185 pan.4; kwatera IVA
002322
Ligustrum 'Vicaryi '{Beckett/V. Gibbs ok. 1920/1922}
[L. ovalifolium 'Aureum' L. vulgare lub L. ovalifolium L. vulgare]
syn.: Ligustrum ibota aureum vicaryi Beckett ?, Ligustrum vicaryi Rehder, Ligustrum vicaryi Rehder
Ligustr 'Vicaryi', syn.: Ligustr Gibbsa
K r z e w okoo 2 m wysokoci, zwarty, gsty, ronie powoli. Mode p d y pokryte woskami. L i c i e sezonowe, ale cz opada dopiero na wiosn, 3-8 cm d., jajowate, pocztkowo zocistote (!), latem zielonote. K w i a t y w VII - VIII, biae, sabo widoczne wrd lici, w pokrytych woskami wiechach 5 -10 cm d. O w o c e niebieskoczarne. U p r . zad. mroz. ( - 26 C); ze wzgldu na barwne licie, wskazane stanowisko soneczne. P o c h .: OBUWr Wrocaw - 1997.