192 pan 5 ; kwatera IVC
009313
Hamamelis × intermedia 'Vesna' {R. de Belder 1970}
Oczar poredni 'Vesna'
K r z e w wyprostowany, do 3 m wysokoci. K w i a t y w I-III, intensywnie pachn±ce, du¿e, p³atki 20 - 22 × 1,5-2 mm, miedziane z w±skim ¿ó³tym brzegiem, u podstawy z czerwonymi plamkami. U p r .: prawdopodobnie b. mroz. (> - 29 °C). Odmiana ma³o dekoracyjna. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1993.