182 pan.4 ; kwatera IIID, IVA
006373
Weigela florida 'Purpurea' {Francja/Holandia ok. 1921/1930}
syn.: Weigela florida 'Foliis Purpureis'
Krzewuszka cudowna 'Purpurea'
Ma³y k r z e w, do 1 - 1,5 × 1,5 m, gêsty, zwarty, ronie powoli. L i c i e sezonowe, eliptyczne, 6 - 8 cm d³., m³ode br±zowoczerwone, pó¼niej czerwonozielone; utrzymuj± siê d³ugo. K w i a t y w VI - VII, ciemnoró¿owe na zewn±trz (59 D), korona wewn±trz janiejsza (RHS 63 C) z jasno¿ó³t± plamk±.
U p r .: mroz. ( - 29 °C), efektowna. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1992, 1994, 1996.