PL
195 pan.:5,9,13,17,18,19 ; kwatera: IIIB, IX
003596 2n = 26
Acer platanoides L. ssp. platanoides Sekcja Platanoidea
syn.: Acer dasyphyllum G.Nicholson 1881, Acer dobrudschae Pax 1886, Acer fallax Pax 1886, Acer lactescens
Steud. 1821, Acer laetum var. cardifolium Kanitz 1880, Acer platanifolium Stokes 1812, Acer rotundum Dulac
1867
Klon zwyczajny pgat. typowy, syn.: Klon pospolity
D r z e w o do 25 m wysokoci, o szerokokolumnowej koronie. L i c i e sezonowe 10 - 20 cm red., 5(7)-klapowe, klapy z wyci±gniętymi, ostrymi końcami, wcięcia między klapami łukowate; obustronnie zielone, od spodu lekko błyszcz±ce i z kępkami włosków w k±tach nerwów; jesieni± żółte, pomarańczowe, niekiedy czerwone. Ogonki liciowe z sokiem mlecznym. K w i a t y w IV - V, rozwijaj± się tuż przed ukazaniem się lici, bardzo miododajne, rozdzielnopłciowe, jednopienne, zielonkawożółte, w szczytowych podbaldachach. O w o c e w IX - X, rozłupnia (podwójny skrzydlak), która po dojrzeniu rozpada się na 2 oskrzydlone orzeszki (skrzydlaki). Skrzydełka owoców ustawione s± szeroko, prawie horyzontalnie. D r e w n o zwarte, elastyczne i ciężko łupliwe, beztwardzielowe, rozpierzchłonaczyniowe, do¶ć jasne, żółtawe, ale nieco ciemniejsze, cięższe i twardsze od jaworu. W y s t .: Europa w Polsce na Niżu i w niższych położeniach górskich. U p r .: mroz. ( - 29 °C), ronie na każdej glebie uprawnej, z wyj±tkiem bardzo suchych i podmokłych; dobrze znosi ocienienie i warunki miejskie. Gatunek lasotwórczy. Z a s t .: kwitnie przed rozwojem lici, najwczeniej z rodzimych klonów wtedy korony zielonkawożółte. Jedno z najcenniejszych naszych drzew do zadrzewień krajobrazowych, szczególnie przydrożnych, także do miast. O k a z y  n a j w i ę k s z e w Polsce: Kamienica 28,5/460/258, Lusławice 460 cm obwodu, Cetyń, gm. Trzebielino 23,5/420/232, Dobroszyn, gm. Witnica 25/415/230, Brzeg k. Opola 28/400/226 i w o k o l i c a c h W r o cł a w i a - Postolin, gm. Milicz 15/435, Brzeg Dolny 18/385, Kębłowice, gm. K±ty Wrocławskie 23/369. P o c h .: stanowisko naturalne.