PL
10  pan.:1a,18; kwatera IIIF, IX, XVI
003991 2n = 24
Quercus petraea (Matt.) L. Blume
syn.: Quercus dschorochensis K.Koch sensu non Wenz., Q. petraea Matt., Q. robur 'Spielart', Q. sessiliflora
Salisb., Q. sessilis Ehrh.
D±b bezszypu³kowy
D r z e w o do 25 - 30 (40) × 15 - 20 (25) m, podobne do Q. robur, ale kwitnie pó¼niej w V/VI, ma l i c i e nie uszkowate u nasady, z æó³tozielonym ogonkiem, æo³ździe bez zielonkawych pasków, miseczki prawie siedz±ce bezszypu³kowe (!). W y s t .: zach., rod. i p³d.-wsch. Europa po Azjź Mn. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); bardziej tolerancyjny w stosunku do gleby od Q. robur i lepiej od niego znosi stanowiska suche, gor±ce. Gatunek lasotwórczy w Polsce: drzewostanów nasiennych - 590 ha, drzew doborowych - 58, plantacji nasiennych - brak. Z a s t .: stosowany na glebach s³abszych, w zadrzewieniach krajobrazowych i parkach lenych, zamiast Q. robur. O k a z y  n a j w i ź k s z e  w Polsce: Turawa 25/552/377, Poraæyn, gm. Opalenica 25,5/380/225, Choszczno 25/382/223.
P o c h .: naturalne stanowisko - <1928 r.; kw. IX 27 m wys. i 240 cm obwodu (pomiar w 2000 r.)