fot.185
102 pan.16,21a ; kwatera IIIC;
008502
Abies concolor 'Violacea' Murray 1875
syn.: Abies concolor var. violacea hort., Picea concolor violacea Roezl 1879
Jod³a jednobarwna 'Violaceae'
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale ma ig³y niebieskobia³e lub srebrzystoniebieskie. Rozmna¿ana z nasion powtarza cechy odmianowe w znacznym stopniu. Szczepiona ronie s³abo.   U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: MPZ Bielsko-Bia³a 1988.