105 pan.:1b,22 ; kwatera IIA, XV
016416
Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Clarke(?) 1828 {Anglia <1828}
syn.: Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'
Klon jawor 'Purpureum', syn.: Klon jawor odm. purpurowa
Podobny do A. pseudoplatanus 'Atropurpureum'. L i c i e m³ode, w momencie rozwijania br±zowoczerwone, pó¼niej na spodzie ciemnofioletowopurpurowe (!); intensywniej zabarwione od A. ps. 'Purpurascens'; jesieni± æó³te i pomarańczowoczerwone. Skrzyde³ka owoców zielone. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928 r.; kwatera XV - 20 m wys. i 195 cm obwodu (pomiar w 2000 r.).