186  pan.4; kwatera IIC
013870
Rhododendron minus Michx. 1792 var. minus
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Susect. Caroliniana
syn.: Rhododendron carolinianum Rehder 1912, Rhododendron cuthbertii Small 1902, Rhododendron
punctatum
Andrews 1798
æanecznik karoliński
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,9 - 2,5 m, zwarty, wyprostowany do leæ±cego i obficie kwitn±cy. M³ode p ź d y ogruczolone, zielone do czerwonawych. L i c i e wielosezonowe 5 - 10 × 2 - 4,5 cm, eliptyczne do szerokoeliptycznych, d³ugo zaostrzone (!), ciemnozielone, obustronnie pokryte tarczkami, od spodu tarczki bardzo liczne, br±zowoczerwone. K w i a t y w V, 1,2 - 3 cm d³., w±skolejkowate, od jasno- do ciemnoróæowych, niekiedy bia³e; zebrane po 4 - 9 w szczytowych kwiatostanach. W y s t .: USA Tennessee, p³n. i p³d. Carolina, Georgia i Alabama. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.