199  pan.5 ; kwatera XIB
011587
Berberis buxifolia 'Nana' Carričre 1867 {Francja ok. 1826}
syn.: Berberis dulcis nana Carričre 1867
Berberys bukszpanolistny 'Nana', syn.:Berberys bukszpanolistny odm. kar³owa
Gźsty k r z e w dorastaj±cy tylko do 0,3-0,5 m wysokoci, ronie bardzo powoli i prawie nie kwitnie. P ź d y ma bruzdkowane, br±zowe, zwykle drobno omszone, ciernie bardzo krótkie trójdzielne lub pojedyncze. L i c i e wielosezonowe (w mro¼ne zimy sezonowe), zielone, okr±g³awe. U p r .: prawdopodobnie ndost. mroz. ( - 18 °C) lub do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), moæe byę stosowany na obwódkowe æywop³oty tylko w cieplejszych regionach Polski. W a r t o  w i e d z i e ę : gatunek B. buxifolia pochodzi z Ameryki P³d. z Chile i Argentyny(!). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice 1995.