kwatera A/3, B/1
012483
Semiarundinaria kagamiana Makino
Semiarundinaria Kagama
B a m b u s w uprawie 1,5 - 2,5 m wysokoci, w ojczynie do 8 - 9 m, wyprostowany; jedna kpa zajmuje powierzchni okoo 10 m kw. P d y (zdrewniae dba) pocztkowo zielone, pniej purpurowe (!); boczne rozgazienia 3, a pniej wiele. L i c i e i pochwa liciowa spodem gsto pokryte filcowatymi woskami, bez uszek, ale z wieloma rzskami. W y s t .: Japonia, Azja Wsch.Upr .: ndost. mroz. ( - 18 C). P o c h .: Park Chamburcy ofiarowa N. Pirecki - 1999, 2000.
rodzina Hamamelidaceae - Oczarowate
Sinowilsonia Hemsl.
Sinowilsonia
Do rodzaju naley tylko jeden chiski gatunek.
kwatera IVC
008483
Sinowilsonia henryi Hemsl.
Sinowilsonia Henry'ego
K r z e w w uprawie 2 - 3 m wysokoci, w ojczynie mae d r z e w k o 8 5 m, szeroko rozoyste.   P d y pokryte s gwiazdkowatymi woskami. L i c i e sezonowe, 18 11 cm, naprzemianlege, jajowate do eliptycznych, pokryte gwiazdkowatymi woskami. K w i a t y w IV - V, rozdzielnopciowe mskie przed limi, mae, zielone, zebrane w podobnych do bazi gronach, 5 - 6 cm d., natomiast eskie maj 2 - 3 cm d. i wyduaj si do 15 cm w miar dojrzewania. O w o c e zdrewniae, 2-komorowe torebki 2 cm red. W y s t .: rod. i zach. Chiny nad brzegami grskich strumieni. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C), lubi gleby umiarkowanie yzne, prchnicze, kwane, stanowisko soneczne, osonite przed zimnymi wiatrami. P o c h .: Palmengarten Frankfurt - 1991.
rodzina Rutaceae - Rutowate
Skimmia Thunb.
Skimmia
Do rodzaju nale 4 gatunki dwupiennych krzeww, wystpujce we wsch. Azji i w Himalajach; w Polsce w uprawie gruntowej 1 gatunek, 1 podgatunek i 3 odmiany uprawne.
kwatera IIC
008991
Skimmia japonica ssp. reevesiana 'Rubella'
syn.: Skimmia fortunei var. rubella Rehder, Skimmia japonica 'Rubella', Skimmia japonica 'Foremanii', Skimmia
reevesiana
'Rubella', Skimmia rubella Carrire, Skimmia foremanii hort.
Skimmia japoska 'Rubella'
K r z e w 0,5 - 1 m rednicy, starsze okazy szersze ni wysze, kopulaste, zwarte, wielopdowe, rosn powoli. Odmiana jest klonem mskim owocw brak. L i c i e wielosezonowe, naprzeciwlege, 6 - 12 cm d., jajowate do odwrotnie jajowatych, lekko pachnce, ciemnozielone, z czerwono nabiegym ogonkiem i spodem licia. K w i a t y w IV/V, biaorowe, 4(5)-krotne, 10(13) cm d., zebrane we wzniesione wiechy. Pki kwiatowe intensywnie ciemnoczerwone jesieni i zim (!). Prawdopodobnie w uprawie rne typy. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 C), stanowisko cieniste lub pcieniste, gleby yzne, przepuszczalne, wilgotne, kwane do lekko alkalicznych. P o c h .: Boskoop, gieda - 1993.
rodzina Liliaceae (d. Smilacaceae) - Liliowate
Smilax L.
Smilaks
Do rodzaju naley okoo 200 gatunkw pnczy, czsto kolczastych, o liciach sezonowych lub wielosezonowych, wystpujcych w strefie tropikalnej i subtropikalnej Azji i USA; w Polsce w uprawie gruntowej 3 gatunki i 1 odmiana botaniczna.
kwatera IIIC
006960
Smilax sieboldii Miq. 1868
syn.: Smilax sieboldii hort. Bog. ex Hassk
Smilaks Siebolda
Pn c z e silnie rosnce, pnie si za pomoc wsw czepnych, wytwarza odrosty korzeniowe. P d y kanciasto spaszczone, pokryte cienkimi kolcami pocztkowo zielonymi, pniej brzowymi. L i c i e sezonowe, 5 - 10 3 - 8 cm, z kremowozielonymi nieregularnymi plamami (!) i brzegiem silnie pofalowanym; z wierzchu jasnozielone, matowe, spodem byszczce, z 5(7) rwnolegymi nerwami.Kwiaty w VI, zielonote, niepozorne, zebrane w wiechy. O w o c e 0,7 - 1 0,5 - 0,8 cm, jajowate, na ogonkach 1 - 1,3 cm d., zebrane po 1 - 5, dugo ciemnozielone. W y s t .: Japonia. U p r .: mroz. ( - 29 C), w Arboretum w Rogowie od wielu lat. Pncze unikatowe, ozdobne z nakrapianych lici.Poch .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1992.
kwatera IIIC
011525
Smilax hispida Mhlenb.
syn.: Smilax hispida Rafin. 1840, Smilax tamnoides var. hispida (Mhlenb.) Fern.
Smilaks szczeciniasty
Pn c z e do 10 m wysokoci, ronie silnie, wspina si za pomoc wsw czepnych, wytwarza odrosty korzeniowe. P d y okrge do sabo kanciastych, w grnej czci gsto pokryte cienkimi szczeciniastymi, czarnymi wosami i kolcami (!). L i c i e sezonowe, 5 - 12 cm d., jajowate do szerokojajowatych, u podstawy sercowate, zaostrzone, o szorstkim brzegu, z 5 - 9 nerwami; ogonek 6 - 18 mm d. K w i a t y w VI, zielonote, niepozorne, zebrane w wiechy po 2 - 5 szt. O w o c e liczne, kuliste, 8 mm red., czarne. W y s t .: wsch. USA. U p r .: mroz. ( - 29 C). Nie ma specjalnych wymaga w stosunku do gleby. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie - 1994.
rodzina Rosaceae Rowate
Sorbaria(Ser. ex DC.) A.Braun
Tawlina, syn.: Sorbaria podrodzina Spiraeoideae Tawuowe
Do rodzaju nale 4 gatunki, wystpujce w centralnej i wsch. Azji. W Polsce uprawiane s 4 gatunki i 1 odmiana botaniczna. K r z e w y o duych liciach sezonowych z przylistkami, nieparzystopierzastych, ostro pikowanych. K w i a t y obupciowe, w okazaych, szczytowych wiechach. Rosn na kadej glebie zarwno na suchej, piaszczystej, jak i zimnej, wilgotnej, kwaniej i alkalicznej; na dobrych rosn „agresywnie” i daj, nawet w duej odlegoci, liczne odrola z korzeni. Te ekspansywne krzewy s wytrzymae na zanieczyszczenia powietrza i dobrze rosn w warunkach miejskich i przemysowych wymagaj jednak umiejtnego wykorzystania.
331 panorama 12; kwatera XIIB
004042
Sorbaria sorbifolia (L.)A.Braun
syn.: Basilima sorbifolia Raf, Sorbaria stellipila (Maxim.) C.K.Schneid., Spiraea pinnata Mnch., Spiraea
sorbifolia
L., Spiraea tobolskiana hort.
Tawlina jarzbolistna
K r z e w 1,5 - 3 m wysokoci, o sabo rozgazionych pdach, tworzcy wielkie zarola, dziki silnym podziemnym rozogom; ronie wolniej od S. aitchisonii. P d y jasnobrzowe do czerwonobrzowych, starsze szare, z woskami. L i c i e sezonowe, wczenie rozwijaj si na wiosn (III), z przylistkami, due, nieparzystopierzaste, jak u Sorbus aucuparia, ale dusze do 25 cm, zoone z 13 - 25, najczciej 17 lancetowatych, zaostrzonych listkw. K w i a t y w VI - VII, kremowobiae, miododajne, 6 - 8 mm red., 5-krotne, puszyste, dziki dugim i licznym (40 - 50) prcikom; zebrane w due do 30 12 cm, stokowate, szczytowe wiechy. O w o c e zbiorowe, zoone z kilku suchych, drobnych mieszkw zronitych u nasady. W y s t .: pn. Azja Ural, Kamczatka, Sachalin, pn. Mongolia, Chiny, Korea, Japonia w dolinach rzek i wietlistym podszyciu lasu; w Polsce miejscami zdziczaa. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), mao odporna na susz. Wzrost szybki i ekspansywny. Wymagania glebowe przecitne, dobrze ronie w socu i pcieniu. W Europie w uprawie od poowy XVIII w., w Polsce od 1806 r. Z a s t .: moe by stosowana w terenach zanieczyszczonych pyami i dymami oraz wszdzie tam, gdzie jej silny system korzeniowy bdzie zalet, np. przy umacnianiu skarp, zadrzewieniach przydronych, na nieuytkach, pod okapami drzew w duych parkach. Nie zalecana do maych ogrodw przydomowych, ale ze wzgldu na pne kwitnienie wartociowa do duych parkw. P o c h .: nn - <1928.
rodzina Rosaceae Rowate
Sorbus L.
Jarzb podrodzina Maloideae Jabkowe
Do rodzaju naley okoo 80 - 100 gatunkw, wystpujcych na pkuli pn., gwnie w strefie klimatu umiarkowanego W Polsce na stanowiskach naturalnych ronie 6 gatunkw, a uprawiane s: 54 gatunki, 6 odmian botanicznych, 5 mieszacw midzygatunkowych i 21 odmian uprawnych. Rodzaj obejmuje d r z e w a i k r z e w y o duych pczkach okrytych kilkoma uskami. L i c i e sezonowe, skrtolege, pojedyncze, klapowane lub dzielne, albo pierzastozoone, intensywnie przebarwiajce si jesieni na rne kolory. K w i a t y w V - VI, miododajne, biae, niewielkie 1 - 1,5 cm red., w bogatych podbaldachach u nasady ulistnionych; pachn nieprzyjemnie (trjmetyloamina). O w o c e w VII - IX, jabkowate, niedue do 3 cm red., czerwone lub pomaraczowe, take te, biae, rowe, brzowe bardzo ozdobne, niektre jadalne. U p r .: wikszo jarzbw wykazuje du odporno na niskie temperatury. Dobrze rosn na stanowiskach sonecznych lub pcienistych i glebach przecitnych, ale wol yzne i wiee. Toleruj warunki miejskie i s jednymi z najcenniejszych drzew ulicznych; stosunkowo wytrzymae na zanieczyszczenia powietrza gazami i pyami. Kilka pionierskich gatunkw, np. S. aucuparia.
PL
kwatera IIIF, XVI
004046 2n = 34
Sorbus aucuparia L. em. Hedl.
syn.: Aucuparia silvestris Medik., Crataegus aria L., Pyrus aucuparia (L.) Gaertn., Sorbus aucuparia L.
Jarzb pospolity, syn.: Jarzb zwyczajny, „jarzbina”
D r z e w o 6 - 12 (20 - 22) 4 - 6 m, o szerokostokowatej koronie, czsto wielopniowe, tylko w modoci ronie szybko. L i c i e sezonowe, z wierzchu matowo zielone, od spodu, zwaszcza po rozwiniciu niebieskawozielone i pokryte szarymi woskami, zoone z 9 - 15 listkw, zwykle pojedynczo pikowanych, u nasady caobrzegich, listek szczytowy najmniejszy; jesieni adnie te do pomaraczowoczerwonych. K w i a t o s t a n y w V/VI, do 15 cm, paskie, gste, pokryte woskami. O w o c e w VII - XI, kulistawe, do 0,8 mm red., liczne, pomaraczowe do czerwonych, cierpkie, jadalne gwnie przez ptaki. W y s t .: Europa w grach do 2000 m, Azja Mn. Kaukaz. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), tolerancyjny w stosunku do siedliska, ronie nawet na piaskach i dobrze znosi zacienienie. Gatunek pionierski. Z a s t .: due walory dekoracyjne, adny pokrj, interesujce kwitnienie, efektowne owocowanie i wyjtkowe przebarwienia jesienne. Jest nieocenionym gatunkiem w zadrzewieniach krajobrazowych, biocenotycznych, miejskich i przemysowych. W a r t o w i e d z i e : wiee owoce zawieraj t r u j c amigdalin i kwas sorbowy. Dziaanie: miejscowo dranice, po wchoniciu stan zbliony do odurzenia. Zatrucia rzadkie, tylko po spoyciu przez dzieci wikszej iloci wieych owocw. Objawy: wymioty, nieyt odka i jelit, rozszerzenie renic, wykwity skrne jak przy szkarlatynie, w moczu podwyszony poziom cukru i biaka. Substancje toksyczne ulegaj rozkadowi podczas suszenia owocw. Kwiat jarzbiny (Flos Sorbi) i owoce (Fructus Sorbi) zawieraj take do 10% alkoholu Dsorbitu, karotenoidy, antocyjany, substancje gorzkie, pektyny, garbniki, wglowodany i duo kwasu askorbinowego. S stosowane jako rodek moczopdny w schorzeniach nerek, pomocniczo w kamicy nerkowej i pcherzowej, w upoledzeniu obwodowego krenia krwi (m.in. w ylakach odbytu), w przewlekych zaburzeniach trawiennych oraz jako rdo naturalnej witaminy C (!). W weterynarii napar z kwiatu podaje si zwierztom przy zaparciach. Licie s smaczn potraw dla owiec i kz stosowan przy schorzeniach drg oddechowych i moczowych oraz w zaburzeniach trawiennych. Suszone owoce daje si zwierztom futerkowym jako rodek profilaktyczny, remineralizujcy, rewitaminizujcy organizm. O k a z y n a j w i k s z e w Polsce: Szklarska Porba 16/163/122, Zakopane 14/140/104, Lubin 15/183/40. P o c h .: nn - samosiewy, okoo 1960, 1970.
kwatera IVF
008765
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' Loudon 1838 {Pn. Irlandia 1833}
syn.: Sorbus aucuparia f. pyramidalis hort., Sorbus decora var. fastigiata, Sorbus nana scopulina hort.
Jarzb pospolity 'Fastigiata', syn.: Jarzb pospolity odm. stokowata
Wyglda prawie identycznie jak gatunek, ale wzrost powolny, 5 - 8 1,5 - 2,5 m, korona wsko kolumnowa, p d y grube, sztywne i wyprostowane. O w o c e  i  l i c i e nieco wiksze. Licie z wierzchu z lekkim poyskiem, jesieni te. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), doskonay do obsadzania wskich ulic w miastach. P o c h .: Boskoop, gieda 1995.
kwatera: IIIB, IVF
007835
Sorbus cashmiriana Hedl.
Jarzb kaszmirski
K r z e w lub mae d r z e w o 3 - 5 (8 - 10) m wysokoci, o szeroko rozpostartej, lunej koronie, ronie powoli. L i c i e sezonowe, pierzaste do 15 cm d., zoone z 15 - 19, najczciej 17 ostro pikowanych listkw 2 - 3(5) 1,5 cm, gr ciemnozielone, doem szarozielone; jesieni te.Kwi a t y w V, biaorowe, kwiatostany do 12 cm red. O w o c e kuliste 1 - 1,5 cm red., biae na czerwonych szypukach, utrzymuj si dugo po opadniciu lici. W y s t .: zach. Himalaje Kaszmir. Wprowadzony do Europy w 1930 r. U p r .: mroz ( - 29 C), lubi gleby yzne. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1990, 1994.
PL
kwatera IX
003503
Sorbus chamaemespilus var. sudetica (Tausch) Wenz.
syn.: Chamaemespilus sudetica M.Roem., Chamaemespilus sudetica Fourr. 1868, Pyrus sudetica Tausch. 1834,
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz, Sorbus sudetica (Tausch) Fritsch, Sorbus sudetica (Tausch) Fritsch., Sorbus
sudetica
Bluff.ex Nees et Schauer 1837
Jarzb nieszpukowy odm. sudecka, syn.: Jarzb grski, Jarzb odm. grska
K r z e w w uprawie 0,5 - 1 m wysokoci, w naturze do 2 m, luny, o pdach czerwonobrzowych, pocztkowo pokrytych woskami, wyprostowanych, ale w dolnej czci pokadajcych si. L i c i e sezonowe 5 - 9 3,5 - 5 cm, nieco skrzaste, odwrotniejajowate lub jajowato wyduone, najszersze powyej poowy, tpe na wierzchoku, u nasady klinowate, ciemnozielone, byszczce, spodem pocztkowo silnie biao kutnerowate, pniej sinozielone, omszone, podobnie jak ogonek do 1 cm d. K w i a t y w V - VI, rowe; zebrane w gste baldachogrona 4 - 7 cm red.; dno kwiatowe silnie omszone. O w o c e jajowate do 1 - 1,5 1 - 1,2 cm, pomaraczowoczerwone. W y s t .: Karkonosze, Wogezy, Scharzwald. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), preferuje podoa wapienne, nadaje si do skalnych ogrodw i na mae rabaty. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1996.
PL, Rchr, V
kwatera IIIF
012630 2n = 68
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
(prawd. utrwalony poliploidalny mieszaniec S. aria, S. aucuparia i S. torminalis)
syn.: Aria suecica Koehne, Crataegus aria var. scandica L., Crataegus aria var. suecica L., Pyrus intermedia
Ehrh., Pyrus suecica (L.) Garcke, Sorbus intermedia Pers., Sorbus scandica (L.) Fries ?, Sorbus suecica (L.)
Hartm., Sorbus suecica (L.) Krok et Almq.
Jarzb szwedzki
D r z e w o 10 - 12 (15 - 20) 5 - 7 m, o szerokiej, regularnej, gstej koronie, pocztkowo owalnej, pniej kulistej, czsto wielopniowe lub niekiedy wysoki k r z e w, ronie powoli. Mode p d y szare, pokryte filcowatymi woskami w drugiej poowie lata ju nagie; kora szara do czarnoszarej, dugo pozostaje gadka. L i c i e sezonowe, skrzaste, grna strona licia lnico ciemnozielona, dolna biaawa do szarozielonej i pokryta filcowatymi woskami, szerokojajowate 6 - 10 cm d., z krtkimi klapami (klapy najgbiej wcinane poniej rodka licia), ostro pikowane, a u podstawy szerokoklinowate; jesieni te do pomaraczowotych. K w i a t y w V/VI, biae, zebrane w kwiatostany 812 cm rednicy, pokryte woskami. O w o c e elipsoidalne, 1,0 - 1,5 cm d., tobrzowe do pomaraczowoczerwonych, poyskujce, dugo utrzymuj si po opadniciu lici. W y s t .: pd.rod. cz basenu M. Batyckiego; w Polsce nieliczny na Pomorzu, od Koobrzegu po Gdask i podlega prawnej ochronie od 1919 r. U p r .: b. mroz. (>29C), wytrzymay na susz i wiatr, wiatolubny, bardzo dobrze ronie w warunkach miejskich i na terenach o zanieczyszczonym powietrzu; atwo adaptuje si do rnorodnych gleb, ale preferuje yzne, umiarkowanie wilgotne, nie mokre, alkaliczne do lekko kwanych; na siedliskach ubogich przyjmuje czsto pokrj krzaczasty. Z a s t .: jedno z najcenniejszych drzew ulicznych, alejowych do miast, szczeglnie jego formy pienne. Cenny w zadrzewieniach krajobrazowych oraz przy autostradach i innych drogach, dobry na niskie pasy wiatrochronne. O k a z y n a j w i k s z e w Polsce: Gliwice 20/231/125; 20/234/125, Szklarska Porba 14/146/59, Warszawa 18,5/254/105 i w o k o l i c a c h Wroc awi a : Postolin, gm. Milicz 18/210. P o c h .: Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas - 1992.
kwatera IIIB
012637
Sorbus koehneana C.K.Schneid. 1906
syn.: Pirus koehneana Cardot, Sorbus valbrayi H.Lv.
Jarzb Koehne'a
Duy k r z e w 2 - 3 (5) 2 m, wyprostowany, ronie powoli 30-letnie okazy osigaj 4 m wysokoci. P d y cienkie, nagie, lekko byszczce i ciemnoczerwonobrzowe, pki czerwonobrzowe i pokryte biaymi i czerwonymi (na czubku) woskami. L i c i e sezonowe, 10 - 20 cm d., podzielone, zoone z 17 - 23 (27) lancetowatych do eliptycznych listkw d. 1,5 - 3,5 0,7 - 1,0 cm, zaostrzone, ostro pikowane od podstawy (!), spodem szarozielone, mode skpo pokryte woskami; jesieni brzowoczerwone do fioletowych. K w i a t y w V - VI, biae, 1 cm red. z brzowymi prcikami i 5 supkami; zebrane w nagie (!) baldachogrona 4 - 8 cm red. O w o c e 6 - 9 8 - 11 mm, paskokuliste, biae, na czerwonych szypukach, wyjtkowo dekoracyjne. W y s t .: zach. Chiny. U p r .: mroz. ( - 29 C). atwy w uprawie, nie wymagajcy w stosunku co do gleby; stanowisko soneczne do pcienistego. Gatunek w Polsce nie rozpowszechniony, ale szczeglnie godny polecenia do parkw i maych ogrodw (wrzosowiska, rabaty), take w miastach. Nazwany ku czci botanika B.A. Koehne'a (1848 - 1918). P o c h .: Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas - 1992.
rodzina Rosaceae Rowate
Spiraea L.
Tawua podrodzina Spiraeoideae Tawuowe
Do rodzaju naley okoo 80 - 100 gatunkw, wystpujcych na pkuli pnocnej. W Polsce na stanowiskach naturalnych rosn 2 gatunki (S. salicifolia i S. media), a uprawianych jest 48 gatunkw, 2 podgatunki, 8 odmian botanicznych i 26 odmian uprawnych. Kolekcja narodowa znajduje si w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy. Tawuy to niskie k r z ewy do 2,5 m wysokoci, o l i c i a c h sezonowych, skrtolegych, pojedynczych, karbowanych lub pikowanych, bez przylistkw. K w i a t y drobne, obupciowe, biae, rowe lub purpurowe; zebrane na szczytach krtko- lub dugopdw w rnego rodzaju kwiatostany. Wikszo tawu odznacza si du wytrzymaoci na mrz, susz i zanieczyszczenia powietrza. Wymagania glebowe przecitne, stanowiska soneczne. Przynaleno systematyczna wielu odmian nie jest jednoznaczna. W a r t o w i e d z i e o odmianach polskich, ktrych nie ma w Wojsawicach S. japonica 'Typ A' {A. Wrblewski/Szkki - Krnickie<1958/1958}.
kwatera A/2
004052
Spiraea 'Arguta' Zabel {Zabel ok. 1880}
[(S. crenata S. hypericifolia) S. thunbergii ? lub S. multiflora S. thunbergii]
syn.: Spiraea arguta Zabel
Tawua 'Arguta', syn.: Tawua wczesna 'Arguta', Tawua wczesna
K r z e w do gsty 1,5 - 2 m rednicy, o cienkich, przewisajcych pdach, pokrytych filcowatymi woskami, ronie powoli. L i c i e sezonowe, wskolancetowate, 2 - 4 cm d., ostro pikowane, na kocach pdw caobrzegie, za modu pokryte woskami, jasnozielone do szarozielonych, jesieni te. K w i a t y w IV/V, biae, bardzo liczne, na caej dugoci ubiegorocznych pdw (!), pachn intensywnie. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), odporna na susz, dobrze ronie na glebach lekkich, przewiewnych i ciepych oraz na stanowiskach sonecznych. Krzewy naley ci bezporednio po kwitnieniu i usuwa u podstawy stare, leniwie kwitnce pdy. Z a s t .: jedna z pikniejszych tawu, o adnych jasnozielonych, wczenie rozwijajcych si liciach i wyjtkowo atrakcyjnych, licznych i wczenie rozwijajcych si kwiatach. Bardzo dobra na nieformowane ywopoty. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1997.
614 panorama 25; kwatera A/2
004138
Spiraea 'Grefsheim' {Grefsheim Nursery, Norwegia <1949/1954}
[(S. cana S. hypericifolia) ? siewka]
syn.: Spiraea arguta 'Grefsheim', S. cinerea 'Grefsheim', S. 'Graciosa', S. cinerea 'Grefsheim'
Tawua 'Grefsheim', syn.: Tawua norweska, Tawua szara 'Grefsheim'
K r z e w redniej wielkoci 1,5 - 2 m rednicy, gsty, o licznych, cienkich, dekoracyjnie przewisajcych pdach. L i c i e sezonowe, mae, wskolancetowate 2 - 4 0,7 - 1 cm, w grnej czci odlegle pikowane lub na kocach pdw caobrzegie, silnie pokryte woskami, szarozielone; jesieni te. K w i a t y w IV/V, biae, w kilkukwiatowych baldachogronach na caej dugoci ubiegorocznych dugopdw. Kr z ew w czasie kwitnienia w caoci biay (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 C), odporna na susz, doskonaa na ywopoty nieformowane i strzyone, ale rwnie atrakcyjna sadzona pojedynczo. Jedna z najpikniejszych tawu. Odmiana bardzo podoba do S. 'Arguta', ale rni si od niej silniejszym wzrostem, wszymi limi i kwitnie wczeniej o okoo 10 dni. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1996, 1998.
479 panorama: 18, 19, 25; kwatera IIIE, A/2
011539
Spiraea 'Golden Princess' {P. Catt/Bressingham Gardens <1985/1985}
[S. japonica 'Little Princess' S. japonica 'Goldflame']
syn.: Spiraea japonica 'Golden Princess', Spiraea bumalda 'Golden Princess'
Tawua 'Golden Princess'
K r z e w do 50 cm wysokoci, o gstym pokroju, p d a c h sztywnych, wyprostowanych, brzowych. L i c i e sezonowe, mae, 1 - 3 cm d., te, wiosn brzowopomaraczowe, czerwieniejce jesieni. Up r .: mroz. ( - 29 C), doskonaa na niskie ywopoty i na okrywy, szczeglnie w ogrodach przydomowych; wraliwa na mczniaka, dlatego wskazane stanowiska soneczne. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1995, 1996.
615 panorama 25; kwatera IIIC, A/2
004135
Spiraea 'Goldflame' {?/F.J. Grootendorst ?/1972}}
[(S. albiflora S. japonica) ?]
syn.: Spiraea bumalda 'Goldflame' Spiraea bumalda 'Goldflame', Spiraea bumalda 'Gold Flame', Spiraea
japonica
'Goldflame'
Tawua 'Goldflame', syn.: Tawua japoska 'Goldflame'
K r z e w 0,6 - 0,9 1 - 1,2 m, gsty, regularnie kulisty, o cienkich, prostych pdach, ronie powoli. L i c i e sezonowe, 6 - 8 cm 2 - 2,5 cm, jajowate do lancetowatych, zbkowane, pocztkowo brzowe do pomaraczowobrzowych, pniej zocistote, latem zielonote z zielonym marmurkiem, jesieni ponownie miedzianote. K w i a t y w VII - VIII, karminoworowe w maych, paskich baldachogronach. U p r .: mroz. ( - 29 C). Ronie na kadej glebie, najlepiej o pH 6,0 - 7,5. Wskazane stanowiska soneczne do lekko pcienistych i dwukrotne przycinanie w cigu roku: I po kwitnieniu, wtedy jesieni powtarza kwitnienie i II wczesn wiosn przed rozwojem lici. Wraliwa na mczniaka. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1991, 1996.
619 panorama 25; kwatera A/0
004132
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' {Knap Hill Nursery <1890/1891}
[S. albiflora S. japonica lub sport od S. j. 'Bumalda']
syn.: Spiraea bumalda Burv. 'Anthony Waterer', S. bumalda var. Anthony Waterer A. Waterer, S. 'Anthony
Waterer'
Tawua japoska 'Anthony Waterer', syn.: Tawua drobna odm. Waterera, Tawua Bumalda odm. Waterera
K r z e w niski, pkolisty do 0,7 - 0,8 (1,25) m red., gsty, ronie do powoli. P d y brzowe, silnie ebrowane. L i c i e sezonowe, 4 - 7 cm d., eliptyczne, mode ciemnoczerwone, potem ciemnozielone, pomarszczone, wiele z biaymi, kremowymi i rowymi plamami, smugami (!).Kwi a t y w VI/VIII, karminowoczerwone (RHS 61 B); zebrane w paskie kwiatostany, na pdach jednorocznych (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 C); powinna by na wiosn przycinana na wysoko okoo 15 - 20 cm; odporna na susz, moe rosn w pcieniu. P o c h .: MPZ Krzyowniki - 1999.
kwatera IA, IVA
004143
Spiraea japonica 'Little Princess' {L.R. Russel Ltd. ?}
syn.: Spiraea bumalda alpina Groot. 1953, S. japonica alpina hort. non Maxim., S. japonica 'Nana', S. japonica
'Alpina'
Tawua japoska 'Little Princess'
Niski k r z e w do 50 - 60 100 - 120 cm, o bardzo gstym pokroju, ronie powoli. Podobna do odmiany 'Golden Princess', ale ma licie zielone i kwiaty w VI - VII, bardziej liczne, mae, do 0,5 cm szer., bladorowe (RHS 78 D), w drobnych podbaldachach 3 - 4 (5) cm red. Kwitnie na pdach jednorocznych. Up r .: b. mroz. (> - 29 C); nie ma specjalnych wymaga w stosunku do gleby, wskazane stanowiska soneczne. Doskonaa na niskie ywopoty oraz jako rolina okrywowa, szczeglnie sadzona plamami, naprzemian z tawu 'Golden Princess'. W czasie kwitnienia jest silnym magnesem dla owadw. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1988, OBUWr Wrocaw - 1998.
rodzina Stachyuraceae - Stachiurusowate
Stachyurus Siebold et Zucc.
Stachiurus
Do rodzaju naley 10 gatunkw krzeww lub maych drzew zrzucajcych licie, wystpujcych na Azji Wsch. i Himalajach ; w Polsce w uprawie 12 gatunki.
355 panorama 13; kwatera: IIIB, IVD; fot. 167
012135
Stachyurus praecox Siebold etZucc.
syn.: Stachyurus japonicus Steud.
Stachiurus wczesny
K r z e w w uprawie do 1,5 - 3 m, w ojczynie do 4 3 m, szeroko rozoysty, luny, ronie szybko.    P d y skierowane ukonie ku grze, czerwonobrzowe, nagie i byszczce, z wyranymi janiejszymi przetchlinkami. L i c i e sezonowe, 10 - 18 cm d., jajowate do lancetowatych, dugo zaostrzone, pikowane; u podstawy zaokrglone, spodem byszczce i pokryte na nerwach woskami, z wierzchu nagie; jesieni adnie pomaraczowote do jasnobrzowopomaraczowych. K w i a t y w III - IV, 8 mm red., dzwonkowate, tozielone, zebrane w wiszce grona 5 - 8 cm d., ktre tworz si ju jesieni poprzedniego roku (!). Owoce tozielone z czerwonym rumiecem. W y s t .: Japonia wyspy Kyushu i Hondo. U p r .: do mroz. ( - 20,5C). Wymagania glebowe podobne do rolin rodzaju Rhododendron. Sadzi w miejscach pcienistych, o szczeglnie korzystnym mikroklimacie. Interesujcy krzew, bardzo wczenie kwitncy i o oryginalnych kwiatach. P o c h .: OB Kanagawa - 1993; Chiba Uniwersytet, Matsudo - 1996.
rodzina Staphyleaceae Kokoczkowate
Staphylea L.
Kokoczka
Do rodzaju naley 11 gatunkw k r z e w w lub maych d r z e w, wystpujcych na pkuli pnocnej; w Polsce w naturze ronie 1 gatunek kokoczka poudniowa (S. pinnata L.), a uprawianych jest 6 gatunkw, 1 mieszaniec midzygatunkowy, 1 odmiana uprawna. L i c i e sezonowe, nakrzylege, nieparzystopierzaste, listkw 3 - 7, brzegi ostro pikowane. K w i a t y obupciowe, biae lub czerwone, dzwonkowate; zebrane w okazae, szczytowe wiechy wyprostowane lub zwisajce. O w o c e m jest kulista, cienkocienna, pcherzowato rozdta torebka, 2 - 3-klapowa, z twardymi nasionami wielkoci pestki czereni. U p r .: wymagaj gleby yznej, umiarkowanie wilgotnej i stanowiska pcienistego lub sonecznego.