kwatera A/1
012195
Betula platyphylla Sukaczev 1911
syn.: Betula alba ssp. mandshurica Regel 1865, Betula mandschurica (Regel) Nakai 1915, Betula verrucosa var.
platyphylla (Sukaczev) Lindq.
Brzoza szerokolistna
D r z e w o 10-20 m wysokoci. K o r o w i n a biaa i gadka. P d y ciemnoszare do czerwonawych, cienkie, gsto pokryte biaymi gruczokowatymi brodawkami. L i c i e sezonowe, 4-7 do 6 cm, trjktniejajowate, u nasady szerokoklinowate, grubo pikowane, obustronnie nagie, z 5-7 parami nerww bocznych; rozwijaj si wczesn wiosn; kotki 3 cm d. W y s t .: rod. i wsch. Syberia, Manduria, Korea, Japonia. U p r .: mroz. (-29 C). P o c h .: Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas -1996.
kwatera IIIB
012196 2n = 56
Betula pubescens 'Aurea'
Brzoza omszona 'Aurea'
D r z e w o do 20 m wysokoci, o gazkach krtszych i nie zwisajcych, jak u B. pendula. P d y gsto pokryte mikkimi, krtkimi woskami, bez gruczokowatych brodawek. L i c i e sezonowe, 4-6 cm d., jajowate, krtko zaostrzone, tylko mode te, obustronnie pokryte aksamitnymi woskami i bez brodawek; starsze z woskami tylko od spodu na nerwach; ogonek pokryty woskami. U p r .: b. mroz. (>-29 C) i mao atrakcyjna. P o c h .: Arboretum Nov Dvr u Opavy - 1998.
kwatera IIIB
009324
Betula utilis var. jacquemontii (Spach) Winkl.
syn.: Betula bhojpattra var. jacquemontii (Spach) Regel, Betula jacquemontii Spach 1841, Betula utilis
'Jacquemontii', Betula utilis ssp. jacquemontii, Betula utilis var. Jacquemontii Henry 1909
Brzoza poyteczna odm. Jacquemonta, syn.: Brzoza Jacquemonta
D r z e w o w uprawie 8-15 m wysokoci, w ojczynie 15-18 m, o wyjtkowo regularnej szerokostokowatej koronie. P d y krtko omszone i nieznacznie brodawkowate. K o r o w i n a kredowobiaa (!) ju na kilkuletnich drzewach, u starszych uszczy si szerokimi, cienkimi patami. Licie sezonowe, 5-7 cm d., jajowate, nierwno pikowane, u nasady zaokrglone, ciemnozielone; nerww 7-9 par (u B. utilis 10-14); od spodu z woskami i z domacjami; jesieni te. Kotki mskie tobrzowe, do 12 cm d., rozwijaj si wczesn wiosn. Przynaleno systematyczna dyskusyjna. W y s t .: Himalaje do 4500 m Kashmir i rod. Nepal. U p r .: do mroz. (-20,5 C); zalecana dla kolekcjonerw, do osiedlowych i parkowych zadrzewie. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww J. Kochanowski, Bedo May ofiarowa J. Kochanowski - 1993.
rodzina Buddlejaceae (d. Loganiaceae) Budlejowate
Buddleja L. 1753
syn.: Buddleia
Budleja, syn.: Omyn, Buddlea
Do rodzaju naley okoo 100 gatunkw, wystpujcych gwnie we wsch. Azji; w Polsce uprawianych jest 6 gatunkw, 1 odmiana botaniczna i 8 uprawnych. S to k r z e w y lub d r z e w a , rzadko roliny zielne, o l i c i a c h sezonowych lub wielosezonowych, pojedynczych, nakrzylegych, ale u B. alternifolia ukadaj si skrtolegle. K w i a t y s obupciowe, promieniste, 4-krotne, korona zronita jest w dug rurk z 4 patkami. O w o c e m jest torebka pkajca 2 klapami.
kwatera A/0
006428
Buddleja alternifolia Maxim. 1880
Budleja skrtolistna
K r z e w gsty, kopulasty, okoo 2 3-4 m, o pdach cienkich, dugich i ukowato przewisajcych na wszystkie strony. L i c i e sezonowe, skrtolege (!), wskolancetowate, 3-7 cm d., z wierzchu matowe, ciemnozielone, spodem z biaawym kutnerem. K w i a t y pojawiaj si w VI, pachn delikatnie, s bladofioletowe lub lila z pomaraczowym oczkiem; zebrane s w gste, kulistawe wizki wzdu zeszorocznych pdw;. W y s t .: pn.-zach. Chiny. U p r .: zad. mroz. (-26 C), najbardziej wytrzymaa na mrz spord wszystkich budlei. Wedug niektrych mroz. (-29 C), jednak w surowe zimy przemarza nawet w Polsce Zach. Z a s t .: krzew obficie kwitncy, o adnym pokroju. P o c h .: Pozna OB UAM - 1999.
rodzina Buxaceae Bukszpanowate
Buxus L. 1753
Bukszpan
Do rodzaju naley 70 gatunkw wystpujcych w pn. Afryce, zach. i pd. Europie, Azji Mn. i Wsch., Ameryce rod. i na Antylach; w Polsce uprawianych jest 6 gatunkw, 3 odmiany botaniczne i 44 uprawne; najczciej B. sempervirens. S to k r z ewy lub drzewa o pdach czworoktnych, zielonych i nagich. L i c i e wielosezonowe, nakrzylege, skrzaste, mae, caobrzegie, osadzone na krtkich ogonkach. K w i a t y rozdzielnopciowe, jednopienne, drobne, bezpatkowe. Kwiat eski otoczony mskimi. O w o c e „wyrzucaj z niewielkich torebek nasiona. W a r t o w i e d z i e : we wszystkich czciach roliny znajduj si trujce alkaloidy ponad 10 rnych, m.in. cyklobuksyna D. Dziaanie: podobne do cykutoksyny, drgawkotwrcze, z pocztku pobudzajce, pniej poraajce; objawy: wymioty, biegunka, drenie, zawroty gowy, zapa i mier na skutek orodkowego poraenia oddechu. Rokowanie powane.
kwatera IVE
006427
Buxus microphylla Siebold et Zucc.
Bukszpan drobnolistny
K r z e w 0,5-1 m wysokoci, kulisty, gsty, niekiedy poy si. P d y nagie, czworoktne, mikkie.   L i c i e wielosezonowe 0,8-2 0,5 cm, wskie, odwrotniejajowate, klinowate u nasady, cienkie, spodem matowe i jasnozielone; ogonek 0,5 cm d. W y s t .: Japonia znany tylko z uprawy na wyspie Kyusiu. U p r .: dost. mroz. do (-23 C) lub wicej? Dobra rolina obwdkowa lub okrywowa, moe by strzyona lub prowadzona naturalnie. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie - 1994.
fot.109
194 panorama: 5, 8, 11,12, 13; kwatera: IIID, X, XVA, XVI;
006836 2n = 28
Buxus sempervirens L.
Bukszpan zwyczajny, syn.: Bukszpan wieczniezielony, Bukszpan wiecznie zielony
Gsty k r z e w lub mae d r z e w k o , w ojczynie do 10 m wysokoci. L i c i e wielosezonowe (!), nakrzylege, eliptyczne lub jajowate, mae, nagie, skrzaste, ciemnozielone i byszczce. K w i a t y w III/IV, rozdzielnopciowe, bezpatkowe, tawe, niepozorne, pachn. Gatunek zmienny. W y s t .: zach. i pd. Europa, pn.-zach. Afryka, Azja Mn., Kaukaz. U p r .: mroz. (- 29 C), wymagania glebowe niewielkie, nie lubi siedlisk skrajnie mokrych i suchych. Preferuje stanowiska cieniste lub pcieniste i osonite od wiatrw; na penym socu wskazane jest osanianie w okresie zimy i wczesnej wiosny. Bardzo odporny na letnie susze oraz warunki miejskie. Bywa opanowywany przez tarczniki i miodwk bukszpanow (na szczytach pdw licie stulone i miseczkowato wygite). Z a s t .: najpopularniejszy, obok cisa, zawsze zielony krzew do zakadania strzyonych ywopotw i rnych ywych rzeb ogrodowych. Niezastpiony do stylowych parterw kwiatowych, ale wtedy odpowiednie s karowate odmiany, m.in. B. s. 'Suffruticosa' lub 'Myosotidifolia'. P o c h .: nn - <1970.
kwatera IVB
010679
Buxus sempervirens 'Aurea Pendula'
syn.: Buxus sempervirens 'Aureo-pendula'
Bukszpan zwyczajny 'Aurea Pendula'
K r z e w 2-3 m wysokoci, gsty, ronie do silnie. P d y mode dugie, przewisajce. Li c i e wielosezonowe, 2 0,8 cm, te lub tylko to upstrzone. U p r .: dost. mroz. (-23 C). Na stanowiskach pcienistych i sonecznych te zabarwienie jest intensywniejsze i duej si utrzymuje. Odmiana odporna na susz i zanieczyszczenia powietrza, tolerancyjna w stosunku do gleby. Wymaga ochrony od wysuszajcych i zimnych wiatrw. P o c h .: Ickworth Park ofiarowa J. Michalak - 2000.
kwatera IVB
003665
Buxus sempervirens 'Aureovariegata' H.West. 1770 {Anglia <1770}
syn.: Buxus arborescens aureo-variegata H.West 1770, Buxus sempervirens var. aurea Loudon 1838, Buxus
sempervirens
'Aureo-variegata'
Bukszpan zwyczajny 'Aureovariegata'
K r z e w 2-3 m wysokoci, ronie silnie, o pokroju piramidalnym, starszy nieco luny. L i c i e wielosezonowe, 2-2,3 0,71,2 cm, wskojajowate, nieregularnie topaskowane i nakrapiane, cz modych pdw w caoci ta. U p r .: dost. mroz. do (-23 C). P o c h .: Ickworth Park ofiarowa J. Michalak - 2000.
kwatera IVB
010680
Buxus sempervirens 'Elegans' {Francja 1862}
syn.: Buxus sempervirens 'Elegantissima', Buxus sempervirens var. elegantissima Bean non de Vos, Buxus
sempervirens elegantissima variegata
hort.
Bukszpan zwyczajny 'Elegans', syn. Bukszpan wieczniezielony odm. wytworna
K r z e w 2 1,5 m, wyprostowany, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 1,5- 2,5 0,7-1,1 cm, jajowate do lancetowatych, z kremowobiaym lub biaym obrzeeniem, niektre nieco „chorobliwie zdeformowane”. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Ickworth Park ofiarowa J. Michalak - 2000.
kwatera X
010682
Buxus sempervirens 'Latifolia Maculata'
syn.: Buxus sempervirens 'Japonica Aurea'
Bukszpan zwyczajny 'Latifolia Maculata', syn.: Bukszpan wiecznie zielony 'Latifolia Maculata'
K r z e w 2,5 2 m, po 10 latach uprawy 1 0,8 m, gsty, stokowaty, zwarty, ronie szybko. Licie wielosezonowe 2-2,5 1-1,5 cm, due, szerokie, silnie wypuke, nieregularnie toplamiaste; mode pdy jaskrawote nawet w caoci. U p r .: dost. mroz. (-23 C). Odmiana szczeglnie atrakcyjna wiosn. P o c h .: Gospodarstwo Szkkarskie L. i G. Kurowscy, Koskowola ofiarowa L. Kurowski - 1990.
kwatera IVB
009554
Buxus sempervirens 'Marginata' H.West 1770 {Francja <1770}
syn.: Buxus sempervirens 'Aureomarginata', Buxus sempervirens f. aureo-marginata hort. ex Schelle 1903,
Buxus sempervirens var. marginata Loudon 1838, Buxus sempervirens aureo-limbo H.West 1770
Bukszpan zwyczajny 'Marginata', syn. Bukszpan zwyczjny odm. tobrzega
K r z e w 2,5 3 m, gsty, zwarty, wyprostowany, ronie silnie. L i c i e wielosezonowe, 1,5-2,2 0,7-1 cm, szerokojajowate, ciemnozielone, pocztkowo z kremowym, pniej tym i nieregularnym obrzeeniem, s czsto pofalowane i zdeformowane. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Ickworth Park ofiarowa J. Michalak - 2000.
rodzina Verbenaceae - Werbenowate
Callicarpa L. 1753
Piknotka, syn.: Kalikarpa, Poadnia
Do rodzaju naley okoo 140 gatunkw wystpujcych w tropikach i subtropikach wsch. Azji, Ameryki rod. i Pn. W Polsce w kolekcjach notowane s 4 gatunki, 1 mieszaniec midzygatunkowy, 1 odmiana botaniczna i 1 uprawna. Uprawiane w Polsce k r z e w y o liciach sezonowych s krtkowieczne, przemarzaj niekiedy nawet w najcieplejszych regionach kraju. Jednake ze wzgldu na oryginalne owoce, niepospolitej barwy, warte upwszechnienia.
516 panorama 20; kwatera IIIB
009251
Callicarpa bodinieri var. giraldii Rehder 1934
syn.: Callicarpa giraldii Hesse ex C.K.Schneid., Callicarpa Giraldiana hort., Callicarpa giraldiana Hesse ex
Rehder, Callicarpa giraldiana var. subcanescens Rehder
Piknotka Bodiniera odm. Giralda, syn.: Kalikarpa Bodiniera odm. Giralda, Poadnia Bodiniera odm. Giralda
K r z e w w uprawie do 1,5-2 m wysokoci, w ojczynie do 3 m. L i c i e ma sezonowe, eliptyczne lub eliptycznojajowate 5-12 cm d., u nasady klinowate, na szczycie zaostrzone, zbkowane, spodem tylko na nerwach kpkowato pokryte woskami i ogruczolone, z wierzchu nagie. K w i a t y w VII/IX, liczne, jasnofioletowe, na trzonkach (jak ogonki liciowe) 5-15 mm d., zebrane w gstych wierzchotkach 2-3 cm red. O w o c e w kocu IX XI i dugo utrzymuj si na krzewie, 3 mm red., kuliste, liczne, fioletowe (!). W y s t .: rod. i zach. Chiny. U p r .: dost. mroz. (-23 C), wymaga miejsc ciepych, osonitych, gleb yznych; powinna by sadzona w grupie po kilka krzeww, wtedy owocuje obficiej (zapylenie krzyowe). Z a s t .: niespotykany u innych rolin kolor licznych owocw (!) jest natychmiast zauwaalny w ogrodzie. Bardzo cenny krzew do uprawy w najcieplejszych regionach kraju. cenny do jesiennych zestawie kolorystycznych oraz na suche bukiety. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1993; OB Wrocaw - 1999.
518 panorama 20; kwatera IIIB
009256
Callicarpa bodinieri 'Profusion' {T. van Veen & Zonen}
[C. bodinieri var. giraldii ? (siewka)]
Piknotka Bodiniera 'Profusion', syn.: Kalikarpa Bodiniera 'Profusion', Poadnia Bodiniera 'Profusion'
K r z e w o wzrocie sabszym od gatunku. L i c i e ma sezonowe, mode brzowe lub brzowopurpurowe. K w i a t y bladorowe. O w o c e we IX-XI, liczne, nieco wiksze od gatunku, 3-4 mm red., ciemnofioletowe (HCC033/1), zebrane po 30-40 (!) razem. Z a s t .: najwartociowsza odmiana wrd piknotek, ze wzgldu na obfite owocowanie ju w modym wieku i oryginalnej barwy owoce. Niezbdna w kadym zimowym ogrodzie. Owocujce gazki s cennym materiaem do wizanek i dekoracji rolinnych. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
171 panorama: 4,10; kwatera IVA
008384
Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 1872
syn.: Callicarpa gracilis Siebold et Zucc, Callicarpa koreana hort., Callicarpa purpurea Juss. 1806, Porphyra
dichotoma
Lour. 1790
Piknotka rozwidlona, syn.: Kalikarpa purpurowa, Poadnia purpurowa
K r z e w do 1,5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty, czsto z fioletowymi pdami. L i c i e sezonowe, 3-8 (10) cm d., pikowane powyej poowy; ogonki liciowe krtkie 2-4 mm d. K w i a t y w VII/VIII, rowe lub biaawe, skupione po 1020 w kwiatostanach, osadzonych na trzonkach duszych od ogonkw liciowych. O w o c e w X, 34 cm red., fioletowopurpurowe z odcieniem liliowym. W y s t .: wsch. i rod. Chiny, Japonia, Tajwan, Pw. Koreaski. Z a s t .: jak inne piknotki. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Dendrologick Zahrada VOZ Prhonice - 1990.
fot.213
513 panorama. 20; kwatera: IIIB, IIIC, A/9;
006424
Callicarpa japonica Thunb.1784
Piknotka japoska, syn. Kalikarpa japoska, Poadnia japoska
K r z e w do 1,5-2 m wysokoci, mode p d y pokryte woskami, starsze nagie. L i c i e 6-12 cm d. 2,5-4,5 cm, z dugim wycignitym wierzchokiem, drobno pikowane prawie do nasady, spodem ogruczolone; ogonki 2-5 cm d. K w i a t y w VIII, rowe lub biaawe, pachn; zebrane w kwiatostany 1,5-3 cm red., na trzonkach 5-10 mm d., duszych od ogonkw. O w o c e we IX-X, 4 mm red., fioletowe (!) i utrzymuj si dugo. W y s t .: Japonia, Tajwan, Chiny, Manduria. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Arboretum Nov Dvr u Opavy - 1991, 1993, 1999.
fot.214
514 panorama 20; kwatera IIIB;
006423
Callicarpa japonica 'Leucocarpa' {1845}
syn.: Callicarpa japonica f. albobacca Hara, Callicarpa japonica 'Albibacca'
Piknotka japoska 'Leucocarpa', syn. Kalikarpa japoska odm. biaoowocowa
Wyglda prawie identycznie jak gatunek, ale ma owoce biae. Cecha ta jest silnie utrwalona, dlatego mona odmian mnoy z nasion. Z a s t .: jak inne piknotki, ale barwa owocw nie tak oryginalna.    U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1999.
rodzina Ericaceae - Wrzosowate
Calluna  Salisb. 1802
Wrzos
Do rodzaju naley tylko 1 gatunek. W Polsce uprawianych jest 141 odmian.
fot.173    PL
kwatera IIA;
009999
Calluna vulgaris (L.) Hull
syn.: Erica vulgaris L. 1753, Calluna erica DC., Calluna vulgaris (L.) Salisb.
Wrzos zwyczajny, syn.: Wrzos pospolity, „erika”, „wrzost”, „wrzos zwyky”
K r z e w i n k a lub krzew o pdach cienkich, amliwych, wznoszcych si do 30-50 (100) cm wysokoci. L i c i e wielosezonowe 13 mm d., silnie zredukowane, uskowate, nakrzylege i dachwkowato uoone w 4 prostnicach. K w i a t y w VII/IX, okoo 6 mm d., dzwonkowate, zrosopatkowe, wiatro- i owadopylne, miododajne; kielich duszy od korony (!) z wolnymi, lancetowatymi dziakami, okwiat pergaminowaty, lilioworowy, pozostaje po przekwitniciu na owocach; zebrane w gste, wyprostowane i jednostronne grona. O w o c e m jest torebka otoczona zeschnitym okwiatem. W y s t .: Europa z wyjtkiem Woch i pd. czci Pw. Bakaskiego. W Polsce pospolity w borach sosnowych i na torfowiskach kwanych. U p r .: b. mroz. (> -29 C), wiatodny (!), wymaga gleb kwanych, lekkich, prchniczych, przepuszczalnych, dosy wilgotnych. Wskazane jest uywanie wody mikkiej, kwanej (jak w uprawie rolin z rodzaju Rhododendron), cikowanie pytkiego systemu korzeniowego, osonicie rolin na zim przed wysuszajcymi wiatrami i usuwanie (cicie) suchych kwiatostanw w IV. Z a s t .: bardzo cenny krzew do kompozycji w ogrodach „wrzosowiskowych”. W a r t o w i e d z i e : kwiaty wrzosu (Flos Callunae) i szczyty pdw (Herba Callunae) zawieraj garbniki, flawonoidy (m.in. kwarcytryn i mirycytryn), alkaloid erykodyn, arbutyn i substancje goryczowe. Stosowane s w przewlekych nieytach przewodu pokarmowego, agodnej biegunce i przy niedostatecznym wydzielaniu soku odkowego. W weterynarii odwar z kwiatw podaje si profilaktycznie zwierztom, ktre miay kontakt z osobnikami chorymi na pryszczyc, w stanach zapalnych pcherza i drg moczowych, biegunkach, nieytach ukadu pokarmowego i zaburzeniach trawiennych; kompresy z odwaru z ziela wrzosu stosuje si przy zapaleniach wymion. P o c h .: samosiewy w korze stosowanej do cikowania.
kwatera IIA
002692
Calluna vulgaris 'Argentea'
Wrzos zwyczajny 'Argentea'
K r z e w i n k a okoo 25 cm wysokoci, szerokorozoysta o liciach wielosezonowych, intensywnie zielonych i kocwkach pdw zim biaych. K w i a t y w VIII/IX, lilioworowe. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989.
kwatera IIC
002702
Calluna vulgaris 'Cuprea' {<1873}
Wrzos zwyczajny 'Cuprea'
K r z e w do 45 cm wysokoci, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe, w lecie miedzianote, w zimie miedzianoczerwone. K w i a t y w VIII/IX, nieliczne, lilioworowe. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989.
555 panorama. 21a; kwatera IIC
002726
Calluna vulgaris 'Minima'
syn.: Calluna vulgaris 'Nana', Calluna vulgaris 'Pendula'
Wrzos zwyczajny 'Minima'
K r z e w i n k a okoo 10 cm wysokoci, poduszkowata, o cienkich jasnozielonych pdach. L i c i e wielosezonowe zielone, zim przebarwiaj si brzowawo. K w i a t y w VIII/IX, nieliczne lub czsto ich brak, purpurowofioletowe. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989.
kwatera IIC
002724
Calluna vulgaris 'Mullion' {Maxwell et Beale}
Wrzos zwyczajny 'Mullion'
K r z e w i n k a do 25 cm wysokoci o zwartym, kobiercowym pokroju. Pdy gsto pierzasto rozgazione. L i c i e wielosezonowe, zielone. K w i a t y w VIII/IX, lilioworowe, pojedyncze na silnie rozgazionych, krtkich pdach, liczne. U p r .: dost. mroz. (-23 C). Stara wartociowa odmiana, cielca si, podobna do C. v. 'Kynance' (kwiaty nieco ciemniejsze i mniej mrozoodporna). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski 1989.
kwatera IIA
007670
Calluna vulgaris 'Pallida' {Maxwell et Beale 1927}
Wrzos zwyczajny 'Pallida'
K r z e w i n k a do 30 cm wysokoci, wyprostowana i do zwarta. K w i a t y w VIII/IX, pojedyncze, liczne, bladolilioworowe. Czsto w szkkach pod nazw 'Pallida' oferowana jest odmiana 'Pallas' o kwiatach purpuroworowych. U p r .: dost. mroz. (-23 C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989.
rodzina Cupressaceae - Cyprysowate
Calocedrus Kurz 1873
syn.: Heyderia, Libocedrus Endl. 1847
Cedrzyniec, syn.: Kalocedrus
Do rodzaju nale 3 gatunki wystpujce w Ameryce Pn. i Azji Wsch. W Polsce w uprawie 1 gatunek i 3 odmiany botaniczne.
fot.123,154
98 panorama:1b,18,19,21b,22 ; kwatera: IIIE, IIIJ, A/1; 004179 2n = 22
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1956
syn.: Calocedrus californica Kurz., Heyderia decurrens K.Koch 1872, Libocedrus Craigiana C.Lawson ex
Gordon, Libocedrus decurrens Torr. 1853, Thuja Craigiana Murray 1853, Thuja gigantea Carrire 1855 non
Nutt.
Cedrzyniec kalifornijski
D r z e w o 15 1,5 m, w ojczynie do 45 m wysokoci, rozdzielnopciowe, jednopienne o koronie wskostokowatej, zwartej. Rozgazienia spaszczone, pokryte wskimi i rwnej dugoci uskami. Szyszki 2-2,5 cm d., zwisaj pojedynczo na kocach gazek, dojrzewaj w pierwszym roku i otwieraj si szeroko. W y s t .: zach. cz Ameryki Pn. U p r .: zad. mroz. (-26 C); wymaga miejsc ciepych, osonitych, gleb yznych i dostatecznie wilgotnych; polecana do uprawy w najcieplejszych regionach kraju. W Europie od 1853 r., w Polsce od 1872 r. O k a z y najwiksze w Polsce: obecnie 90-letni okaz, ronie w winoujciu 28/160 cm obw. (pomiar 1979 r.), w Rogowie 41-letni 18/40 cm red. P o c h .: Arboretum Krnickie (?) ok. 1965 r. (pomiar w 2000 r kwatera: IA 14/100, IIIE 11/69); Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa J. Tumiowicz - 1990, 1993, 1997
kwatera IIIE
012701
Calocedrus decurrens 'Columnaris' Beissn. 1884 {<1884}
syn.: Calocedrus decurrens 'Fastigiata' H.G.Hillier 1971, Libocedrus decurrens var. columnaris Beissn.
Cedrzyniec kalifornijski 'Columnaris'
Wyglda prawie identycznie jak gatunek, ale ma pokrj wskokolumnowy. U p r .: zad. mroz. (-26 C). P o c h .: Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowali W. Bugaa i T. Bojarczuk - ok. 1968.
rodzina Calycanthaceae Kielichowate
Calycanthus  L. 1759
Kielichowiec
Do rodzaju naley 6 gatunkw wystpujcych na poudniu USA; w Polsce w uprawie 3 gatunki, 1 odmiana botaniczna i 2 uprawne. S to wysokie k r z e w y z rnymi czciami aromatycznie pachncymi, o l i c i a c h sezonowych, caobrzegich, nakrzylegych, krtkoogonkowych. K w i a t y maj do due, pachnce, okwiat wielolistkowy, nie zrnicowany na kielich i koron. Prciki liczne w kilku okkach. O w o c e m jest brzowa nieupka otoczona niby-torebk powsta ze zronitego dna kwiatowego.
179 panorama. 4; kwatera IVA
010747
Calycanthus fertilis Walter 'Purpureus' {Holandia <1933}
syn.: Calycanthus glaucus 'Purpureus', Calycanthus floridus 'Purpureus'
Kielichowiec plenny 'Purpureus'
K r z e w 13 m wysokoci, po 10 latach uprawy okoo 1m red., z odrostami korzeniowymi; rne czci nagie i sabo pachnce. L i c i e sezonowe, 510 cm d., na wierzchu byszczce i szorstkie, spodem matowe i fioletowoczerwone (u gatunku sine !). K w i a t y w VI/VII, 5 cm red., do liczne, ciemne, winiowobrzowe, sabo pachn. Owoce s gruszkowate, 5-7 cm d., w grnej czci zwone w szyjk. U p r .: wymagania niedostatecznie u nas poznane, prawdopodobnie mroz. (-29 C). W Wojsawicach ronie powoli, ale zdrowo i kwitnie do obficie. Jest wyranie niszy i ma pokrj bardziej zwarty od innych kielichowcw. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
fot.201
166 panorama. 4; kwatera: IIIC, IVA;
003666
Calycanthus floridus L. 1759
syn.: Beurera florida O.Kuntze, Butneria florida Kearney, Calycanthus sterilis Walter, Calycanthus mollis Raf.
1838
Kielichowiec wonny
K r z e w 13 m wysokoci, ronie powoli, mode pdy i licie od spodu gsto pokryte kutnerem i szarozielone. L i c i e sezonowe 5-12 cm d., najwyej 2 dusze ni szersze. Pdy, korzenie, licie i korowina (zwaszcza wysuszona) wydaj silny zapach „korzenny”, podobny do tzw. godzikw. Kwiaty rozwijaj si w VI/VII, 4-5 cm red., czerwonobrzowe i pachn silnie. O w o c e 5-7 cm d., u nas raczej nie zawizuj si. W y s t .: pn.-wsch. stany USA. U p r .: mroz. (-29 C), starsze egzemplarze do wytrzymae na mrz, mode mog przemarza, dlatego wskazane okrywanie na zim we wsch. Polsce. Wymaga gleb yznych, prchniczych, gbokich dostatecznie wilgotnych,. Z a s t .: krzew mao efektowny z pokroju, ale o oryginalnych kwiatach; cenny w kolekcjach. Interesujcy jako rolina do uprawy plantacyjnej z przeznaczeniem na mieszanki zapachowe. P o c h .: OB Wrocaw - 1989, 1994.
kwatera IIIB
006837
Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. 1841
syn.: Calycanthus macrophyllus hort. ex Schelle 1903
Kielichowiec zachodni, syn.: Kielichowiec kalifornijski
K r z e w podobny do innych gatunkw kielichowcw, ale ma pczki widoczne nie ukryte w ogonkach, a l i c i e wiksze do 20 cm, obustronnie zielone, po roztarciu silniej pachn. K w i a t y rozwijaj si stopniowo od VI/IX, s purpurowobrzowe, do 7 cm red. W y s t .: Kalifornia. U p r .: zad. mroz. (-26 C), w rod. Polsce w czasie surowych zim moe wymarza cakowicie. P o c h .: OB Zrich - 1992.
rodzina Bignoniaceae - Bignoniowate
Campis   Lour. 1790
syn.: Bignonia L.1753, Tecoma Juss. 1779
Milin, syn. (daw.) trbka
Do rodzaju nale tylko 2 gatunki wystpujce w Azji Wsch. i Ameryce Pn.; w Polsce w uprawiane s 2 gatunki, 1 mieszaniec midzygatunkowy i 4 odmiany uprawne. S to p n c z a niezupenie odporne na mrozy, o dugich trbkowatych kwiatach i pdach owijajcych si oraz wytwarzajcych korzonki czepne.