131 pan.3 ; kwatera VIII
007877
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' {Boom/Späth ok. 1860/1883}
Klon jawor 'Prinz Handjery', syn.: Klon jawor odm. Ksi±æź Handjery
Ma³e d r z e w o oko³o 8 - 12 m wysokoci, ronie powoli. L i c i e sezonowe, najm³odsze ceglastoczerwone, pó¼niej nierównomiernie bladoróæowe do szaroæó³tych, latem zieleniej±; od spodu jasnopurpurowofioletowe; ogonki d³ugie, czerwone, pokryte w³oskami u nasady blaszki. Odmiana podobna do A. ps. 'Brilliantissimum', od której ronie szybciej. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.