kwatera XIII
004427 2n=24
Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn.) Toledo 1950
syn.: Pseudotsuga douglasii var. glauca (Beissn.) Franco, Pseudotsuga glauca (Beissn.) Mayr 1901,
Pseudotsuga taxifolia var. glauca C.K.Schneid. 1923, Tsuga Douglasii glauca Beissn. 1884
Daglezja zielona odm. sina
D r z e w o podobne do gatunku,ale nisze, 15-20 m wys.(w ojczynie +40 m).i wolniej rosnce.I g y krtsze i grubsze, z niebieskawozielonym nalotem, bardziej nastroszone i o sabym, terpentynowym zapachu. S z y s z k i krtsze, 5-7,5 cm d., z mniejsz iloci usek. W y s t .: gry Skaliste w USA.    U p r .: b. mroz. (> - 29C), wytrzymalsza od typu na susz, wraliwa na osutk daglezji. P o c h .: nn - <1928.
254 panorama 6; kwatera IVB
013666
Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' A.P.M. Sm. ex Beissn. 1891 {Simon-Louis Bros.
<1891}
syn.: Pseudotsuga glauca var. glauca-pendula Beissn., Pseudotsuga taxifolia ssp. glaucescens glauca-pendula
Schwer., Pseudotsuga taxifolia pendula caerulea, Pseudotsuga menziesii 'Pendula Glauca' hort. Amer. 1986 ?
Daglezja zielona 'Glauca Pendula'
Oryginalna odmiana o gaziach zwisajcych (jak u Pseudotsuga menziesii 'Pendula'), ale o igach niebieskich. U p r .: b. mroz. (> - 29C). P o c h .: Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas - 1998.
rodzina Rosaceae - Rowate
Pyracantha M.J. Roem.
Ognik
Do rodzaju naley okoo 6 gatunkw zimozielonych, ciernistych krzeww, wystpujcych w oderwanych od siebie zasigach w pd.-wsch Europie, Azji Mn., Chinach i na Tajwanie. W Polsce w uprawie tylko 1(2) gatunek i jego 11 odmian.
563 panorama 21b; kwatera IA
007807
Pyracantha atalantioides 'Nana'
syn.: Pyracantha coccinea 'Nana', Pyracantha gibsii 'Nana'
Ognik szkaratny 'Nana'
K r z e w okoo 1 m wysokoci, gsty, kulisty. P d y oliwkowobrzowe. L i c i e sezonowe, wyranie dusze od P. coccinea, spodem niebieskozielone. K w i a t y w V/VI, 1 1,5 cm szer., biae, zebrane w baldachogrona. O w o c e 6 - 7 mm d., czerwone, nieliczne, zawizuj si bardzo rzadko.   U p r .: odmiana do mroz. ( - 20,5 C), ale mao efektowna. Sadzi naley w yzn, przepuszczaln gleb, w penym socu lub lekkim pcieniu. Mona prowadzi w formie ywopotu lub rozpina na cianie budynku lub ogrodzenia. P o c h .: Dendrologick Zahrada VOZ Prhonice - 1989. Wojsawicki okaz prawie nie owocuje.
457 panorama 17; kwatera IIIC
008451
Pyracantha 'Ktayi' {Turcja ?}
[selekt z natury ?]
syn.: Pyracantha coccinea var. kuntayi, Pyracantha 'Kuntayi', Pyracantha 'Kuetay'
Ognik 'Ktayi'
K r z e w po 10 latach uprawy 1,5 2 m, bardzo gsty, zwarty, pasko kulisty. P d y z mocnymi bocznymi cierniami, take krtkopdy ciernisto zakoczone. L i c i e wielosezonowe, ale w naszym klimacie najczciej sezonowe, 1,2-80,5-3 cm,ciemnozielone i byszczce, skrzaste, karbowanopikowane.K w i a t y w V/VI, biae, drobne 5-krotne, zebrane w gste podbaldachy.O w o c e w VIII/IX, liczne, pomaraczowe, 0,8 - 1 cm red., lekko spaszczone, dekoracyjne. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), wymaga stanowisk ciepych i osonitych. P o c h .: Szkka Pojemnikowa E. J. Grbczewscy ofiarowa Jan Grbczewski - 1991.
kwatera IVF, VIIB; fot.212
006395
Pyracantha 'Red Column'
syn.: Pyracantha coccinea 'Red Column'
Ognik 'Red Column'
K r z e w 2 - 3 1,5 - 2,5 m, silnie wyprostowany, wski. Kwitnie obficie ju w modoci. O w o c e liczne, czerwone, redniej wielkoci. U p r .: odmiana dost. mroz. ( - 23 C), odporna na choroby, take na parch, w Niemczech otrzymaa ocen dobr. P o c h .: Gospodarstwo Szkkarskie L. i G. Kurowscy, Koskowola - 1993; OBUWr Wrocaw - 1998.
kwatera VIIB
003979
Pyracantha 'Soleil d'Or' {Arb. Les Barres/Salle Proust ok. 1970/?}
[mutacja P. 'Morettii']
syn.: Pyracantha 'Sungold'
Ognik 'Soleil d'Or'
K r z e w 1,5(2,5) 1,5 m, szeroki, wyprostowany, gsty. P d y czerwonawe. L i c i e sezonowe, szerokoeliptyczne, ciemnozielone, lnice. K w i a t y w V, biae, liczne; zebrane w baldachogronach.   O w o c e te, bardzo liczne jagody, 1 cm red.; dugo utrzymuj si na krzewie. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C). Jedna z najlepszych, to owocujcych odmian ognika, odporna na choroby, w tym i na parch w Niemczech otrzymaa ocen bardzo dobr. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1998.
rodzina Rosaceae - Rowate
podrodzina Maloideae - Jabkowe
Pyrus L.
syn.: Pirus
Grusza
Do rodzaju naley 30 gatunkw, wystpujcych w Eurazji i pn.-zach. Afryce. W Polsce na stanowiskach naturalnych ronie tylko 1 gatunek P. pyraster (L.) Burgsd., a uprawianych jest 20 gatunkw, 1 odmiana botaniczna i 1 forma, 2 mieszance midzygatunkowe i 3 odmiany ozdobne (bez odmian sadowniczych). D r z e w a lub k r z e w y czsto z ciernistymi p d a m i . L i c i e caobrzegie lub pikowane, nie klapowane. kwiaty miododajne w skpokwiatowych baldaszkach lub baldachogronach. O w o c e jabkowate, ksztatu gruszkowatego, misz zwykle z licznymi komrkami kamiennymi. Wytrzymao na mrozy na og wysoka. Wymagaj gleb do yznych, gliniastych lub gliniasto-piaszczystych; s take gatunki o skromnych wymaganiach glebowych, np. P. pyraster. Wszystkie wymagaj penego nasonecznienia, niektre s bardzo wytrzymae na susz. i na zanieczyszczenia powietrza, w tym take na zwizki siarki (!).
478 panorama:18, 23; kwatera IIIE
012844
Pyrus 'Prsident Drouard' {Oliver/L. Lerroy <1870/1870}
syn.: Pyrus 'Prsident Drouard'
Grusza 'Prsident Drouard'
Drzewo owocowe, odmiana pna. W Wojsawicach okoo 10 m wysokoci, o wskim, walcowatym pokroju. U p r .: b mroz. (> - 29 C). P o c h .: nn - <1928.
PL
20 panorama: 1a, 3, 20; kwatera VIII; fot. 159
013868 2n = 34
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
syn.: Pyrus achras Gaertn., Pyrus communis var. pyraster L
Grusza pospolita, syn.: Grusza polna, Grusza dzika, „ulgaka”, „pierdzioka”, „odleaka”, „gnika”
D r z e w o 7 - 20 m wysokoci, o gstej, kulistej lub szerokostokowatej koronie, z odrostami korzeniowymi, ronie powoli. P d y dugie, silnie cierniste, szarooliwkowe z poyskiem, pocztkowo z woskami, pniej nagie; kora szara. L i c i e sezonowe, okrgawe lub jajowate do 6 cm d., sztywne, byszczce; ogonek liciowy do 6 cm, cienki, w rnym stopniu pokryty woskami (nigdy filcowato); jesieni te do czerwonych, opade czarne. K w i a t y w IV/V, nienobiae, po 3 - 9, w niewielkich baldachogronach, pachn nieprzyjemnie (trimethylamin). O w o c e we IX/X, mae, 1,5 - 3 cm, kuliste lub gruszkowate, na cienkim ogonku do 4 cm, zielonote z brzowymi kropkami, bez czerwonawego rumieca (!); jadalne po „uleniu”. W y s t .: Europa (poza rejonami pn. i pn.-wsch.), pn.- zach Afryka, zach. Azja zasig trudny do ustalenia, ze wzgldu na krzyowanie si z formami uprawnymi.    U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wiatodna i ciepolubna, odporna na susz i skaenie powietrza. Tolerancyjna co do gleby, dobrze ronie take na glebach wapiennych. Z a s t .: drzewo bardzo malownicze w okresie kwitnienia, jesieni i w stanie bezlistnym. Doskonae do zadrzewie rekultywacyjnych i tworzenia ochronnych pasw w rejonach przemysowych i przy autostradach, cenne w naszym krajobrazie, jako „grusza polskiej miedzy”, doskonae do zadrzewie rdpolnych ulubione miejsce gniazdowania wielu ptakw. yje 150 - 200 lat. P o c h .: prawdopodobnie naturalne stanowisko - <1928 r.; pomiar w 2000 r. 18 m wys. i 277 cm obwodu.
rodzina Fagaceae - Bukowate
Quercus L.
Db
Do rodzaju naley okoo 600 gatunkw wystpujcych prawie wycznie na pkuli pnocnej od strefy klimatu umiarkowanego po gry tropikw, ale najliczniej w Ameryce Pn. W Polsce na stanowiskach naturalnych rosn 2 (3) gatunki i ich mieszaniec, a uprawiane s 44 gatunki, 3 odmiany botaniczne, 3 mieszace midzygatunkowe i 19 odmian uprawnych. D r z e w a wysokie, dugowieczne, rzadziej k r z e w y, rozdzielnopciowe, jednopienne, wiatropylne o liciach sezonowych lub wielosezonowych, skrtolegych, klapowanych, zbkowanych lub caobrzegich. Wiele gatunkw przebarwia si jaskrawo w jesieni. K w i a t y mskie zoone z 4 - 12 prcikw, z pojedynczym, drobnym okwiatem, zebrane w cienkie, zwisajce kotki; kwiaty eskie wzniesione, niepozorne, pojedyncze lub po kilka i tworz kosoksztatne kwiatostany. O w o c a m i s orzechy (odzie) osadzone pojedynczo w miseczkach, niektre mniej gorzkie s jadalne, np. Q. lobata. U p r .: wymagania glebowe i klimatyczne rne, ale dobrze znosz warunki miejskie i dosy dobrze rosn na glebach przecitnych. Drzewa o bardzo duym znaczeniu gospodarczym (drewno, garbniki, korek, owoce). W a r t o w i e d z i e o odmianach polskich, ktrych nie ma w Wojsawicach: Q. robur 'Jan Zamoyski' {F. Royski <1903/1903}.
290 panorama 8; kwatera IIIF, XVA
003990
Quercus palustris Mnchh.
syn.: Quercus ramosissima Marshall
Db botny
D r z e w o 15 - 20 (30) 8 - 15 (20) m, z prostym pniem i wyduon koron, ronie powoli. Drobne gazki pozostaj przez wiele lat na pniach i konarach, gdy pie nie oczyszcza si z nich. Starsze okazy maj take dolne gazie suche, charakterystycznie zwisajce tu przy pniu (!) taka jest uroda tego gatunku i nie naley ich obcina. L i c i e sezonowe, 7 - 14 cm, z wierzchu byszczce zielone, od spodu janiejsze z kpkami szarobrzowych woskw w ktach nerww, z 5 - 7 wskimi klapami, o gbokich zatokach (wrbach) midzy klapami, sigajcymi prawie do nerwu; jesieni czerwonobrzowe. O w o c e mae, pkuliste orzechy (odzie), do 1,2 cm red., miseczki pytkie i cienkie obejmuj orzecha, dojrzewaj w drugim roku. W y s t .: nadrzeczne tereny w rod.-wsch. Ameryce Pn. U p r .: b. mroz. (> - 29 C); lubi gleby yzne, gbokie, kwane, wilgotne; nie toleruje gleb bagiennych, mimo i tak sugeruje jego nazwa, ale dobrze znosi dugotrwae zalewanie, byle nie w okresie wegetacji. Toleruje take gleby suche i piaszczyste, klimat miejski i dobrze znosi przesadzanie, poniewa ma paski system korzeniowy (!). Z a s t .: czsto spotykany w parkach Polski Zach. P o c h .: nn <1928 r., kw. XVA 22 m wys. i 215 cm obwodu (pomiar w 2000 r.); Arboretum Lene w lizowie 1996.
PL
10 panorama: 1a, 18; kwatera IIIF, IX, XVI
003991 2n = 24
Quercus petraea (Matt.) L. Blume
syn.: Quercus dschorochensis K.Koch sensu non Wenz., Q. petraea Matt., Q. robur 'Spielart', Q. sessiliflora
Salisb., Q. sessilis Ehrh.
Db bezszypukowy
D r z e w o do 25 30 (40) 15 - 20 (25) m, podobne do Q. robur, ale kwitnie pniej w V/VI, ma l i c i e nie uszkowate u nasady, z tozielonym ogonkiem, odzie bez zielonkawych paskw, miseczki prawie siedzce bezszypukowe (!). W y s t .: zach., rod. i pd.-wsch. Europa po Azj Mn. U p r .: b. mroz. (> - 29 C); bardziej tolerancyjny w stosunku do gleby od Q. robur i lepiej od niego znosi stanowiska suche, gorce. Gatunek lasotwrczy w Polsce: drzewostanw nasiennych - 590 ha, drzew doborowych - 58, plantacji nasiennych - brak. Z a s t .: stosowany na glebach sabszych, w zadrzewieniach krajobrazowych i parkach lenych, zamiast Q. robur. O k a z y n a j w i k s z e w Polsce: Turawa 25/552/377, Porayn, gm. Opalenica 25,5/380/225, Choszczno 25/382/223. P o c h .: naturalne stanowisko - <1928 r.; kw. IX 27 m wys. i 240 cm obwodu (pomiar w 2000 r.)
PL
58 panorama:1a, 1b, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 21b, 22, 25, 26
kwatera: IA, IIIF, IVD, IVF, IX, XIVXVI i inne; fot.:113 136
003994 2n = 24
Quercus robur L.
syn.: Quercus femina Mill., Q. fructipendula Schrank, Q. longaeva Salisb., Q. pedunculata Ehrh.
Db szypukowy
D r z e w o do 40 m wysokoci, powoli rosnce, dugowieczne, z szerok, kopulast koron, krtkim pniem i grubymi konarami. L i c i e sezonowe, zmienne, odwrotniejajowate do 15 cm d., z wierzchu ciemnozielone, spodem jasnoniebieskozielone i nagie lub czasem nieco pokryte woskami, z 3 - 6 parami zaokrglonych klap, nasady uszkowate lub sercowate; ogonki krtkie do 1 cm. O w o c e (odzie) elipsoidalne, do 4 cm d., prkowane, zwykle po kilka na dugiej szypule 5 - 12 cm, jadalne. D r e w n o twardzielowe, piercieniowonaczyniowe, o wskim nieuytecznym bielu i bardzo trwaej, tawobrzowej twardzieli. Soje roczne dobrze widoczne na wszystkich przekrojach. Drewno prostowkniste i szerokosoiste twarde, cikie, dobrze upliwe i trudne w obrbce, za wskosoiste mikkie i atwe w obrbce, trudne w suszeniu, paczy si i pka. Przechowywane pod wod prawie niezniszczalne. Po kilkusetletnim leeniu w wodzie, torfie czy wilgotnym piasku i glinie czernieje, zachowujc swoje waciwoci mechaniczne cenny jest tzw. czarny db, zwany „polskim hebanem”.   W y s t .: Europa (poza pn. i najbardziej pd. rejonami), Azja Mn. i Kaukaz; w Polsce tworzy wasne zespoy (dbrowy) oraz wystpuje w lasach mieszanych, gwnie gach i grdach. Gatunek zmienny dajcy mieszace z Q. petraea. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wraliwy na pne przymrozki, kwitnie wczeniej od Q. petraea. Wymagania glebowe wysokie lubi gleby gbokie, wiee, ciepe, bogate w skadniki mineralne. Gatunek wiatodny, ale w modoci znosi ocienienie. Toleruje cicie i formowanie. System korzeniowy gboki i palowy sprawia trudnoci z przesadzaniem. Gatunek lasotwrczy: drzewostanw nasiennych - 1419 ha; drzew doborowych - 148, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych brak. Z a s t .: Podstawowy gatunek do zadrzewie krajobrazowych i parkowych szczeglnie malowniczy, gdy jest sadzony pojedynczo na duej, otwartej przestrzeni. Cenny jako ostoja dla zwierzyny odzie s zjadane przez liczne ssaki (dziki, koszatki, odnice), ptaki (sjki, guszce, grubodzioby). Monumentalne drzewo symbol trwaoci i dugowiecznoci, czsto sadzone jako drzewo pamitkowe, np. z okazji urodzenia syna (park w Krasiczynie). O k a z y n a j w i k s z e w Polsce: Kadyny, gm. Tolkmicko 26/993/692, Piotrowice, gm. Szprotawa 29/992/735, Nogat, gm. asin 27,5/943/595, Bkowo, gm. Warlubie 20/942/699 (db Bayskiego), Bartkw, gm. Zagnask 23/916/661 („Bartek”), Rogalin, gm. Mosina 24,5/910/624 („Lech”, „Czech”, „Rus” i inne), Szydowice lskie, gm. Niemodlin 27/861/556, Toporw, gm. agw 28,5/835/589, Warszawa 26/838/599, Weglwka, gm. Korczyna 28/860/613 („Poganin”) i w o k o l i c a c h W r o c awi a : Postolin, gm. Milicz 27/750, Strzelin 21/740, Piotrkowice, gm. Prusice 22/735 i 26/710. W a r t o w i e d z i e : dawniej z palonych odzi robiono kaw, z kulistych galasw na liciach (wywoane przez bonkwki z rodziny galaswkowatych) atrament. Obecnie kora z dbu i dbianki (galasy = Gallae) s surowcem do produkcji lekw. K o r o w i n a zawiera garbniki 8 - 20% (pochodne katechiny i kwasu elagowego), pseudogarbniki, flawonoidy, flobafeny i zwizki ywicowe. Dziaa silnie cigajco na bony luzowe i skr, hamuje krwawienia z uszkodzonych bon luzowych przewodu pokarmowego, dziaa przeciwbakteryjnie i przeciwbiegunkowo. Obecnie odwary z kory dbowej stosuje si zewntrznie na oparzenia, odmroenia, owrzodzenia ylakowe, egzemy, ylaki odbytu, zapalenia skry. Dbianki zawieraj do 70% garbnikw i su do otrzymywania taniny (na oparzenia i odmroenia, zapalenia jamy ustnej). P o c h .: naturalne stanowisko <1880 i pniejsze; pomiary w 2000 r.: kwatera IA 25/390 i 26/460, VIA 25/435, VIB 21/258 i 21/286.
417 panpanorama.16; kwatera IVF
008961
Quercus robur 'Atropurpurea' {<1864}
syn.: Quercus robur f. atrosanguinea hort., Quercus robur var. atropurpurea Hartwig et Rmpler
Db szypukowy 'Atropurpurea', syn.: Db szypukowy odm. czerwonolistna
Mae d r z ewo o gstej koronie, ronie bardzo powoli. L i c i e sezonowe, mniejsze ni u gatunku, mode ciemnopurpurowe, starsze purpurowozielone lub purpurowofioletowe. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). Cenna odmiana rzadko spotykana w parkach i kolekcjach. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera B/2
011617
Quercus robur 'Concordia' {Belgia, Van Geert <1843}
Db szypukowy 'Concordia'
Mae d r z e w o 7 - 10 (15) m wysokoci, bardzo powoli rosnce, po 40 latach 8 - 9 m wysokoci, o zwartej, stokowatej koronie i intensywnie jasnotych liciach wiosn, tych w poowie lata, pniej zieleniejcych. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). Stara, cenna odmiana, obecnie spotykana tylko w nielicznych parkach i w kolekcjach. W okolicach Wojsawic, m.in. w Piotrwku, Kobylej Gowie, Wrocawiu. P o c h .: Park w Piotrwku, gmina Niemcza - 1993.
69 panorama1b; kwatera IB
006933
Quercus robur 'Fastigiata'
syn.: Quercus fastigiata Lam., Q. pyramidalis hort., Q. robur f. fastigiata (Lam.) O.Schwarz
Db szypukowy 'Fastigiata', syn.: Db szypukowy f. stokowata
D r z e w o 15 - 20 3 - 5 m, dugowieczne, rosnce powoli, o koronie stokowatej, wszystkich gaziach wzniesionych pionowo do gry, przylegajcych do pnia, czsto falisto pogitych. Starsze drzewa mniej lub bardziej wskie, w zalenoci od typu, czasem korony lune i gazie odstaj od korony. Licie, kwiaty i owoce jak u gatunku. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). Wyjtkowo cenna odmiana, szczeglnie mnoona wegetatywnie z typw o zwartej koronie, dla parkw, zieleni osiedlowej, wskich ulic, alei. Czsto sadzona jako drzewo reprezentacyjne przed wjazdami i wejciami do budynkw. O k a z y n a j w i k s z e w o k ol i c a c h Wroc awia : Prusy, gm. Kondratowice 22/440, Szczepanw, gm. roda l. 20/405, Kietlin, gm. Niemcza 22/330, Milicz 19/330. P o c h .: Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas 1990.
357 panorama: 13, 18, 19; kwatera IIIF
003995 2n = 24
Quercus rubra L.
syn.: Quercus ambigua F.Michx., Q. borealis var. maxima (Marshall) Ashe., Q. borealis F Michx., Q. maxima
(Marshall) Ashe, Q. rubra sensu Sarg. non L. (bdnie = Q. falcata), Q. rubra var. ambigua (F.Michx.) Fern., Q.
rubra
var. borealis (Michx.) Farw., Q. rubra var. maxima Marshall
Db czerwony
D r z e w o do 20 - 25 12 - 18 (22) m, o szerokiej, rozoystej koronie, ronie szybko. Pdy oliwkowobrzowe nabiege czerwonawo, byszczce. L i c i e due, do 25 15 cm, zmienne, w zarysie odwrotniejajowate lub szerokoeliptyczne, 3 - 5 klapowe, grubo zbkowane klapy zakoczone ostro, z wierzchu ciemnozielone, spodem janiejsze, jesieni jaskrawo pomaraczowoczerwone, szkaratne i czerwonobrzowe. O w o c e do 2,5 (3) cm d., pkate, osadzone do 1/3 gbokoci w paskiej miseczce. D r e w n o z wskim bielem i czerwonobrzow twardziel. W y s t .: wsch. obszary Ameryki Pn. U p r .: b. mroz. (> - 29 C); wymagania glebowe mae, lubi gleby yzne, przepuszczalne, dostatecznie wilgotne, dobrze ronie take na glebach suchych i ubogich; odporny na zanieczyszczenia powietrza. Lasotwrczy gatunek obcego pochodzenia: drzewostanw nasiennych 9,1 ha, drzew doborowych i plantacji nasiennych brak. Z a s t .: stosunkowo adny pokrj, szybki wzrost i due, adnie przebarwiajce si jesieni licie. Polecany do duych miast i okrgw przemysowych na stanowiska w peni nasonecznione. Cenny w zadrzewieniach ulicznych, przydronych i autostradowych. Przez swoje podobiestwo do naszych dbw moe by stosowany w zadrzewieniach krajobrazowych, szczeglnie na obrzeach lasw. O k a z y n a j w i k s z e w Polsce: Rosin, gm. wiebodzin 29/522/216, Strzelce Opolskie 26/491/207 i w o k o l i c a c h Wroc awi a : Maczyce, gm. Borw 23/365, Uskorz Wielki 23/330, Sulistrowiczki, gm. Sobtka 25/295. P o c h .: nn <1880.
399 panorama16; kwatera IIIG
012166
Quercus rubra 'Aurea' {Van Boom Nurs. ok. 1878}
Db czerwony 'Aurea', syn. Db czerwony odm. tolistna
D r z e w o o cechach gatunku, ale o jaskrawo zocistotych liciach wiosn i latem, pniej tozielonych, jesieni przebarwiaj si na to. U p r.: b. mroz.(>- 29 C). Wyjtkowo cenna odmiana do kompozycji barwnych duych drzew, np. z czerwonolistnymi bukami, czy klonami.P o c h .: OB Leipzig - 1999.