonica 'Bisbee'
Pieris japoski 'Bisbee Dwarf'
K r z e w karowaty 0,6 - 0,7 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,3 - 0,5 0,4 - 0,6 m, paskokulisty, bardzo gsty. L i c i e wielosezonowe 2,5 - 3 1 - 1,5 cm. Mode pdy rowobrzowe, pniej lekko matowozielone, skrcone w poowie blaszki i ustawione w rnych kierunkach. K w i a t y w V, biae, nieliczne lub najczciej brak. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1996.
kwatera IIIF
009030
Pieris japonica 'Blush' {Niemcy ? <1967}
Pieris japoski 'Blush'
K r z e w do 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 - 1,3 m red., kulisty, w modoci gsty, szybko rosncy. L i c i e wielosezonowe 4 - 6,5 x 1 - 1,8 cm, stosunkowo due i byszczce, ciemnozielone. Mode pdy miedzianoczerwone, potem oliwkowe. Pki zim brzowe. K w i a t y w IV/V, pocztkowo biae z wyranym rowym brzegiem, pniej czysto biae. K w i a t o s t a n y gste, zwisajce, lekko kdzierzawe o pofalowanych szypukach. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
kwatera IIIF
009031
Pieris japonica 'Boltman's Pink'
Pieris japoski 'Boltman's Pink'
K r z e w do 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 0,8 m , gsty. L i c i e wielosezonowe 4 - 5 1 - 1,3 cm, ciemnozielone i byszczce. Mode pdy oliwkowoczerwone. K w i a t y w IV, jasnorowe, pniej biae z rowym odcieniem na brzegu korony. Szypuki i kielich brzowoczerwone. K w i a t o s t a n y pwzniesione do przewieszajcych si, lune. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 2000.
kwatera IIIF
009773
Pieris japonica 'Cavatine'
Pieris japoski 'Cavatine'
K r z e w karowaty, po 10 latach uprawy 0,3 m red., ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 2,5 - 3,0(4) 1,0 - 1,4 cm, ciemnozielone, skierowane ku grze. Mode pdy zielone. K w i a t y w IV/V, biae, zebrane w wyprostowane kwiatostany. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: szkka w Litomylu - 2000.
233 panorama 5; kwatera XIA
008999
Pieris japonica 'Chaconne'
Pieris japoski 'Chaconne'
K r z e w niski, zwarty. L i c i e wielosezonowe, zielone. Pki kwiatowe zim brzowe. K w i a t y w IV/V, biae, bardzo liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26°C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1995.
kwatera: IIIF, XIIA
009000
Pieris japonica 'Coleman'
Pieris japoski 'Coleman'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy okoo 1,2 m red., wyprostowany, gsty. L i c i e wielosezonowe 4 - 5,5 1 - 1,5 cm, ciemnozielone, byszczce, ustawione prawie poziomo. Mode pdy krtko czerwonote. K w i a t y w IV - V, w pku ciemnorowe, potem biae z intensywnie rowym brzegiem. Kielich i szypuki kwiatowe wyrazicie czerwone. K w i a t o s t a n y zwisajce, gste i liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994; OBUWr. Wrocaw - 1996.
kwatera: IIIF, XIIA
009001
Pieris japonica 'Crimson Compact'
Pieris japoski 'Crimson Compact'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,8 1 m, gsty, nierwnomiernie rosncy. L i c i e wielosezonowe 2 - 3(5) 1 - 1,5 cm, ciemnozielone i byszczce. Mode pdy delikatnie czerwonoososiowe. K w i a t y w V, biae, zebrane w zwisajce wiechy. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 ° C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994; OBUWr. Wrocaw - 1994, 2000.
305 panorama 10; kwatera XIIA
009002
Pieris japonica 'Cupido'
Pieris japoski 'Cupido'
K r z e w 1 - 1,5 m, bardzo zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 2 - 3 1 - 1,2 cm. Pki kwiatowe zim ciemnobrzowoczerwone. K w i a t y w IV/V, kremowobiae, zebrane w wyprostowane, silnie rozgazione, liczne wiechy. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1996.
kwatera XIIA
009774
Pieris japonica 'Daisen' Wada 1967 {K.Wada <1967}
syn.: Pieris 'Wada's Pink'
Pieris japoski 'Daisen'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,6 - 0,7 m red., zwarty, bardzo gsty, ronie do szybko. L i c i e wielosezonowe 4,0 - 5,5(6) 1,2 - 2,2 cm, ciemnozielone byszczce. Mode pdy jasnozielone. Pki kwiatowe zim ciemnorowe. K w i a t y w IV/V, czerwone, janiejce w miar przekwitania do rowych. W a r t o w i e d z i e : odmiana znaleziona w Japonii na grze Daisen. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26°C). P o c h .: szkka w Litomylu - 1994.
kwatera IIIF
009003
Pieris japonica 'Debutante' {Japonia}
Pieris japoski 'Debutante'
K r z e w niski, do 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 0,8 m, zwarty, szerokokulisty, ronie bardzo powoli. L i c i e wielosezonowe 0,07 - 1,2 3,5 - 4 cm, ciemnozielone, byszczce. Mode pdy zielone. K w i a t y w III/IV, liczne, pocztkowo kremowe, pniej czysto biae. Korona i szypuki kwiatowe oliwkowote. K w i a t o s t a n y wzniesione i wachlarzowato rozgazione, 8 - 12 cm d., gste i liczne. W a r t o w i e d z i e : odmiana pochodzi z Japonii, z wyspy Yakushima. U p r .: zad. mroz. ( - 26°C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
306 panorama 10; kwatera: IIIF, XIIA
009004
Pieris japonica 'Dorothy Wyckhoff' {H.J. Hohman <1960}
Pieris japoski 'Dorothy Wyckhoff'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 1,0 m, wyprostowany, gsty o sztywnych pdach, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 3 - 5 12 cm, byszczce ciemnozielone, skrzaste, wyranie szybko ykowane; w czasie chodw i zim zmieniaj barw na brzow. Mode pdy jasnozielone. Pki kwiatowe bordowe do purpurowoczerwonych, zim silnie kontrastujce z limi.     K w i a t y w III/IV, winnoczerwone, pniej rowe w kocu kwitnienia biae. Kielich i szypuki bordowozielone. K w i a t o s t a n y pwyprostowane, liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
kwatera XIIA
009775
Pieris japonica 'Flamingo' {Lambert Gardens 1961}
Pieris japoski 'Flamingo'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,7 m red., ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 4,0 - 5,5 1,0 - 1,4 cm, z wyran wkls nerwacj. Mode pdy bordowoczerwone. Pki kwiatowe zim ciemnoczerwone. K w i a t y w IV, 0,9 0,7 cm, ciemnokarminoworowe z wyranymi biaymi, podunymi pasami. K w i a t o s t a n y gste, dugie okoo 11 cm, zwisajce, ukazuj si ju na modych rolinach. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie do mroz. ( - 20,5°C). P o c h .: szkka w Litomylu - 1996.
312 panorama 10; kwatera: IIIF, XIA, XIIA
009005
Pieris japonica 'Fuga' {Firma C. Esveld, Boskoop}
Pieris japoski 'Fuga'
K r z e w do okoo 1,3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,5 0,8 m, szerokokulisty, karowaty, bardzo gsty. L i c i e wielosezonowe 3 - 5 0,8 - 1,5 cm, gsto skupione na kocach pdw i skierowane ukonie ku grze. Mode pdy kontrastowo jasnozielone. K w i a t y w IV/V, biae. K w i a t o s t a n y wzniesione, krtkie. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991, 1994; OBUWr. Wrocaw - 1996.
kwatera: IIIF, XIIA
009006
Pieris japonica 'Gavotte' {Firma C. Esveld, Boskoop}
Pieris japoski 'Gavotte'
K r z e w do 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,4 - 0,5 0,7 m, bardzo gsty, poduszkowaty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 3 - 5 1 - 1,5 cm, ciemnozielone, matowe, sterczce ukonie ku grze. Mode pdy intensywnie zielone. K w i a t y w V, biae, liczne. Kwi a t o s t a n y wzniesione, krtkie i liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991, 1996; OBUWr. Wrocaw - 2000.
kwatera IIIF; fot. 91
009007
Pieris japonica 'Geisha'
Pieris japoski 'Geisha'
K r z e w po 10 latach uprawy 0,7 m red., bardzo gsty, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 5,0 - 6,5 1,0 - 1,4 cm (!), ciemnozielone, podugowatolancetowate, najwsze spord wszystkich odmian (!) i skierowane nieco ukonie w d lub uoone poziomo. K w i a t y w IV/V, biae, kielich tooliwkowy, szypuki jak kielich, ale nieco rowo nabiege. K w i a t o s t a n y zwisajce, lune, niezbyt liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
kwatera IIIF
009008
Pieris japonica 'Iseli Scarlet'
Pieris japoski 'Iseli Scarlet'
K r z e w po 10 latach uprawy 1,2 - 1,3 1,5 m, ronie szybko, gsty. Li c i e wielosezonowe 3 - 5 1,5 - 2,5 cm, szerokie, ciemnozielone i byszczce, efektowne. Mode przyrosty pojawiaj si stopniowo i na rolinie rwnoczenie s czerwonobrzowe i jasnozielone, wyjtkowo byszczce, jak polakierowane. K w i a t y w III/IV, czysto biae, kielich tooliwkowy, szypuki kwiatowe czerwonobrzowe. Kwiatostany pwzniesione, lune. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: szkka w Litomylu - 1994.
310 panorama 10; kwatera XIA
009009
Pieris japonica 'Little Heath'
[sport od P. j. 'Little Heath Green']
Pieris japoski 'Little Heath'
K r z e w karowaty do 0,8 m red., po 10 latach uprawy 0,5 - 0,6 m red., bardzo gsty, o cienkich, przewieszajcych si pdach. L i c i e wielosezonowe 2,5 - 3,0 1,0 - 1,3 cm, wsko (+ 1 mm) nieregularnie srebrzystobiao obrzeone, byszczce. Mode pdy dugo rowobrzowe. K w i a t y w IV/V, biae, pojawiaj si do rzadko lub wcale (!). K w i a t o s t a n y nieliczne, krtkie, lune, z ma liczb kwiatw, gin wrd modych przyrostw. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 C); czsto pojawiaj si liczne, w caoci zielone pdy. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
313 panorama: 10, 12; kwatera: XIB, XIIA
009010
Pieris japonica 'Little Heath Green'
Pieris japoski 'Little Heath Green'
K r z e w do 0,8 - 0,9 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 0,7 m, tworzy gste kopczyki o wiotkich, przewieszajcych si, brzowozielonych pdach. L i c i e wielosezonowe 2 - 2,5 1,5 cm zielone, przebarwiaj si zim na fioletowobrzowo. Mode pdy brzowoczerwone, dugo utrzymuj barw. K w i a t y w IV, wg literatury identyczne jak u 'Little Heath', ale uokazw uprawianych przez 10 lat w OB we Wrocawiu, jak dotd nie wytworzyy si. U p r .: do mroz. ( - 20,5 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994, 1997.
kwatera XIIA
009776
Pieris japonica 'Minor'
syn.: Pieris japonica 'Nana'
Pieris japoski 'Minor'
K r z e w karowaty, tylko do 0,4 - 0,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,3 - 0,4 0,7 m, bardzo gsty, o silnie skrconych pdach. L i c i e wielosezonowe 1,5 - 3,0 0,5 - 1,0 cm, matowe. Mode pdy intensywnie zielone. K w i a t y w IV, biae z brzowoczerwonym kielichem i szypukami. K w i a t o s t a n y przewisajce, lune, nieliczne, pojawiaj si rzadko. Czsto mylona z mniejsz i bardzo karowat odmian 'Pygmaea'. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: szkka w Litomylu - 1994.
307 panorama 10; kwatera: IIIF, XIIA
007738
Pieris japonica 'Mountain Fire' {W. Goddard, Victoria B.C., Kanada <1976}
Pieris japoski 'Mountain Fire'
K r z e w 1,2 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 - 1,4 0,9 m, mocny, ronie szybko i nierwnomiernie tworzy dugie pojedyncze pdy. L i c i e wielosezonowe 4 - 6 1,0 - 1,8 m, matowe, ciemnozielone. Mode pdy dugo (IV - VII) i intensywnie brzowoczerwone,. K w i a t y w IV, biae, nieliczne. Kwiatostany zwisaj. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C); mrozoodporno wysza od podobnej odmiany 'Forest Flame'. P o c h .: szkka w Litomylu 1994; Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
309 panorama 10; kwatera: IIIF, XIIA
009012
Pieris japonica 'Nocturne' {Firma C. Esveld, Boskoop}
Pieris japoski 'Nocturne'
K r z e w po 5 latach uprawy 0,3 m red., zwarty, gsty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 2,0 - 2,5 0,7 - 1,0 cm, ciemnozielone. Mode pdy zielone, z limi skierowanymi ku grze. K w i a t y w IV, biae, ale pojawiaj si dopiero na starszych okazach. K w i a t o s t a n y wzniesione, krtkie, niezbyt liczne. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991, 1994.