Nazwa łacińska   Nr.
rośliny
 Enkianthus subsessilis   549
 Erica carnea 'Snow Queen'   603
 Euonymus fortunei 'Coloratus'     90
 Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'   107
 Euonymus fortunei 'Silver Queen'   268
 Euonymus fortunei 'Sunspot'   198
 Euonymus fortunei 'Vegetus'   628
 Euphorbia epithymoides   629
 Exochorda x macrantha   284