129 pan.3 ; kwatera: IIIC, VIIB
004434
Taxus baccata 'Fastigiata' Loud. 1838 {Irlandia/Lee & Kennedy Nurs. 1870/>187}
syn.: Taxus baccata var. hibernica Hook. ex Loudon, Taxus baccata var. fastigiata (Lindl.) Loudon, Taxus
baccata stricta
C.Lawson, Taxus fastigiata Lindl. 1850, Taxus hibernica Macay 1836, Taxus pyramidalis hort.
Cis pospolity 'Fastigiata', syn.: Cis pospolity odm. irlandzka
K r z e w do 3 m wysokoci, o wskim, kolumnowym pokroju z wiekiem coraz szerszym, ronie do szybko. I g y wielosezonowe, ciemnozielone, odgite ku doowi i uoone promienicie. Klon eski. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C), zalecany do uprawy w regionach o agodnym, morskim klimacie. P o c h .: Ogrd Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowaa . Swio - 1993; OBUWr. Wrocaw - 1995.