133 pan.3,21a,22 ; kwatera: IIA, IIC
002986
Rhododendron 'Praecox' {J. Davies oko³o 1855/1860}
(Gr. 24a Dauricum/Carolinianum)
[R. dauricum + × R. ciliatum]
syn. Rhododendron praecox Carriéré
æanecznik 'Praecox'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1,2 m, wyprostowany i lu¼ny. L i c i e dwusezonowe 4 - 6 cm d³., jajowate, m³ode jasnozielone, pó¼niej ciemnozielone i b³yszcz±ce, orzźsione, od spodu z tarczkami. K w i a t y w III/IV, 3 - 4,5 cm red., czźsto sterylne, na zewn±trz jaskrawolilioworóæowe (77B), wewn±trz janiejsze (77C-75A); brzeg p³atków i æy³ki jak p³atki na zewn±trz; zebrane po 2 - 3, rzadko do 8 lub pojedyncze, w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), kwiaty bywaj± uszkadzane przez wiosenne przymrozki. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.