138 pan.3

Carex ornithopoda 'Variegata'

Turzyca ptasie ³apki 'Variegata'