139 pan.3; kwatera VIII
003766
Prunus eminens Beck 'Umbraculifera' {Spth 1884}
[P. cerasus P. fruticosa]
syn.: Cerasus vulgaris Mill. f. umbraculifera (Jaeg.) comb.nova, Prunus fruticosa 'Globosa' hort., Prunus
cerasus
'Umbraculifera', Prunus cerasus L. var. dumosa Dippel, Prunus cerasus L. f. globosa Spth
Winia osobliwa 'Umbraculifera', syn.: Winia osobliwa odm. kulista, Winia karowata odm. kulista
K r z a c z a s t a odmiana, bardzo gsta, krtkopdowa, zwykle spotykana w formie piennej, o wyjtkowo regularnej (!), kulistej, jakby strzyonej koronie do (2) 3 - 5 (7) m red., ronie powoli. K w i a t y w V/VI, biae, po 2 - 4, nietrwae. O w o c e ciemnoczerwone, wielkoci grochu, kwane, chtnie zjadane przez ptaki. U p r .: mroz. ( - 29 C). Z a s t .: odmiana wyjtkowo cenna (!) - tworzy najbardziej regularne kule wrd drzew liciastych - nadaje si do obsadzania wskich ulic i alei parkowych oraz do rnych zaoe geometrycznych. Szczepiona na podkadkach o rnej wysokoci daje moliwoci przestrzennego rozmieszczenia. P o c h .: Szkka Drzew i Krzeww „KULAS”, Pisarzowice - 1998.