fot.63
13 pan.1a ; kwatera: IIIF, VIA;
012576
Rhododendron 'Baroness Henry Schröder' {G. Waterer <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
syn. Rhododendron 'Baron Schröder'
¿anecznik 'Baroness Henry Schröder'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroko wyprostowany, lu¼ny. L i c i e wielosezonowe ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, liczne corocznie, na pocz±tku kwitnienia lilioworó¿owe, pó¼niej bia³e z wyra¼nymi, ciemnoczerwonymi cêtkami; zebrane po 15 - 23 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat, oznaczona przez W. Schmalscheidta (dawniej jako R. 'Humboldt'). P o c h .: nn <1928, Wojs³awice - 1993. W a r t o  w i e d z i e æ : o takiej samej nazwie inna odmiana R. ' Baroness Henry Schröder' {?} [R javanicum × R 'Princes Royal'] ró¿anecznik u nas nie mrozoodporny.