174 pan.:4,5,10,11,13,24; kwatera IVA, VIB
007094
Taxus × media 'Hicksii' Rehder 1923 {Hick's Nurs. ok.190}
[siewka T. cuspidata 'Nana' × T. baccata ?]
Cis poredni 'Hicksii'
K r z e w zwarty, o koronie jajowatej lub szerokokolumnowej, ronie pocz±tkowo lu¼no, potem zagźszcza siź. Dorasta szybko do 5 m wysokoci, ale w starszym wieku staje siź mniej zwarty, a d³ugie ga³źzie rozchylaj± siź na górze. W Polsce w uprawie klon æeński z licznymi nasionami juæ w m³odym wieku, okrytymi duæymi, czerwonymi osnówkami. Jedna z najcenniejszych odmian cisa.
U p r .: mroz. ( - 29 °C), ronie dobrze w zacienieniu i na s³ońcu. P o c h .: nn - ok. 1970, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1990.