189  pan.:5,13 ; kwatera IIIF, IVC, VIII
009219
Corylopsis glabrescens Franch. et Savat. 1878
syn.: Corylopsis coreana Uyeki 1924, Corylopsis gotoana Makino 1901, Corylopsis glabrescens var. gotoana
Makino, Corylopsis kesakii Siebold et Zucc.
Leszczynowiec nagi, syn.: Leszczynowiec japoński
K r z e w w uprawie 2-2,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 6 m, szeroko roz³oæysty. Róæne czź¶ci nagie (!) st±d nazwa z wyj±tkiem nerwów na spodzie lici. L i c i e sezonowe, 5 -8 (10) × 3-7 cm, jajowatookr±g³awe, sercowate, na wierzcho³ku nagle zaostrzone, cienkie, od spodu sinawe. K w i a t y do 1,5 cm d³., ma³o liczne, æó³toz³ote; zebrane po 8-12 w lu¼ne k³osy 2-4 cm d³., prźciki 1/2 d³. p³atków, pylniki purpurowe, nektarniki d³uæsze od dzia³ek, rozdwojone, końce zaokr±glone lub tźpe. W y s t .: Japonia Kiusiu, góry Kirishima, P³w. Koreański. U p r .: mroz. ( - 29 °C), najmniej efektowny z leszczynowców, ale najodporniejszy na mrozy. W uprawie od 1905 r., w Polsce od 1934 r. P o c h .: Kyoto University - 1989, 1993.