179  pan.4 ; kwatera IVA
010747
Calycanthus fertilis Walter 'Purpureus' {Holandia <1933}
syn.: Calycanthus glaucus 'Purpureus', Calycanthus floridus 'Purpureus'
Kielichowiec plenny 'Purpureus'
K r z e w 1 -3 m wysokoci, po 10 latach uprawy oko³o 1m red., z odrostami korzeniowymi; róæne czź¶ci + nagie i s³abo pachn±ce. L i c i e sezonowe, 5 -10 cm d³., na wierzchu b³yszcz±ce i szorstkie, spodem matowe i fioletowoczerwone (u gatunku sine !). K w i a t y w VI-VII, 5 cm red., do¶ę liczne, ciemne, winiowobr±zowe, s³abo pachn±. Owoce s± gruszkowate, 5 - 7 cm d³., w górnej czź¶ci zwźæone w „szyjkź”. U p r .: wymagania niedostatecznie u nas poznane, prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C). W Wojs³awicach ronie powoli, ale zdrowo i kwitnie do¶ę obficie. Jest wyra¼nie niæszy i ma pokrój bardziej zwarty od innych kielichowców. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.