188 pan.5 ; kwatera: IVC, VIA, VIB
004433
Taxus baccata 'Elegantissima' C.Lawson 1852 {Fisher, Son & Sibray <1852}
syn.: Taxus baccata aurea elegantissima Kent., Taxus elegantissima hort.
Cis pospolity 'Elegantissima'
Szeroki, gźsty k r z e w æeński, do kilku metrów wysokoci, o prostych pźdach szeroko rozpostartych i wzniesionych skonie ku górze pod k±tem oko³o 45°. I g ³ y do 1,5 cm d³., podobne do T. baccata 'Dovastoniana', ale czźsto wygiźte sierpowato i pa³±kowato do góry, m³ode bladoæó³te lub z æó³tymi paskami, pó¼nym latem wyblak³e lub z nieregularnymi bia³ymi smugami. N a s i o n a dojrzewaj± juæ w lipcu. Upr.: b. mroz. (> - 29 °C). Poch.: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1990, 1992.