fot.106
165 pan.4,11,19,23,24; kwatera: IIIB, IIIH, X, A/2, A/6a;
007926
Pinus sylvestris 'Watereri' Beissn. 1902 {A. Waterer 1865}
syn.: Pinus sylvestris f. pumila Beissn. 1891, P. sylvestris glauca hort., P. sylvestris nana Den Ouden, P.
sylvestris watereri
Beissn., P. sylvestris 'Watereriana'
Sosna pospolita 'Watereri', syn.: Sosna pospolita odm. niska
Odmiana do 3 - 4(7,5) m red., kulista, gêsta, najczê¶ciej bez przewodnika i pnia, niekiedy szczepiona na wysokim pniu, ronie w starszym wieku wolno, w m³odoci do¶æ intensywnie. I g ³ y 2,5 - 4 cm d³., niebieskawoszare, skrêcone. P±ki czerwonawe. Czêsto mylona z P. sylvestris 'Nana' Knight 1851 non Carrière 1855, opisywana tak¿e jako P. sylvestris f. plicata Schenk 1925. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach imponuj±cy, drzewiasty okaz, w uprawie od ponad 70 lat.
P o c h .: nn - <1928.