fot.107 156
167 pan.:4,5,7,8,10,11,13,20,24; kwatera: IIB, IIIC i D, IVA i B, X, XV;
004245
Cryptomeria japonica D.Don 1841
syn.: Cupressus japonica L.f. 1781, Taxodium japonicum Brongn. 1833 var. heterophylla
Szydlica japoska, syn.: Kryptomeria japoska
D r z e w o 10-20 m wysokoci, w ojczynie 40-50 m (maks. 64 m), rozdzielnopciowe, jednopienne o koronie lunej i stokowatej u modych rolin, pniej zagszczonej i kopulastej. P d y zielone, pczki wegetatywne nie wyrnione. I g y wielosezonowe, utrzymuj si przez 4-5 lat, 6 -10 (20) mm, niebieskawe lub zielone, na przekroju romboidalne, u nasady rozszerzone, gr dugo zaostrzone, kujce, sierpowato wygite, szydlaste (!) std nazwa rodzaju szydlica; uoone gsto spiralnie w 5 prostnicach, zim brunatniej. S z y s z k i prawie kuliste do 10-30 mm red., brzowe, liczne, w dotyku kujce, dojrzewaj w pierwszym roku i po wysypaniu nasion pozostaj dugo na gaziach. Niekiedy szyszk przerasta pd (prolifikacja) lub na jej czubku ukazuj si pczki igie. Drewno naley do bardzo cennych jest bezywiczne, lekkie, mikkie i odporne na gnicie. W y s t .: wyspy Hondo, Sikoku i Kiusiu w Japonii, wsch. Chiny. Up r .: w zalenoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 C) do zad. mroz. ( - 26 C); wymaga gleb yznych, gbokich, przepuszczalnych i wysokiej wilgotnoci powietrza. W a r t o  w i e d z i e : do Europy pierwsze nasiona dotary w 1842 r. W Polsce w uprawie od 1851 r. (Krnik). O k a z y najwiksze w Polsce: przedwojenny, okoo 65-letni ronie w Puszczy Bukowej k. Szczecina ma 17 m wysokoci i 25 cm red. Z a s t .: gatunek spotykany tylko w kolekcjach. P o c h .: Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowali W. Bugaa i T. Bojarczuk 1965 r. (pomiar w 2000 r. kw.: IIB 14/80; IIID 10/95; IVA 9/99 i 12,5/98; X 16,5/wielopniowy); Arboretum Wojsawice 1994.