fot.101
180 pan.:4,5,10,26; kwatera: IVC;
010770
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' {prawd. Szkki w Niedwiedziu 1832}
syn.: Aesculus hippocastanum pyramidalis Simon-Louis 1900
Kasztanowiec pospolity 'Pyramidalis', syn.: Kasztanowiec zwyczajny odm. stokowata, Kasztanowiec
biay odm. stokowata
Due, gste d r z e w o do 25 m wysokoci, o gaziach wzniesionych pod ktem 45, w modoci ma pokrj stokowaty, z wiekiem jednak poszerza si, a do kulistego. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). P o c h .: nn - < okoo 1880 r.; pomiar w 2000 r. 25 m wys. i 480 cm obwodu.