fot.55
12 pan.: 1a,1b,10,14; kwatera: IA, VIA, IX, XIIB;
012575
Rhododendron 'Herme' {Firma T.J.R. Seidel 1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Diadema' × R. 'Everestianum']
æanecznik 'Herme'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki, pok³adaj±cy siź, æywotny. L i c i e wielosezonowe 12 - 14 × 5,5 - 6,5 cm, wypuk³e, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm red., w p±ku brudno lilioworóæowe, pó¼niej jasnoliliowe (76C-D), bielej±ce ku rodkowi; cźtki wyraziste, æó³tozielone (153C-D) na jednym lub na 3 górnych p³atkach; nitki prźcików i s³upka bia³e; brzeg p³atków lekko pofalowany, p³atek górny rodkowy szeroki, wyprostowany, pozosta³e charakterystycznie silnie wywiniźte na zewn±trz (!); zebrane po 15 - 19 w zwarte, kuliste kwiatostany 15 - 19 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez
H. Grzeszczak - Nowak i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. Odmiana nazwana imieniem æony w³aciciela szkó³ek w Grüngräbchen Hermine Seidel. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1975. W a r t o   w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Herme' {Firma T.J.R. Seidel 1928} [sport z R. 'Eggebrechtii'] syn. R. 'Hermes'.