143  pan.:3,20,22; kwatera: IIA, IIIB, IIID,
004180
Cedrus libani ssp. atlantica (Endl.) Batt. et Trab.
syn.: Abies atlantica (Endl.) Lindl. 1858, Cedrus africana A.Murray 1867, Cedrus africana Gordon ex Knight et
Perry, Cedrus argentea Loudon ex Gordon 1855, Cedrus atlantica Manetti 1844, Cedrus atlantica (Endl.)
Manetti ex Carričre, Cedrus elegans Knight 1850, Cedrus libani var. atlantica (Endl.) Hook.f., Cedrus libanitica
Trew ex Pilg. ssp. atlantica (Endl.) O.Schwarz, Cedrus libanotica Link ssp. atlantica (Endl.) Holmboe, Pinus
atlantica
Endl. 1847, Pinus cedrus var. atlantica Parl.
Cedr atlaski
D r z e w o w ojczy¼nie do 40 m wysokoci, o lu¼nej koronie. I g ³ y wielosezonowe do 2,5 cm d³., niebieskawozielone, w porównaniu z Cedrus libani ssp. libani ich końce s± prze¼roczyste pod wiat³o. W y s t .: góry Atlas w Afryce P³n. U p r .: do¶ę mroz. (< - 20,5 °C), ale przemarza nawet w najcieplejszych regionach kraju, szczególnie okazy m³ode. W a r t o w i e d z i e ę : w Arboretum w Glinnej 23-letni okaz ma 11/24 cm red. i obradza szyszki (!). P o c h .: Szkó³ka Rolin Ozdobnych J.i Z. Byczkowscy, Glinka 1989; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz 1989.