fot.133
164 pan.:4,5,10,11,12,13,14,18,24,26; kwatera XIIB;
003789
Fagus sylvatica f. purpurea (Aiton) C.K.Schneid. 1904
syn.: Fagus purpurea Breiter 1817, Fagus purpurea Dum.Cours. 1811, Fagus sylvatica atropurpurea
G.Kirchn.1864, Fagus sylvatica atropurpurea G.Kirchn.1864, Fagus sylvatica atro-rubens, Fagus sylvatica f.
purpurea C.K.Schneid. 1906, Fagus sylvatica foliis purpureis Weber 1822, Fagus sylvatica L. purpurea Desf.
1804, Fagus sylvatica nigra, Fagus sylvatica purpurea Fisch. 1812, Fagus sylvatica 'Purpurea', Fagus sylvatica
var. sanguinea Pers. 1807, Fagus sylvatica var. atro-punicea H.West 1770, Fagus sylvatica var. purpurea nova
hort. 1894
Buk pospolity f. purpurowa, syn.: Buk pospolity f. czerwonolistna
Nazwa zbiorowa obejmuj±ca wszystkie okazy buka, o mniej lub bardziej czerwonych liciach, pierwotnie znajdowanych w naturze oraz selekcjonowanych sporód siewek w szkó³kach, a pó¼niej takæe mnoæonych wegetatywnie. Bardzo czźsto spotykana forma buka w naszych terenach zieleni. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Szczególnie cenne s± okazy o intensywnym wybarwieniu lici, mnoæone wegetatywnie. O k a z y  n a j w i ź k s z e   w  o k o l i c a c h  W r o c ³ a w i a : Brzeg Dolny 28/470, Mas³ów, gm. Trzebnica 28/445, Wilkowa Ma³a, gm. Prusice 19/440, Wisznia Ma³a 26/430, Budzicz, gm. Prusice 17/430. P o c h .: nn <1928 r.; pomiar w 2000 r. - 23,5 m wys. i 395 cm obwodu (510 cm podk³adka).