150 pan.: 4,5,24 ; kwatera X
004410
Pinus mugo var. pumilio (Haenke) Zenari 1921
syn.: Pinaster pumilio Clus. 1583, Pinaster magellensis Schouw 1845, Pinaster montana Walther, Pinus
montana
var. prostrata Tubeuf, P. montana var. pumilio (Haenke) Heer, P. mugo ssp. pumilio (Haenke) Franco,
P. pumilio Haenke 1791
Sosna górska odm. kar³owa, syn.: Kosodrzewina
K r z e w do 3 m red., p³askokulisty i bardzo gźsty, starsze szeroko rozpostarte. S z y s z k i symetryczne, jajowatokuliste, w pierwszym roku niebieskawe do fioletowych z woskowym nalotem, dojrza³e æó³tawe do ciemnobr±zowych. Tarczki z wierzchu wypuk³e, od spodu wklźs³e, piramidki osadzone poniæej po³owy, wciniźte. W y s t .: góry r. i wsch. Europy - Alpy, Karpaty, Ba³kany. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie Mykita-Szymański, Dobrzyń ofiarowa³ -J. Mykita - 1988.