19 pan.:1a,2,3; kwatera VIA
002976
Rhododendron pachytrichum Franch. 1886
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Maculifera
Róæanecznik grubow³osy
K r z e w 1 - 3 m wysokoci, kulisty i zwarty, m³ode p źd y gźsto pokryte drobnymi w³oskami, k o r a szarobr±zowa. L i c i e wielosezonowe 9 - 15 × 2- 4 cm, eliptyczne do odwrotnie jajowatych, u podstawy zaokr±glone, obustronnie nagie, brzeg orzźsiony; nerw g³ówny od spodu z br±zowymi w³oskami; ogonek liciowy 1,5 - 2 cm d³., omszony i z tarczkami. K w i a t y IV/V, dzwonkowate, bia³e do róæowych z purpurow± plamk± w gardzieli i cźtkami na górnym rodkowym p³atku; kielich orzźsiony 1mm d³.; zebrane po 7 - 10 w lu¼ne kwiatostany. Owoce pokryte gźstym kutnerem. W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan, Xizang na wysokoci 2500 - 3600 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989; nn ofiarowa³ A. Wo¼niak 1989; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1989.