132 pan.3 ; kwatera VIII
003602
Acer rubrum L. 1753 Sekcja Rubra
syn.: Acer barbatum Michx. 1803 p.p., Acer carolinianum Walter 1788, Acer sanguineum Spach 1834, Rufacer
rubrum
(L.) Small 1933, Sacharodendron barbatum (Mich.) Nieuwl. 1914 p.p.
Klon czerwony
D r z e w o czźsto dwupienne, w uprawie do 25 m wysokoci, w ojczy¼nie 20 - 40 m, o szerokokolumnowych koronach i piźknych, szarostalowych pniach. L i c i e sezonowe, 5(3)- klapowe do 10 cm d³., sercowate, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, spodem sinoniebieskawe; jesieni± intensywnie czerwone i pomarańczowe. K w i a t y w III - IV, liczne, w gźstych pźczkach, rozkwitaj± przed rozwojem lici, ciemnoczerwone (!) z prźcikami na d³ugich nitkach, miododajne. O w o c e do 2 cm d³., z czerwonymi skrzyde³kami na d³ugich 6 -10 cm szypu³kach; opadaj± w V - VI. W y s t .: wsch. czź¶ę Ameryki P³n. U p r .: mroz. ( - 29 °C), wymaga æyznych, kwanych i wilgotnych gleb; na glebach wapiennych ronie ¼le. Z a s t .: jeden z najpiźkniejszych klonów, efektowny w okresie kwitnienia i wyj±tkowo barwny jesieni±. Cenny dla parków i zieleńców miejskich wolnych od jemio³y, poniewaæ jest to gatunek klonu szczególnie ³atwo atakowany. P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.