148 pan.3 ; kwatera IX
003009
Rhododendron degronianum Carriére ssp. yakushimanum (Nakai) H.Hara 1986 var. yakushimanum
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron degronianum Carriére ssp. yakushimanum (Nakai) H.Hara 1986, Rhododendron
degronianum
Carriére var. yakushimanum (Nakai) Kitam. 1972, Rhododendron metternichii Siebold et Zucc.
var. yakushimanum (Nakai) Ohwi 1953, Rhododendron metternichii Siebold et Zucc. ssp. yakushimanum
(Nakai) Sugim. 1961, Rhododendron yakushimanum Nakai 1921
æanecznik jakuszimański
K r z e w do 1 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,5 - 1,5 m, bardzo gźsto ulistniony, kulisty, zwarty o bardzo ma³ych przyrostach pźdów na d³ugo¶ę. P ź d y grube i pokryte gźstym, filcowatym, bia³oszarym kutnerem. L i c i e wielosezonowe, w ojczy¼nie utrzymuj± siź przez 5 - 7 lat, jajowatolancetowate, 5 - 12 × 3 cm, wypuk³e, brzeg podwiniźty do do³u; m³ode z wierzchu pokryte gźsto szarobia³ymi lub szarobrunatnymi w³oskami, starsze g³adkie, b³yszcz±ce i ciemnozielone, od spodu pokryte wyció³k± najpierw szarobia³±, pó¼niej szarobrunatn± do jasnobrunatnej. K w i a t y w drugiej po³. V, oko³o 3,5 cm red., 5-p³atkowe, szerokodzwonkowate, w p±ku jasnoróæowe, pó¼niej bladoróæowe, pod koniec kwitnienia czysto bia³e (wtedy bardzo podobne do odmiany 'Koichiro-Wada', która od pocz±tku kwitnienia jest mniej róæowa); zebrane po 18 - 20 w gźste kwiatostany. W y s t .: Japonia wyspa Yaku Shima (st±d nazwa), najliczniej w górach Kuyu, Yaedake. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); we Wroc³awiu podczas surowej zimy 1986/87 m³ode roliny, okryte stroiszem wierkowym, nie dozna³y æadnych uszkodzeń. Róæanecznik jakuszimański jest jednym z najpiźkniejszych i najcenniejszych niskich róæaneczników. P o c h . Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbchen - 1994.