fot.51
128   pan.3 ; kwatera: IIIB, XIIB
004479
Rhododendron fortunei Lindl. 1859
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Fortunea
æanecznik Fortune'a
K r z e w wyprostowany, w uprawie 1 -3 m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo do 10 m, nieco lu¼ny, szybko rosn±cy. M³ode p ź d y bladozielone, ogruczolone, potem nagie. L i c i e wielosezonowe 8 - 20 × 3 - 8 cm d³., nagie, pod³ugowatoeliptyczne, obustronnie zaokr±glone z wyrostkami na końcu, z wierzchu matowe ciemnozielone z 14 - 16 parami nerwów, od spodu niebieskozielone; ogonek 1 - 3 cm d³. K w i a t y w V, 5 - 7 × 7 - 9 cm, silnie pachn±ce, szeroko lejkowatodzwonkowate, delikatnie jasnoróæowe do bia³ych z odcieniem æó³tym, 7 - 8- p³atkowe, na zewn±trz z gruczo³kami lub bez; 14 -16 nagich prźcików, szypu³ki 2,5 - 4 cm d³.; kwiatostany lu¼ne na szczytach pźdów, z³oæone z 6 -12 kwiatów. W y s t .: Chiny Sichuan, Hubei, Guangdong, Xizang, Jiangxi, Fujian, Anhui, Zhejiang na wysokoci 600 - 1200 m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). W a r t o   w i e d z i e ę : gatunek ten po raz pierwszy zosta³ znaleziony w 1855 r. przez Roberta Fortune'a (1812 - 1880) znanego szkockiego zbieracza rolin i odkrywcź wielu nowych gatunków w Chinach i Japonii. P o c h .: Grugapark w Essen 1990; OB PAN-Powsin Warszawa ofiarowa³ A. Marczewski - 1995; nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.