181 pan.:4,24; kwatera: IVA, IVB
007825
Malus 'Royalty' {W.L. Kerr 1958/1962}
syn.: Malus purpurea 'Royalty', M. purpurea 'Royality'
Jabo 'Royalty', syn. Jabo purpurowa 'Royalty'
K r z e w lub mae d r z e w k o powoli rosnce do 4 - 6 4 - 5 m wysokoci, o grubych pdach. L i c i e sezonowe, due 8 - 12 cm, byszczce, purpurowoczerwone (!), potem ciemnozielonopurpurowe; jesieni brzowoczerwone. K w i a t y pojedyncze, 3,5 - 4 cm szer., rubinowoczerwone, bardzo liczne, ale cze przykryta jest limi. O w o c e wyduone,1,5 cm d., ciemnoczerwone. U p r .: b. mroz. (> - 29 C); mao podatna na parcha.. P o c h .: Szkka Dziemierw Zakadu Dowiadczalnego PAN - 1991.